Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Płatności Mobilnych SEPA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I spotkanie Grupy Roboczej ds. Płatności Mobilnych SEPA"— Zapis prezentacji:

1 I spotkanie Grupy Roboczej ds. Płatności Mobilnych SEPA
13 maja 2010 r. Dominika Duziak- Z-ca Koordynatora Krajowego SEPA

2 Potencjał rozwoju m-płatności
Liczba telefonów komórkowych w Europie jest znacznie większa niż liczba rachunków czy kart płatniczych. Nasycenie rynku telefonii- w krajach rozwiniętych- 97% Polska: Do końca 2009 r. penetracja telefonii komórkowej wzrosła według danych GUS do 117,76%. Po czwartym kwartale 2009 w Polsce działało 44,9602 mln kart SIM

3 Dlaczego sektor bankowy angażuje się w prace nad kanałem mobilnym?
Szczebel paneuropejski- SEPA Szczebel krajowy- Program rozwoju obrotu begzotówkowego w Polsce na lata Walka z gotówką!

4 Misja i cel działania M-Payments WG w EPC
3/26/2017 Misja i cel działania M-Payments WG w EPC Umożliwienie bankom oferowania ich klientom usług SEPA w kanale mobilnym Wykorzystując istniejące i przyszłe instrumenty SEPA, Zapewniając korzystne modele biznesowe Zapewniając: przyjazny interfejs użytkownika przenoszalność wśród operatorów i urządzeń oraz bezpieczne środowisko Tworzenie szerokiej akceptacji na otwartym rynku, jak również zaufanie i wygodę akceptantów i klientów Przyspieszając akceptację instrumentów SEPA Zapewniając dostęp do alternatyw gotówki i papieru.

5 Pożądane rezultaty prac
Możliwości biznesowe dla banków poprzez utworzenie nowego atrakcyjnego kanału Zestaw zasad, dobrych praktyk i standardów otwarty dla rynku- decyzja o implementacji- całkowicie dowolna Zbudowanie instrumentu walki z gotówką- mikropłatności

6 Grupa ds. Płatności Mobilnych
Grupa została powołana z inicjatywy Sekretariatu SEPA PL, przez SEPA Forum Polska, a jej funkcjonowanie w strukturze SEPA PL zatwierdzono w rewizji Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA (v3.0) W założeniu ma być ciałem interdyscyplinarnym- skupiającym nie tylko Członków SEPA, ale również: RWKB KAR FTB RBE KdsSP Operatorów Telefonii Komórkowej

7 Sekretariat SEPA Polska Ministerstwo Finansów Forum Koordynatorów SEPA
Struktura SEPA Polska NBP Sekretariat SEPA Polska Koordynator/Z-ca SEPA Forum Polska Zarząd ZBP Ministerstwo Finansów Grupy Robocze Grupa ds. M-Płatności KdsSP RBE RWKB KAR FTB PKUSWIFT Forum Koordynatorów SEPA EPC NASO

8 Zadania Grupy (wg. KPLiM v3.0)
Analiza powstających w ramach EPC koncepcji budowy SEPA w zakresie płatności mobilnych. Formułowanie wspólnych stanowisk polskiego sektora bankowego i opiniowanie materiałów dot. płatności mobilnych. Ewentualna ewolucja zadań w przypadku przyjęcia paneuropejskiego rozwiązania w zakresie płatności mobilnych w grupę zajmującą się wdrażaniem/ adaptacją do standardów SEPA.

9 Mobilny EkoSystem Współpraca europejskiego sektora bankowego i operatorów telefonii komórkowych

10 Współpraca versus Konkurencja
SEPA SCP, SCT, SDD M-Channel Technology & Business infrastructure Common User experience patterns service Competitive Applications Cooperative Layers Users & Businesses Layer 1: SEPA Rules Books Layer 2: supporting technologies and frameworks enabling reachability Layer 3: Minimal elements for usability & end user user adoption

11 Wymogi biznesowe* Uczestnicy Portability Certyfikacja Bezpieczeństwo
Branding Obsługa wielu aplikacji/wielu banków Standaryzacja interfejsu użytkownika Obsługa klienta *określone przez EPC

12 Uczestnicy Mobilnego EkoSystemu
Klient- abonent Operatora /prepaid lub postpaid- umowa z wydawcą mobilnej usługi płatniczej. Musi mieć urządzenie mobilne z NFC Akceptant- przyjmuje mobilną bezstykową aplikację płatniczą jako zapłatę za towary lub usługi nabywane przez Klienta. Ma umowę z z agentem rozliczeniowym. Musi mieć terminal akceptujący transakcje bezstykowe Agent rozliczeniowy- bank (lub dostawca usług płatniczych) zapewniający processing transakcji akceptanta do wydawcy poprzez sieć autoryzacji i rozliczeń. Wydawca- bank (lub dostawca usług płatniczych) dostarcza mobilną usługę płatniczą klientowi. Odpowiada za dostarczenie aplikacji na urządzenie i personalizację zgodnie z danymi klienta. MNO- Operator sieci komórkowej- dostarcza klientowi UICC/SIM i zapewnia łączność pomiędzy klientem, wydawcą i TSM. TSM- Trusted Service Manager- odpowiada za bezpieczną dystrybucję i zarządzanie cyklem życia aplikacji płatności mobilnych w imieniu wydawcy; jest w stosunku biznesowym z wydawcą i z MNO, łącząc ich. Rola TSM może być wykonywana przez MNO, niezależną instytucję, wydawcę itp. zależnie od uregulowań rynkowych i prawnych.

13 Mobilność mobilnych aplikacji płatniczych
Klient musi mieć możliwość zmiany operatora, zachowując możliwość korzystania z aplikacji płatniczej. Klient musi mieć możliwość zmiany telefonu. Klient musi mieć możliwość korzystania z aplikacji w różnych lokalizacjach (SEPA).

14 Certyfikacja/ Dopuszczenie Typu
Konieczność zapewnienia procesów certyfikacji, wykonywanych przez niezależne ciała, dla następujących elementów: Bezpieczne elementy (np. UICC itp.) Urządzenia (telefony) z wspierającą technologią (NFC) Procesy TSM (dostarczanie i personalizacja, wymiana danych…)

15 Bezpieczeństwo Wymogi bezpieczeństwa oparte o analizy ryzyka różnych aplikacji Bezpieczne elementy (hardwarem, system operacyjny) Interface użytkownika (wyświetlacz, wejście z klawiatury) Aplikacja (wyłączając autentykację, która należy do wyboru banku) Procesy TSM

16 Branding Marka banku musi być dostępna w interfejsie użytkownika
Nie wystarczającym jest brand np. sieci kartowej, operatora czy typu płatności

17 Obsługa wielu aplikacji
Konieczność zapewnienia obsługi wielu aplikacji płatniczych (debit, credit, prepaid..)- razem lub osobno- wraz z mechanizmem wyboru dla użytkownika- analogia portfela. Wiele banków Klient musi mieć możliwość posiadania jednocześnie kilku aplikacji różnych banków na telefonie- wraz z dostosowanym mechanizmem wyboru.

18 Standaryzacja Interfejsu Użytkownika
„Jednolite doświadczenie” Obsługa Klienta Punkty kontaktu i obsługi klienta- Uzgodnienie ról pomiędzy uczestnikami

19 Akceptacja użytkowników
Użyteczność Jednolite doświadczenie w urządzeniach/u różnych dostawców/w różnych lokalizacjach Zaufanie- poziom ochrony i bezpieczeństwa Rozwiązanie SEPA musi być więc: Wystarczająco szerokie, aby objąć wachlarz potrzeb i wymogów użytkowników Wystarczająco wąskie, aby zapewnić konkurencję, zróżnicowanie i możliwość dalszych innowacji.

20 Generalna klasyfikacja*
PROXIMITY- ‘na miejscu’ Zleceniodawca i beneficjent (płatnik i odbiorca płatności) znajdują się w tej samej lokalizacji i komunikują bezpośrednio używając technologii zbliżeniowych/radiowych, takich jak NFC (RFID), Bluetooth lub IrDA. REMOTE- zdalne Płatność dokonywana jest poprzez sieci telekomunikacyjne- GSM, Internet- niezależnie od lokalizacji płatnika. NB: Na potrzeby naszych prac przyjmujemy, za EPC, iż proximity payments bazują jedynie na komunikacji w technologii zbliżeniowej NFC i infrastrukturze POS. * Wg. EPC White Paper- Mobile Payments 1st Edition

21 Ilustracja możliwości wykorzystania instrumentów SEPA
3/26/2017 Ilustracja możliwości wykorzystania instrumentów SEPA SEPA Instrument Mobile Payment Services Classification Cash withdrawal Person  Person Person  Business Business  Business SEPA Credit Transfer Mobile Remote Payment Mobile Proximity Payment SEPA Direct Debit Mobile Remote E-Mandate Mobile Proximity E-Mandate SEPA Cards Mobile ATM withdrawal Notes: Mobile Remote are defined as those transactions that are undertaken over remote mobile messaging irrespective of the location of the payer and the payee. Thus a remote transaction may or may not be a face-to-face or point of sale transaction Mobile Proximity are defined as those transactions that require the mobile device to be in close proximity of - or at a very short range with a “reader” device (such as another mobile device or a terminal) Mobile Person-to-Person payments are also sometimes referred to as Mobile Money Transfers Mobile initiated E-mandate: this is not a payment transaction itself, but rather an enabler and value-added service for SEPA Direct Debit, covering both one-off and recurring transactions, as well as mandate cancellations Business-to-Person and Person-to-Business payments are grouped together for clarity and simplicity. It is recognised that these may have different attributes that will require separate reviews ATMs refer only to the cash dispensing feature of automated teller machines For payments that are not cash withdrawals, the above described services are terminal agnostic; i.e. any terminal involved in the transaction can be a mobile device, a POS device or a kiosk type terminal etc.

22 Mobile Proximity Payment (POS/ATM)
3/26/2017 SEPA Instrument Payment Types Person  Person Person  Business Business  Business SEPA Credit Transfer Account to Account “push” payments Mobile Remote Payment Transfer of funds from a payer account to a payee account (where both payer and payee are consumers) undertaken remotely over a mobile device Payments sent from a payer (consumer) account to a payee (business) account for purchase of goods or services over a mobile device through remote messaging – (e.g. for parking, ringtones, or buying an item for physical delivery). Payments sent by a business to individuals (e.g. refunds etc.) Payments sent from a payer account to a payee account (where both payer and payee are businesses) for purchase of goods or services over a mobile device through remote messaging - (e.g. payment against an invoice) Mobile Proximity Payment (POS/ATM) Transfer of funds from a payer account to a payee account (where both payer and payee are consumers) through physical contact* between two mobile devices or between a mobile device and an ATM Payments sent from a payer (consumer) account to a payee (business) account for purchase of goods or services over a mobile device through physical contact* between a mobile devices and a POS or ATM terminal Payments sent from a payer account to a payee account (where both payer and payee are businesses) for purchase of goods or services over a mobile device through physical contact* between a mobile devices and a POS or ATM terminal * Where both originating and receiving devices exchange information at a very short range – also referred to as a “contactless” transaction

23 Mobile Remote E-Mandate
3/26/2017 SEPA Instrument Payment Types Person  Person Person  Business Business  Business SEPA Direct Debit Account to Account “pull” payments Mobile Remote E-Mandate A payer signs up for a direct debit mandate over a mobile device, for either a one-off or a set of recurring transactions; also covers the cancellation of a direct debit mandate over a mobile device Mobile Proximity E-Mandate A payer signs up for a direct debit mandate over a mobile device, for a one-off transaction; the mandate initiation involves physical contact between a mobile device and a POS or ATM terminal

24 Proximity Payment (POS/ATM)
3/26/2017 SEPA Instrument Payment Types Cash withdrawal Person  Person Person  Business BusinessBusiness SEPA Cards Sender initiates a payment using their payment card Remote Payment Transfer of funds from a payer card account to a payee account (where both payer and payee are consumers) undertaken remotely over a mobile device through remote messaging Payment made from a payer (consumer) payment card account to a payee (business) account using a mobile device through remote messaging Payment made from a payer card account to a payee account (both payer and payee being businesses) using a mobile device through remote messaging Proximity Payment (POS/ATM) Cash withdrawal initiated through physical* contact between a mobile device and an ATM Transfer of funds from a payer card account to a payee account (where both payer and payee are consumers) through physical* contact between two mobile devices or between a mobile device and ATM Payment made from a payer (consumer) card account to a payee account using a mobile device at a POS or ATM terminal* Payment made from a payer (business) card account to a payee account using a mobile device at a POS or ATM terminal* * Where both originating and receiving devices exchange information at a very short range – also referred to as a “contactless” transaction

25 Priorytety działania EPC
Na podstawie badania rynkowego EPC określiła priorytetowe kategorie płatności: Proximity SEPA Card Payments (P2B i B2B) Remote SEPA Card Payments (P2P, P2B, B2B) Remote SEPA Credit Transfers (P2P, P2B, B2B) Inicjacja Mobile Contactless Payments w oparciu o technologię NFC i aplikacje UICC/SIM Wymogi i specyfikacja ról TSM

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "I spotkanie Grupy Roboczej ds. Płatności Mobilnych SEPA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google