Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Bezosobowa Strona Bierna

3 Podstawowe Informacje
♦ Bezosobowa strona bierna to zdanie złożone, w którym zdanie nadrzędne to: czasownik sprawozdawczy (say, think, believe etc.) w stronie biernej. ♦ Zdanie podrzędne to: zdanie poprzedzone spójnikiem „THAT” (that clause) lub bezokolicznik poprzedzony przyimkiem „TO” (to- infinitive) ♦ Przykład It is said that Michael Jackson is the best pop artist. Mówi się, że Michael jest najlepszym popowym artystą. Michael Jackson is said to be the best pop artist.

4 Zastosowanie ♦ Bezosobową formę strony biernej stosujemy:
aby poinformować o ogólnie przyjętych sądach lub opiniach pewnej grupy ludzi w relacjach najświeższych wydarzeń prasowych, radiowych lub telewizyjnych kiedy źródło (podmiot) relacji jest nieznany lub nieistotny

5 Dwie formy bezosobowej strony biernej konstrukcja
It is said that… ♦ zaimek bezosobowy „IT” ♦ czasownik sprawozdawczy w stronie biernej ♦ zdanie podrzędne z „THAT” (that clause) przykład It is said that Michael Jackson is the best pop artist. Mówi się, że Michael jest najlepszym popowym artystą. He is said to… ♦ zaimek osobowy ♦ czasownik sprawozdawczy w stronie biernej ♦ zdanie podrzędne to + bezokolicznik (to + infinitive) Michael Jackson is said to be the best pop artist.

6 It is said that…/It was said that… jako mowa zależna
♦ Bezosobowa strona bierna to przykład mowy zależnej (indirect speech) relacjonującej pewne sytuacje lub wydarzenia. ♦ Należy pamiętać o poprawnym stosowaniu czasów w obydwu członach tego zdania. ♦ Jeżeli czasownik sprawozdawczy w zdaniu nadrzędnym występuje w czasie przeszłym, to zgodnie z zasadą tworzenia mowy zależnej, czasownik zdania podrzędnego cofa się o 1 czas w stosunku do czasu, w którym występował w mowie rzeczywistej (direct speech).

7 Przykłady Mowa rzeczywista Strona czynna Mowa zależna Strona bierna
Some people say: Michael Jackson is the best! It is said that Michael Jackson is the best. Some people say: he will come back on stage. It is said that he will come back on stage. Some people said: He looks exhausted. It was said that he looked exhausted. Some people said: He is suffering from skin cancer. It was said that he was suffering from skin cancer. Some people said: He was the best paid artist. It was said that he had been the best paid artist. Some people said: He was recording a new album. It was said that he had been recording a new album. Some people said: His dad had abused him. It was said that his dad had abused him. Some people said: he will be popular forever. It was said that he would be popular forever.

8 He is said to… She was said to…
Ta forma bezosobowej strony biernej to również mowa zależna (indirect speech) 2 formy bezosobowe strony biernej: „IT IS SAID THAT…” „HE IS SAID TO…” różnią się sposobem konstrukcji Znaczenia są identyczne Oprócz zaimka osobowego w zdaniu nadrzędnym (I człon), zdanie podrzędne (II-gi człon) to różne formy przedimka „TO” z bezokolicznikiem (to-infinitive) Istnieją 4 formy to-infinitive Dobór odpowiedniej formy to –infinitive jest zależny od odniesienia czasowego w jakim występuje dane zdanie w stronie czynnej.

9 Cztery formy to+ bezokolicznik

10 Simple (to+ bezokolicznik)
Zdanie podrzędne w czasie (Present Simple, Future Simple, Past Simple) jeśli odniesienie czasowe Zdania podrzędnego jest takie same jak odniesienie czasowe zdania nadrzędnego People say that Michael Jackson suffers from skin cancer. Michael Jackson is said to suffer from skin cancer. People expect that he will start his new tour. He is expected to start his new tour. People believed that he changed the colour of his skin. He was believed to change the colour of his skin. Continuous ( to+ be+ bezokolicznik+ ing) Zdanie podrzędne w czasie continuous jeśli odniesienie czasowe zdania podrzędnego jest takie same jak odniesienie czasowe zdania nadrzędnego. People think that he is planning his new tour. He is thought to be planning his new tour. People claimed that he was abusing drugs. He was claimed to be abusing drugs.

11 Perfect (to + have + III forma)
Zdanie podrzędne w czasie przeszłym (Past Simple, Present perfect, Past Perfect) jeżeli odniesienie czasowe zdania podrzędnego jest wcześniejsze niż odniesienie czasowe zdania Nadrzędnego. People know that he abused children. He is known to have abused children. People said that he had married Priscilla Presley to improve his image. He was said to have married Priscilla Presley to improve his image Perfect Continuous (to + have + been + bezokolicznik + ing) Zdania w czasie continuous jeżeli odniesienie czasowe zdania podrzędnego jest wcześniejsze niż odniesienie czasowe zdania nadrzędnego. People assume that he was experiencing depression. He is assumed to have been experiencing depression. People believed that he had been making a fortune. He was believed to have been bleaching his skin.

12 Podstawowe Czasowniki Sprawozdawcze
acknowledge- uznawać assume-zakładać believe-uważać claim-twierdzić consider- uważać kogoś za… estimate-szacować feel-wyczuwać find- uważać know-wiedzieć presume-przypuszczać report-donosić (media) say-mówić think-uważać understand-rozumieć suppose-przypuszczać expect- spodziewać allege-twierdzić

13 Michael Jackson bezosobowa strona bierna przykłady
Michael Jackson (born August 29, 1958) is an American recording artist, entertainer, and businessman. He was awarded with 13 Grammy Awards and his 13 singles got on the top of the world charts. His personal life, including his changing appearance and behavior generated significant controversy, damaging his public image.

14 Simple Infinitive (TO+ Bezokolicznik)
To samo odniesienie czasowe w obydwu członach zdania

15 It is acknowledged that…/ He is acknowledged to…
Teraźniejszość It is acknowledged that…/ He is acknowledged to…

16 It is acknowledged that Michael Jackson is a „king of
pop”. or Michael Jackson is acknowledged to be a „king of pop” Michael Jackson jest uznawany za „króla popu”. It is believed that his charity single „We are the World”, released to aid the poor, is one of the best-selling singles of all time. His charity single „We are the World” , released to aid the poor, is believed to be one of the best-selling singles of all time. Jego charytatywny singiel „We are the World”, wydany aby pomóc biednym, jest uważany za 1 z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów.

17 It is estimated that he has the highest royalty rate in the music
industry. lub He is estimated to have the highest royalty rate in the music industry. Szacuje się, że ma najwyższe honoraria autorskie w przemyśle muzycznym. As a result of his sex- abuse allegations, it is believed that he is a paedophile. As a result of his sex- abuse allegations, he is believed to be a paedophile. Na skutek zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci jest uważany za pedofila.

18 It is uncertain that he accomplishes his 2009 world
tour plans. It is said that he is suffering from skin cancer. or He is said to be suffering from skin cancer. Mówi się, że cierpi na raka skóry. It is expected that he will make his come back on stage soon. He is expected to make his come back on stage soon. Ludzie spodziewają się, że powróci szybko na scenę.

19 It was reported that…/ He was reported to…
Przeszłość It was reported that…/ He was reported to…

20 It was reported that Jackson was "a prodigy" with
"overwhelming musical gifts" . or He was reported to be "a prodigy" with "overwhelming musical gifts". Prasa donosiła, że Jackson był „cudownym dzieckiem” z „przygniatającym muzycznym talentem”. It was considered that he was the fanciest dancer. He was considered to be the fanciest dancer. Był on uważany za najlepszego tancerza.

21 It was said that he slept in a hyperbaric oxygen
Chamber to slow the aging process. or He was said to sleep in a hyperbaric oxygen Mówiono, że sypia w hyperbarycznej komorze tlenowej aby spowolnić proces starzenia. It was reported that a Jackson’s pet chimpanzee shared his toilet, and cleaned his bedroom. A Jackson’s pet chimpanzee was reported to share his toilet, and clean his bedroom. Doniesiono, że domowy szympans Jacksona korzystał z jego toalety i sprzątał jego sypialnię

22 It was presumed that Jackson was suffering from
anorexia nervosa. or Jackson was presumed to be suffering from Przypuszczano, że Jackson cierpi na anoreksję nerwową. It was said that he was addicted to drugs in result of stress connected with his child abuse allegations. He was said to be addicted to drugs in result of Mówiono, że był uzależniony od narkotyków w wyniku stresu związanego z zarzutami wykorzystywnia seksualnego dzieci.

23 Perfect Infinitive (TO + HAVE + III forma)
różne odniesienia czasowe w członach zdania

24 It is assumed that…/ He was assumed to…
Teraźniejszość It is assumed that…/ He was assumed to…

25 It is assumed that Jackson had multiple nasal surgeries, a
forehead lift, thinned lips and a cheekbone surgery to appear more masculine. or He is assumed to have had multiple nasal surgeries, a Zakładano, że Jackson miał wielokrotne operacje nosa, lifting czoła, zmniejszone wargi oraz operację kości policzkowych aby wyglądać bardziej męsko. It is thought that his skin was gradually growing paler due to treatment, medications and make-up he applied. His skin is thought to have been growing paler due to treatment, and make-up he applied. Uważano, że jego skóra bledła z powodu leczenia, oraz kosmetyków, które stosował.

26 It is claimed that he was making record breaking profits
from his royalties. or He is claimed to have been making record breaking profits from his royalties. Stwierdza się, że osiągał on rekordowe zyski ze swych honorariów autorskich. It is considered that Jackson's third child, Prince Michael Jackson II, was conceived by artificial insemination. Jackson's third child, Prince Michael Jackson II, is considered to be conceived by artificial insemination. Rozważa się, trzecie dziecko Jacksona, Książę Michael Jackson II został poczęty poprzez sztuczne zapłodnienie.

27 It was believed that…/ He was believed to…
Przeszłość It was believed that…/ He was believed to…

28 It was supposed that Jackson had been diagnosed with vitiligo
and lupus . or He was supposed to have been diagnosed with vitiligo and lupus. Przypuszczano, że zdiagnozowano u niego bielactwo i toczeń. It was found that his illnesses had made him sensitive to sunlight. His illnesses were found to have made him sensitive to sunlight. Twierdzono, że jego choroby uczuliły go na słońce.

29 It was said that Michael Jackson, in his childhood, had
been physically and mentally abused by his father. or Michael Jackson was said to have been physically and mentally abused by his father. Mówiono, że Michael Jackson, w swoim dzieciństwie był maltretowany fizycznie i psychicznie przez swojego ojca. It was felt that he had been bleaching his skin. lub He was felt to have been bleaching his skin. Wyczuwano, że wybielał on sobie skórę.

30 It was alleged that his marriage with Priscilla Presley had been
contracted to improve his public image in light of prior paedophile allegations. or His wedding with Priscilla Presley was alleged to have been contracted to improve Jackson's public image in light of prior Twierdzono, że jego małżeństwo z Lisa Marie Presley zostało zawarte aby naprawić jego wizerunek w świetle uprzednich pedofilskich zarzutów. Finally, it was understood that his health and psychological condition had been deteriorating in result of his strict vegetarian diet, drug addiction and criminal allegations. Finally, his health and psychological condition was understood to have been deteriorating due to his his strict vegetarian diet, drug Później zrozumiano, że jego stan zdrowotny i psychiczny pogarszał się z powodu srogiej wegetariańskiej diety, uzależnienia od narkotyków i Kryminalnych zarzutów.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google