Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…"— Zapis prezentacji:

1

2 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…

3 Położenie geograficzne Miasto położone jest w woj. podlaskim na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, nad rzeką Brok, dopływem Bugu. Wysoczyzna stanowi węzeł wodny, którego wody rozchodzą się do Bugu i Narwi. Nazwa miasta związana jest z pagórkowatą topografią terenu. Miasto położone jest przy drodze Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Białystok, w odległości 50 km od Białegostoku, 120 km od Warszawy i 100 km od granicy wschodniej. Miasto położone jest przy drodze Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Białystok, w odległości 50 km od Białegostoku, 120 km od Warszawy i 100 km od granicy wschodniej. Powierzchnia miasta - 15,2 km2; Liczba ludności - 9.611 ; Powierzchnia miasta - 15,2 km2; Liczba ludności - 9.611 ;

4 HERB MIASTA Herb Miasta wiąże się z faktem lokacji, nadaniem prawa magdeburskiego i wzrostem znaczenia miasta XVI wieku. Herbem jest biały łabędź płynący po wodzie na niebieskim tle. Woda ma kolor zielony, zaś biały kolor w heraldyce oznacza kolor srebrny. Brak jest dokumentów pozwalających na ustalenie genezy powstania herbu jak i formy jego afirmacji. Według jednej z wersji powstanie herbu wywodzi się od stawów królewskich, na których gnieździły się łabędzie. Druga wersja powołuje się na wierność mieszkańców miasta księciu mazowieckiemu. Łabędź jest symbolem wierności i przywiązania. Według jednej z wersji powstanie herbu wywodzi się od stawów królewskich, na których gnieździły się łabędzie. Druga wersja powołuje się na wierność mieszkańców miasta księciu mazowieckiemu. Łabędź jest symbolem wierności i przywiązania. Dnia 10 października 2002 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia flagi miasta, której wzór wywodzi się bezpośrednio z tarczy herbowej miasta. Flaga trójdzielna z pasem srebrnym błękitnym i zielonym z lewa w skos. W polu błękitnym z prawa -godło miasta - łabędź srebrny.

5

6 HISTORIA MIASTA Najstarszą wzmiankę dotyczącą miasta można znaleźć w "Dokumentach Konrada" z 1203r., w których figuruje jako wieś Vysoke. Około 1239r. miejscowość określono jako osiedle, należące do kasztelani święckiej. Od XV w. wchodziło w skład ziemi drohickiej woj. podlaskiego, należącego wówczas do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wysokie Mazowieckie przejęło funkcje pobliskiego starego grodu kaszteleńskiego Święcka, po którym do dziś pozostało grodzisko we wsi Święck Strumiany

7 Lokacja miasta W roku 1469 Wysokie Mazowieckie pojawia się jako nazwa osady królewskiej – Wola Wysokie, założonej przez Kazimierza Jagiellończyka. W 1494 r. wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk polecił Janowi Hińczy założyć miasto. W 1503 r. Aleksander - już jako król Polski, aktem wystawionym w Wilnie nadał prawa magdeburskie, potwierdzając stare przywileje mieszkańców. Nadał także nowe, takie jak: korzystanie ze stawów królewskich, warzenie piwa i stanowienie sądownictwa miejskiego. Kazimierz Jagiellończyk Aleksander Jagiellończyk

8 XVI – XVIII wiek W drugiej połowie XVI wieku miasto przeszło w ręce Radziwiłłów, a następnie było własnością innych rodów. Częste zmiany właścicieli hamowały jego rozwój. W czasie najazdu szwedzkiego Wysokie Mazowieckie zostało całkowicie zniszczone i spalone. Z poniesionych strat nie mogło podźwignąć się do końca XVIII wieku. Ciągłe wojny, począwszy od najazdy szwedzkiego, przez wojnę północną, konfederację barską, a na powstaniu kościuszkowskim skończywszy, nie sprzyjały odbudowie miejscowości. Rozwój miasta powstrzymywały także przynależności do różnych zaborów. Za czynny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym miasto zdegradowano do miana osady wiejskiej

9 XIX wiek W 1866 r. Wysokie Mazowieckie stało się siedzibą powiatu, pozostając jednak osadą aż do wybuchu I wojny światowej. Rangę miasta przywróciły dopiero władze niemieckie w roku 1915. Rolniczy charakter miasta powodował spowolnienie rozwoju w okresie międzywojennym. Miasto ożywiało się tylko w poniedziałki i czwartki, kiedy na targ przybywali okoliczni rolnicy przywożący płody rolne.

10 XX wiek W czasie II wojny światowej Niemcy niemal całkowicie spalili miasto, ponadto wymordowali ludność pochodzenia żydowskiego. Równie tragiczny los spotkał wyróżniająca się część inteligencji polskiej. Mimo prześladowań i terroru, ludność prowadziła walkę z okupantem. Miasto było ośrodkiem ruchu oporu i siedzibą komendy Armii Krajowej. Niemcy wkraczają do miasta

11 Po wojnie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto stało się ośrodkiem powiatowym, powstały zakłady i instytucje związane głównie z rolnictwem. Zorganizowano także szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki służby zdrowia.

12 Zabytki Wysokiego Mazowieckiego Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Został zbudowany w latach 1875 - 1881, w stylu eklektycznym

13 Dawny kościół unicki zbudowany w 1798 r. w stylu bizantyjskim, pierwszy obiekt murowany w mieście. W pierwotnej wersji zbudowany jako cerkiew unicka. /W XIX w. usunięto z wież charakterystyczne kopuły/. W roku 1875 przejęty przez wyznawców prawosławia, którzy posiadali go do I wojny światowej. W czasie działań wojennych został zdewastowany i zaniedbany. W 1929r. budynek poświęcił ówczesny proboszcz i w ten sposób cerkiew stała się kościołem katolickim obecnie nosi nazwę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest najstarszym zabytkiem w architekturze miasta.

14 Plebania - zbudowana w 1898 r. Murowana z cegły, na planie prostokąta z dwoma gankami i drewnianą werandą. Plebania - zbudowana w 1898 r. Murowana z cegły, na planie prostokąta z dwoma gankami i drewnianą werandą.

15 Kapliczka murowana z drugiej połowy XIX w. przy ul. Jagiellońskiej. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana z drewna.

16 Cmentarz Żydowski (nieczynny)

17 Tych miejsc już nie ma na mapie Synagogi z 1722 roku i 1879 znajdowały się w rynku

18 Rynek – dwudziestolecie międzywojenne Wnętrze synagogi ok.1939r

19 RYNEK

20 Czasy współczesne

21

22 Dziękujemy za uwagę Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem


Pobierz ppt "ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google