Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laboratorium transportu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laboratorium transportu"— Zapis prezentacji:

1

2 Laboratorium transportu
„Labo T”

3 Grupy docelowe łódzkich muzeów1)
Grupą docelową nowego Laboratorium Transportu będą wszystkie grupy wiekowe. Struktura demograficzna województwa łódzkiego (tys.) Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali Dorośli Seniorzy Grupy docelowe łódzkich muzeów1) Laboratorium Transportu Muzeum Sztuki Muzeum Tradycji Niepodl. Muzeum Miasta Łodzi Muzeum Archeologiczne Muzeum Kinematografii Muzeum Włókiennictwa Laboratorium Transportu Źródło: GUS; 1. W oparciu o wiedzę eksperta ds. kultury

4 Samochody/ Jednoślady Pojazdy specjalistyczne
Żadne z podobnych muzeów nie oferuje zaproponowanej przez nas kombinacji tematów Muzeum Transport tramwajowy Lotnictwo Autobusy Samochody/ Jednoślady Pojazdy specjalistyczne Lokalne Muzeum Komunikacji Miejskiej, Łódź Krajowe Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa Muzeum Techniki, Warszawa Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, Szczecin Muzeum Komunikacji Miejskiej, Poznań Muzeum Motoryzacji, Poznań Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki, Otrębusy Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków Muzeum Ratownictwa, Kraków Muzeum Sił Powietrznych, Dęblin Muzeum Motoryzacji, Bielsko-Biała Muzeum Motoryzacji i Techniki, Białystok Zagraniczne Muzeum Luftwaffe, Berlin Muzeum Transportu, Drezno Muzeum Lotnictwa Kbely, Praga LaboT Laboratorium Transportu

5 Jako lokalizacja rozważane były trzy działki należące do miasta Łódź
ul. Konstantynowska 115 ul. Wydawnicza 19 Tematyka instytucji kultury mocno związana z historią miejsca i wykorzystująca historyczne obiekty budowlane Atrakcyjny, zrewitalizowany budynek dawnej zajezdni tramwajowej. Teren znajduje się w okolicy o przeznaczeniu rekreacyjnym (park im. Piłsudskiego, ZOO, ogród botaniczny, park wodny, Atlas Arena, lunapark, błonia, stary poligon). Możliwość wykorzystania obecnego budynku starego marketu budowlanego do adaptacji na cele wystawiennicze. Teren znajduje się blisko terenu Nowego Centrum Łodzi . ul. Pienista 74 Brak zabudowań Przy drodze dojazdowej do Portu Lotniczego Łódź 5

6 Lokalizacja LaboT przy ul. Konstantynowskiej 115, działka nr ewid
Lokalizacja LaboT przy ul. Konstantynowskiej 115, działka nr ewid. 40/1, obręb P-14 oraz rezultat analizy stanu prawnego nieruchomości Dostępność za pośrednictwem transportu samochodowego prywatnego (dostęp do drogi publicznej od strony południowej – ul. Konstantynowska) Dostępność za pośrednictwem miejskiej komunikacji tramwajowej Umiarkowana dostępność za pośrednictwem miejskiej komunikacji autobusowej (przystanek 2 km od działki) • Zachodnie peryferia Łodzi • Ok. 7 km od Śródmieścia Łodzi (samochodem ok. 12 min.; komunikacją miejską ok. 35 – 50 min.) • Sąsiedztwo terenów niezabudowanych (od strony południowej) • Sąsiedztwo terenów o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej (od strony północnej, wschodniej i zachodniej) Teren znajduje się w sąsiedztwie planowanego obszaru aktywności strefy Łódź Zachód Dostępność komunikacyjna Lokalizacja i sąsiedztwo Powierzchnia: 1,3600 ha Kształt: zwarty, na planie trapezu Parametry działki Własność Gminy Miasto Łódź Brak ryzyka zwrotu nieruchomości Stan prawny Działka porośnięta trawą i w niewielkim stopniu średniej wielkości krzewami Pojedyncze okazy drzew, głównie wzdłuż granic wschodniej, północnej i zachodniej oraz w strefie południowo-zachodniej i wzdłuż torowiska przy wschodniej ścianie głównego budynku zajezdni Główny budynek byłej zajezdni tramwajowej (ok. 58 x 22 m, wys. ok. 6m) 3 obiekty dwukondygnacyjne zlokalizowane od ul. Konstantynowskiej ( m2), pozostałe budynki o powierzchni od 18 do 101 m² Elementy podziemnej infrastruktury technicznej i infrastruktury tramwajowej Zieleń Elementy zagospodarowania terenu Uzasadnienie wyboru Historyczne obiekty budowlane dawnej zajezdni tramwajowej są atrakcyjnym miejscem dla LaboT, gdyż nawiązują zarówno do tradycji historycznych Łodzi jak i korespondują z tematyką instytucji (transport) Teren znajduje się w okolicy o przeznaczeniu rekreacyjnym (park im. Piłsudskiego, ZOO, ogród botaniczny, park wodny, Atlas Arena, lunapark, błonia, stary poligon) oraz w pobliżu planowanego obszaru aktywności strefy Łódź Zachód Istnieje możliwość utworzenia połączenia tramwajowego z EC1 i centrum Łodzi obsługiwanego przez zabytkowy tramwaj i pełniącego funkcję promocyjną. Nowe połączenie ułatwiłoby także dotarcie zwiedzających do LaboT

7 Plan sytuacyjny Stan istniejący wg danych Łódzkiego Ośrodka Geodezji:
9 budynków o łącznej powierzchni zabudowy: 1 992m2 Przeznaczonych do rewitalizacji: 6 budynków o łącznej powierzchni zabudowy: 1 909m2 – w tym budynek (nr5) należący do MPK o pow. ok 221m2 rewaloryzacja 96% pow. zabudowy Stan projektowany: łączna pow. zabudowy ok m2, w tym: pow. nowoprojektowanej zabudowy ok 2831,50m2 (63% pow. zab.) pow. zabudowy rewitalizowanej ( bez budynku (nr5) należący do MPK – wyłączonego z opracowania) to ok. 1640m2 (37% pow. zab.) Komentarz Nowe budynki Rewitalizowane budynki Wyburzane budynki Budynki poza zakresem

8 LaboT ma być innowacyjnym, interaktywnym miejscem dającym możliwość miłego spędzenia czasu przez Łodzian oraz będącym atrakcją dla turystów Podstawowe założenia dla LaboT Marketing Mix (4P) Nazwa: Laboratorium transportu („LaboT”) Tematyka: Transport tramwajowy Lotnictwo Transport drogowy Przestrzeń Polityka cenowa Zabytkowa lokalizacja Połączenie funkcjonalne – linie tramwajowe itp. Konkurencyjność Promocja pobytu grupy docelowej Cele LaboT Wyjaśnianie zjawisk zachodzących w transporcie przy pomocy interaktywnych narzędzi Rozbudzanie ciekawości świata w miłej i przyjaznej atmosferze Tworzenie zaplecza edukacyjnego w zakresie transportu w skali regionu i kraju Uzupełnianie edukacyjnych programów szkolnych Rozbudzanie ciekawości najmłodszych pokoleń poprzez zabawę i rozrywkę Cele: Produkt Promocja Efektowne, technologiczne rozwiązania Eksponaty pokazane w oryginalny sposób Budowanie marki Współpraca z uczelniami i innymi instytucjami kultury Wizerunek Innowacyjność Interaktywność Miejsce odpoczynku dla Łodzian Atrakcja dla turystów Kluczowe cechy: Atrakcyjne i rozpoznawalne miejsce dla Łodzian i turystów zwiedzających miasto. Miejsce realizacji pasji mieszkańców, odpoczynku dla całych rodzin Wizja: Inspirowanie do odkrywania oraz zrozumienia świata dzięki zainteresowaniu zwiedzających transportem Misja:

9 Jedna z największych atrakcji LaboT symulator lotu z ruchomą platformą
Strefa: Eksponaty dużogabarytowe Typ: Część technologiczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Symulator lotu z ruchomą platformą Charakterystyka Dwuosobowy symulator lotu wyposażony w kabinę umieszczoną na ruchomej platformie potęgującej wrażenia użytkowników. Niektóre rozwiązania umożliwiają pełny zakres pochyleń i przechyleń (360°). Wstęp do symulatora może być oferowany jako dodatkowo płatna atrakcja. Symulatory oferują różne programy – możliwe jest oferowanie podstawowego z nich w cenie biletu wstępu, a programów dodatkowych w ramach oddzielnej opłaty. Symulatory są dostępne na rynku jako gotowe produkty. Dokładny koszt i wymiary zależą od wybranego rozwiązania. Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Przykładowy symulator lotu MaxFlight FS3000 Atrakcyjność Interaktywność Adrenalina Lokalne tradycje Długość: 6,0 m (wymiary orientacyjne) Szerokość: 4,0 m Wysokość: 4,0 m tys. zł Szacowany koszt Wymiary Przykładowy symulator lotu Redbird FMX Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

10 Symulator dachowania obrazuje konsekwencje wypadku, dostarczając dużych wrażeń
Strefa: Eksperymenty – transport drogowy Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Symulator dachowania Charakterystyka Urządzenie imituje sytuację, w której pojazd dachuje. Symulator składa się z samochodu zamontowanego obrotowo na metalowej konstrukcji podtrzymującej. Dzięki symulatorowi zwiedzający mogą w bezpieczny sposób przekonać się jak ważne są pasy bezpieczeństwa, ich właściwe używanie oraz prawidłowe zabezpieczenie bagażu podczas jazdy. Symulator dachowania - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 6,5 m Szerokość: 2,5 m Wysokość: 2,7 m tys. zł Szacowany koszt Wymiary Symulator dachowania - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

11 Symulator zderzeń uświadamia zwiedzającym jak ważną rolę pełnią pasy bezpieczeństwa
Strefa: Eksperymenty – transport drogowy Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Symulator zderzeń Charakterystyka Urządzenie uświadamia zwiedzającym jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa, poprzez imitowanie sytuacji, w której pojazd lekko uderza w przeszkodę. Symulator składa się z trzech części. Z dwuczęściowej równi pochyłej i ze specjalnie przygotowanego wózka z fotelem wyposażonym w samochodowe pasy bezpieczeństwa. Wózek porusza się po równi z osobą przypiętą do fotela, po czym gwałtownie zatrzymuje się. Sytuacja taka sprawia, że pasażer siedzący w fotelu czuje szarpnięcie, lecz zapięte pasy bezpieczeństwa skutecznie go zabezpieczają. Symulator zderzeń - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 3,5 m Szerokość: 1,0 m Wysokość: 2,5 m tys. zł Szacowany koszt Wymiary Symulator zderzeń - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

12 Poznanie własnego czasu reakcji poprawia świadomość zwiedzających jako kierowców
Strefa: Rozrywka - Transport drogowy Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Trenażer czasu reakcji Charakterystyka Urządzenie służy do treningu koncentracji, skracania czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ćwiczenie polega na gaszeniu świetlnych sensorów, pojawiających się w przypadkowych miejscach na urządzeniu. Im szybciej lampki zostaną zauważone i zgaszone, tym użytkownik posiada lepszą koordynację wzrokowo-ruchową. Urządzenie uświadamia zwiedzającym ich własne ograniczenia wynikające z czasu reakcji, który jest bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego. Trenażer czasu reakcji - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 1,5 m Szerokość: 2,5 m Wysokość: 2,1 m 10 tys. zł Szacowany koszt Wymiary Trenażer czasu reakcji - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

13 Tunel w kształcie kadłuba z ekranami LCD
Strefa: Edukacja – Transport lotniczy Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Tunel w kształcie kadłuba z ekranami LCD Charakterystyka Eksponat składa się z tunelu w kształcie kadłuba samolotu z ruchomą podłogą imitującą turbulencje w czasie lotu samolotem. Na wewnętrznych ścianach tunelu są umieszczone duże ekrany LCD pokazujące np. obraz jaki widzi pasażer lecący samolotem, sceny z katastrof lotniczych, itp. Przekrój przez kadłub samolotu Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 4,0 m Szerokość: 4,0 m Wysokość: 1,0 m ok. 50 tys. Szacowany koszt Wymiary Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło: The Smithsonian Institution (http://www.si.edu/museums)

14 Systemy nawigacyjne Charakterystyka Docelowa grupa użytkowników
Strefa: Edukacja – Transport lotniczy Typ: Ekspozycja fizyczna stała Nazwa eksponatu Systemy nawigacyjne Charakterystyka ILS (Instrument Landing System) to radiowy system nawigacyjny, który wspomaga lądowanie samolotu w czasie trudnych warunków atmosferycznych. Pilot dzięki m.in. odpowiedniej aparaturze radiowej i ustawieniu świateł na pasie startowym może wylądować nawet przy małej widoczności, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego wyposażenia samolotu i przeszkolenia jego załogi. Ekspozycja zawiera makietę prezentującą podchodzenie samolotu do lądowania, filmy. ILS system - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 4,0 m Szerokość: 4,0 m Wysokość: 1,0 m ok. 50 tys. zł Szacowany koszt Wymiary ILS System - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

15 Zwiedzający mogą sami poczuć się jak kontrolerzy ruchu lotniczego dzięki interaktywnemu stanowisku kontroli lotów Strefa: Edukacja – Transport lotniczy Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Praca w centrum kontroli lotów Charakterystyka Ekspozycja przybliża szczegóły pracy kontrolerów ruchu lotniczego (zadaniem kontrolerów jest koordynacja ruchu lotniczego na płycie lotniska, wektorowanie (nakazy zmiany kursu, wysokości lub prędkości) oraz zapewnianie odpowiednich separacji (odstępów między samolotami), jak również udzielanie informacji na temat warunków pogodowych). Zwiedzający mogą sami poczuć się jak kontrolerzy ruchu lotniczego dzięki interaktywnemu stanowisku kontroli lotów. . Jeden z sektorów w wieży centrum kontroli lotów - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 1,5 m Szerokość: 1,5 m Wysokość: 1,5 m ok. 50 tys. zł Szacowany koszt Wymiary Widok ekranu stanowiska w centrum kontroli lotów - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

16 Stanowiska do eksperymentów służą zaangażowaniu zwiedzających w zdobywanie wiedzy
Strefa: Eksperymenty - lotnictwo Typ: Część technologiczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Ekspozycja prezentująca zasady działania systemów stosowanych w lotnictwie Charakterystyka Ekspozycja prezentująca zasady działania systemów stosowanych w transporcie lotniczym (kilkanaście-kilkadziesiąt stanowisk np.: przekroje, działające modele pokazujące np. jak działa silnik turboodrzutowy, układ sterowania samolotem, układy nawigacji, prezentujące podstawowe prawa aerodynamiki, tunel aerodynamiczny itp.) Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Przykładowy fragment ekspozycji* Atrakcyjność Interaktywność Adrenalina Lokalne tradycje Powierzchnia: ok. 150 m2 1 000 tys. zł (20 szt. x 50 tys. zł) Szacowany koszt Wymiary Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

17 Symulator lotu w kokpicie samolotu pozwala zwiedzającym poczuć się jak pilot
Strefa: Rozrywka – lotnictwo Typ: Część technologiczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Symulator lotu w autentycznym kokpicie lub w jego makiecie Charakterystyka Symulator lotu zabudowany w kokpicie prawdziwego samolotu, lub w makiecie imitującej prawdziwy kokpit danego typu samolotu. Obraz rzutowany na ekrany rozmieszczone na zewnątrz kabiny lub wyświetlany na ekrany umieszczone w miejscach okien. Przykładowy symulator lotu w makiecie prawdziwego kokpitu – zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Atrakcyjność Interaktywność Adrenalina Lokalne tradycje Długość: 4,0 m (wymiary orientacyjne) Szerokość: 3,0 m Wysokość: 2,0 m ok. 80 tys. zł Szacowany koszt Wymiary Przykładowy symulator lotu w makiecie prawdziwego kokpitu – zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

18 Kilka prostych symulatorów umożliwia zwiedzającym wirtualne loty grupowe
Strefa: Rozrywka – lotnictwo Typ: Część technologiczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Proste symulatory lotu Charakterystyka 2 – 4 proste symulatory lotu posiadające konsole sterownicze i orczyk, działające w oparciu o popularne oprogramowanie symulacyjne. Możliwość odbywania lotów grupowych przez osoby zasiadające przy tych symulatorach. Możliwość prowadzenia mini szkoleń lotniczych przez animatora. Przykładowy symulator lotu wraz z konsolą sterowniczą Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Atrakcyjność Interaktywność Adrenalina Lokalne tradycje Długość: 2,0 m Szerokość: 5,0 m Wysokość: 2,0 m ok tys. zł (łącznie) Szacowany koszt Wymiary Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

19 W symulatorze jazdy tramwajem można przekonać się jak pracuje motorniczy
Strefa: Historia i technika transportu tramwajowego Typ: Część techniczna podstawowa stała Nazwa eksponatu Symulator jazdy tramwajem Charakterystyka Urządzenie składa się z oryginalnej kabiny tramwaju sprzężonej z wirtualną trasą. Zamiast przedniej szyby użytkownik patrzy w monitor komputera. Użytkownik może przekonać się w jaki sposób motorniczy prowadzi tramwaj, zabrać pasażerów z przystanku lub być uczestnikiem wypadku. Możliwe jest wykorzystanie darmowego polskiego oprogramowania symulującego jazdę tramwajem (http://ats.d6team.com). Symulator jazdy tramwajem - zdjęcie 1 Docelowa grupa użytkowników Dzieci Młodzież Młodzi dorośli Dojrzali dorośli Seniorzy Interaktywność Atrakcyjność Lokalne tradycje Adrenalina Długość: 3,5 m Szerokość: 1,5 m Wysokość: 2,5 m tys. zł Szacowany koszt Wymiary Symulator jazdy tramwajem - zdjęcie 2 Źródło / możliwość pozyskania Zakup Pozyskanie od kolekcjonerów / innych instytucji (odpłatne, nieodpłatne), Najem (zamówienie w MPK) Zrobienie samemu Znacząca Nieznacząca Źródło:

20

21 LaboT będzie świadczyło liczne usługi podstawowe oraz płatne dodatkowo
Budynek 1: Sale z eksponatami Warsztat Zajęcia majsterkowania w Sali Warsztatowej Budynek A: Sale z eksponatami Kasa Hall główny Szatnia Chill-out room Sklep Sala konferencyjna Budynek 4: Warsztat – ekspozycja statyczna Budynek B: Centrum aktywności dla dzieci Lego LaboT (sala zabaw dla dzieci) Salki urodzinowe Budynek 8: Kuźnia Budynek 7: Sale z eksponatami Budynek 6: Brak usług Inne: Piknik rodzinny Zlot fanów lotnictwa/ tramwajów/ rowerów/ motorowerów Imprezy na tarasie Warsztaty dla dorosłych - LaboT nocą Nocne zwiedzanie LaboT Półkolonie dla dzieci Warsztaty dla dzici Wystawy zamawiane, które przyjadą w miejsce wskazane przez klienta Budynek 3: Administracja Sale pasjonatów Budynek 2: Ekspozycja 18+ Kino Salki na wynajem Budynek C: Restauracja Usługi podstawowe Usługi płatne dodatkowo Inne

22 Poziom -1 Poziom 0 Budynek A na poziomie -1 oferuje 62 miejsca parkingowe LaboT będzie funkcjonowało w ramach trzech nowych oraz siedmiu zrewitalizowanych budynków Poziom 0 budynku A będzie wykorzystany na usługi podstawowe w tym przestrzenie wystawiennicze (np. MI-6) Budynki B i C będą parterowe

23 Poziom +1 Poziom +2 Na poziomie +2 budynku A mamy sieć antresol oraz zewnętrzny taras nad Zajezdnią tramwajową Ostatnie piętro budynku A Ponad poziomem +2 podwieszone są samoloty w budynku A Poziom +1 budynku A będzie stanowić pojedyncza szeroka antresola

24

25


Pobierz ppt "Laboratorium transportu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google