Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB."— Zapis prezentacji:

1 dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB

2 Występowanie tych chorób ma zasięg ogólnoświatowy Częstotość występowania chorób neuro- mięśniowych wynosi 1 : 1000 narodzin Dystrofia mięśniowa: blisko 1 : 2000 narodzin

3 Komórki ruchowej znajdującej się w pniu mózgu lub rogach przednich rdzenia kręgowego Aksonu, który z innymi wypustkami komórek tworzy nerw obwodowy Płytki nerwowo-mięśniowej Włókien mięśniowych unerwionych przez jedną komórkę ruchową

4

5 1. Uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie komórki rogu przedniego 1) zanik rdzeniowy mięśni [młodzieńczy i dziecięcy] 2) stwardnienie zanikowe boczne [ALS] 2. Uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie nerwu obwodowego - neuropatie 1) genetyczne 2) metaboliczne

6 3. Zaburzenia przekaźnictwa nerwowo- mięśniowego 1) miastenia 4. Miopatie 1) dystrofie – uszkodzenie włókien mięśniowych powodujące ich osłabienie, zanik i martwicę

7 1.Dystrofia Duchennea (DMD) >>> sprzężona z płcią 2.Dystrofia Beckera >>> sprzężona z płcią 3.Dystrofia Emeryego-Dreifussa >>> sprzężona z płcią 4.Obręczowo-kończynowa >>> autosomalnie recesywne 5.Łopatkowo-ramieniowa >>> autosomalnie rec. 6.Wrodzona >>> autosomalnie rec. 7.Twarzowo-łopatkowo-ramieniowa >>> autosomalnie dominujące 8.Oczna i oczno-gardłowa >>> autosomalnie dom. 9.Obwodowa >>> autosomalnie dom.

8 Geny, chromosomy i DNA

9 1) miotoniczna (Myotonic - MMD), 2) Duchenne'a (DMD), 3) Becker'a (BMD), 4) kończynowo-obręczowa (Limb-Girdle - LGMD), 5) twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (Facioscapulohumeral - FSH, FSHD), 6) wrodzona (Congenital - CMD), 7) oczno-gardłowa (Oculopharyngeal - OPMD)), 8) dystalna (Distal - DMD) 9) Emery-Dreifuss (EDMD).

10 Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a (DMD) >> najczęstsza, >> najcięższa postać 1 : 3000-3500 narodzin Występuje głównie u chłopców, którzy otrzymują nieprawidłowy (zmutowany) gen od matki – nosicielki. Gen odpowiadający za produkcję białka mięśniowego - dystrofiny

11 Prawdopodobieństwo przekazania go potomstwu wynosi 50%, natomiast prawdopodobieństwo posiadania chorego syna wynosi 25% Oznacza to w przypadku chłopca – wystąpienie objawów choroby, natomiast u dziewczynki – nosicielstwo.

12 Lokalizacja dystrofiny w tkance mięśniowej. W warunkach prawidłowych synteza uruchamiana jest już w życiu płodowym. Rola jej polega na uszczelnianiu błony komórkowej, dzięki czemu zachowuje ona selektywną przepuszczalność (m. in. nie wypuszcza enzymów na zewnątrz, a jonów wapnia do komórki).

13 Do komórki wnikają bez przeszkód jony wapnia -> martwicę -> rozrost tkanki włóknistej w miejscu tkanki mięśniowej. W ten sposób z biegiem czasu coraz więcej włókien jest traconych, co prowadzi do degeneracji tkanki mięśniowej. Przez kilka lat tkanka jest zdolna do ciągłej odbudowy włókien, po pewnym czasie jednak nie jest w stanie dalej się regenerować i włókna mięśniowe zastępowane są tkanką łączną i tłuszczową. Efekt: stopniowe osłabienie mięśni i problemy z poruszaniem.

14 Na zewnątrz błony komórkowej przechodzą enzymy: - kinaza kreatynowa CPK, - adolaza, - transaminazy ASPAT, ALAT, Następuje wzrost ich poziomu w surowicy - znacznie powyżej normy.

15 W okresie niemowlęcym – opóźniony rozwój motoryczny Około 2 roku życia, lub później – pierwsze objawy (zauważalne przez rodziców) związane z symetrycznym osłabieniem mięśni ksobnych - obręczy biodrowej, następnie barkowej, zwłaszcza: * m. biodrowo-lędźwiowego * m. czworogłowego uda * m. piersiowego * m najszerszego grzbietu * m. dwugłowego ramienia

16 -> niezręczny, kołyszący chód (kaczkowaty) z tendencją do padania ->skłonność do chodzenia na palcach spowodowana skróceniem ścięgna Achillesa -> nadmierna lordoza lędźwiowa kręgosłupa powstająca na skutek osłabienia mięśni przykręgosłupowych -> trudności z wchodzeniem po schodach z powodu osłabienia mięśni obręczy biodrowej

17 -> rzekomy przerost łydek - zanik mięśni maskowany jest przerostem tkanki tłuszczowej, co sprawia wrażenie przerostu łydek (łydki gnoma)

18

19 -> dziecko przyjmuje typową sylwetkę z pogłębioną lordozą, głową odchyloną ku tyłowi

20 Od 8-9 roku życia: * stopniowo pogłębiają się przykurcze w stawach skokowych, kolanowych, łokciowych i biodrowych * widoczny staje się zanik mięśni ud * symetryczne osłabienie mięśni ksobnych kk. górnych z objawem luźnych barków (dziecko chwytane pod pachy - wypada) * skrzywienie kręgosłupa

21 >kardiomiopatia – objawy około 15 roku życia >wady zgryzu: zgryz krzyżowy i całkowicie otwarty >upośledzenie rozwoju umysłowego - w stopniu lekkim W typowej postaci DMD średni wiek, w którym dochodzi do unieruchomiena chorych przypada na 12-13 rok życia

22 Okres przeżycia chorych z dystrofią mięśniową typu Duchennea jest różnie długi. Największym zagrożeniem są infekcje oskrzelowo-płucne trudno poddające się leczeniu z powodu postępującego osłabienia mięśni oddechowych i zniekształcenia klatki piersiowej.

23 Bliźniacza odmiana DMD o niemal jednakowym obrazie klinicznym Występuje dużo rzadziej: 3-6 : 100 000 Łagodny przebieg, objawy widoczne około 11 roku życia, a nawet dopiero w wieku dojrzałym, postępują powoli Samodzielność chodu do 16 roku życia i dłużej

24 1. Wywiad 2. Objawy kliniczne 3. Badania diagnostyczne: >> biochemiczne >> elektromiografia EMG >> badanie histopatologiczne >> badania genetyczne

25 StopieńWydolność czynnościowa 1 Chory stoi z rękami wzdłuż tułowia, może wykonywać nimi pełne krążenie (odwiedzenie) aż do złączenia dłoni nad głową 2 może unieść ręce ponad głowę, tylko po ugięciu w st. łokciowych (zmniejsza się promień zakreślonego koła) lub wykorzystuje mm pomocnicze 3 nie jest w stanie unieść rąk nad głową, ale unosi do ust szklankę z wodą (może użyć obydwu rąk) 4unosi ręce do ust, ale nie jest w stanie unieść szklanki 5 nie jest w stanie unieść rąk do ust, utrzymuje w ręku długopis lub może zbierać drobne przedmioty ze stołu 6nie jest w stanie unieść rąk do ust, ani wykonać nimi jakichkolwiek czynności

26 StopieńWydolność czynnościowa 1Chory chodzi i wspina się na schody bez pomocy 2chodzi i wspina się na schody, wspierając się o poręcz 3 wolno chodzi i wspina się na schody, wspierając się o poręcz (wejście na cztery standardowe stopnie zajmuje ponad 12 minut) 4samodzielnie chodzi, może wstać z krzesła, ale nie może wejść na schody 5samodzielnie chodzi, ale nie może wstać z krzesła, ani wejść na schody 6 chodzi przy pomocy osoby drugiej, albo używając wysokich stabilizatorów kończyn dolnych 7 chodzi używając stabilizatorów, ale utrzymanie równowagi jest możliwe tylko przy czyjejś pomocy 8 stoi używając wysokich stabilizatorów, nie jest w stanie chodzić nawet z pomocą osoby drugiej 9porusza się tylko na wózku inwalidzkim 10leży w łóżku, obraca się na boki samodzielnie 11na stałe leży w łóżku

27 Najszerzej stosowane jest oznaczenie poziomu enzymów mięśniowych (kinaza kreatynowa, aldolaza) w surowicy krwi. Wzrost ich u nosicielek jest, co prawda, mniejszy niż u chorych, ale zwykle wyraźnie przekracza normę. Ten test wypada dodatnio u około 2/3 nosicielek. Ujemny wynik testu nie wyklucza możliwości nosicielstwa, ponieważ poziom badanych enzymów może wykazać nawet dzienne wahania u tej samej osoby.

28 Badanie EMG (elektromiogram), u chorych z dystrofią mięśniową typu Duchennea wykazuje typowe cechy mięśniowe: * małe, krótkie potencjały polifazowe, * zaburzenia gradacji zapisu wysiłkowego. Badanie to nie może być jednak podstawą rozpoznania.

29 Więcej danych uzyskuje się na podstawie badania wycinka mięśniowego pobranego drogą biopsji z ramienia lub uda chorego. Określa się charakter i nasilenie zmian degeneracyjnych co umożliwia rozpoznanie dystrofii mięśniowej. Stwierdzenie braku dystrofiny potwierdza podejrzenie dystrofii typu Duchennea.

30 Dla rodziców dziecka z dystrofią mięśniową typu Duchennea niezwykle istotna jest odpowiedź na pytanie, czy matka jest nosicielką genu dystrofii.

31 Bardzo istotne jest dokładne zebranie wywiadu rodzinnego ze zwróceniem uwagi na występowanie wśród członków rodziny chłopców z objawami choroby mięśni Pewne nosicielstwo jest wówczas, gdy rodzona siostra badanej kobiety ma syna z dystrofią mięśniową typu Duchennea lub gdy rodzony brat badanej ma objawy choroby.

32 Potwierdzeniem nosicielstwa jest stwierdzenie u badanej kobiety genu dystrofii na chromosomie X. Test ten polega na wyizolowaniu z komórek krwi osób badanych (matka chorego, jej siostra, ewentualnie jej córka, chory członek rodziny – brat matki lub syn) kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

33 Przy użyciu odpowiednich technik laboratoryjnych możliwa jest identyfikacja defektu w genie odpowiedzialnym za produkcję dystrofiny. Badanie to pozwala również na pewne potwierdzenie (lub wykluczenie) choroby u płodu. >>> Wykorzystywane są wówczas komórki pochodzące z płynu owodniowego pobranego drogą amniopunkcji.

34 Brak leczenia przyczynowego. Stosowane leki: * witaminy z grupy B * preparaty mono- i trójfosforanów ułatwiających metabolizm mięśni. Stosowanie innych preparatów witaminowych nie jest wskazane, gdyż przy braku udowodnionej skuteczności stymulują apetyt i mogą prowadzić do otyłości, którą osoby z defektem ruchowym są szczególnie zagrożone.

35 Właściwa dieta zapewniająca podaż : # pełnowartościowego białka roślinnego i zwierzęcego, # naturalnych witamin i składników mineralnych zawartych w owocach i warzywach, # szczególnie zalecane są ryby. Ograniczyć natomiast należy produkty mączne, z dużą zawartością cukrów oraz tłuszcze.

36 1. Przeciwdziałanie przykurczom w stawach i ograniczeniu zakresu ruchów - stawy skokowe, kolanowe, biodrowe - stawy łokciowe, nadgarstka, palców 2. Zapobieganie zniekształceniom kręgosłupa 3. Utrzymanie jak najdłużej zdolności chodzenia – unikanie nawet bardzo krótkiego unieruchomienia 4. Przeciwdziałanie zaburzeniom oddychania

37 Prowadzona systematycznie. Ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości chorego. Przewaga ćwiczeń bezoporowych poszczególnych grup mięśni. Ćwiczenia nie mogą powodować zmęczenia dziecka.

38 Przy większych zniekształceniach kończyn i sylwetki wykonywane są zabiegi ortopedyczne np. w niektórych przypadkach wydłużenie ścięgien Achillesa i operacja skrzywienia kręgosłupa. zaopatrzenie ortopedyczne w gorsety u pacjentów z wtórnymi zniekształceniami kręgosłupa umożliwia chorym prawidłowe oddychanie i pracę układu krążenia.

39 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google