Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH FOLK DANCE - KUJAWIAK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH FOLK DANCE - KUJAWIAK"— Zapis prezentacji:

1 POLISH FOLK DANCE - KUJAWIAK

2 Melody is the Polish folk dance, national dance Kujawian
Melody is the Polish folk dance, national dance Kujawian. His name first appeared in A popular name for this dance, this sleepy and „kolebany”. Kujawiak to polski taniec ludowy, taniec narodowy Kujawian. Jego nazwa po raz pierwszy pojawiłą sie w 1827 roku. Ludowe nazwy tego tańca, to śpiący i kolebany.

3 It is a quiet dance. It is running in the rhythm of crotchet ugiętych lightly on the legs. Kujawskich stems from the wedding rites. Moody, lyrical melody in meter 3 / 4 gives kittenish nature. Dance steps are based mainly on the mild and running businesses, only musical accents are highlighted by stronger patter. Jest tańcem spokojnym. Polega on na chodzie w rytmie ćwierćnut na lekko ugiętych nogach. Wywodzi się z kujawskich obrzędów weselnych. Nastrojowa, liryczna melodia w metrum 3/4 nadaje mu zalotny charakter. Kroki taneczne oparte są głównie na łagodnym chodzie i obrotach, tylko muzyczne akcenty podkreślane są przez mocniejsze tupanie.

4 Basic steps in kujawiak are equal, with the bottom from the top, three steps chodzone (in one bar performs three dance steps). Kujawiak figures are: Sleeping on the to-be, "kolebana" and 4 lines of spin. Melody consists of an introduction and three parts repeated twice. Often it starts Introduction performed on one Nucia, based on the characteristic rhythm of the dance. Podstawowe kroki w kujawiaku to: równy, z dołu, z góry, trzy kroki chodzone(w jednym takcie wykonuje się trzy kroki taneczne). Figury Kujawiaka to: śpiąca, od się-do się, "kolebana" i 4 kierunki wirowania. Kujawiak składa się z wstępu i trzech części powtarzających się dwa razy. Często rozpoczyna go wstęp wykonywany na jednej nucie, oparty na charakterystycznym rytmie tego tańca.

5 The oldest kujawiak development comes from about 1830
The oldest kujawiak development comes from about Are known to develop m.in Henryk Wieniawski. Kujawiaku in music is lyrical and moody, often in minor keys. Najstarsze opracowanie kujawiaka pochodzi z ok Znane są opracowania m.in Henryka Wieniawskiego. Muzyka w kujawiaku jest liryczna i nastrojowa, często w tonacji minorowej.

6 Some say that the melody of this dance reflects Kujawyi landscape - a large and quiet. Dance movements are free, couples have turned to calmly and gently rock. Niektórzy mówią , że melodia tego tańca odzwierciedla kujawski krajobraz - szeroki i spokojny. Ruchy taneczne są wolne, posuwiste, pary spokojnie się obracają i lekko kołyszą.


Pobierz ppt "POLISH FOLK DANCE - KUJAWIAK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google