Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HOMOFONY W JĘZYKU ANGIELSKIM. HOMOFONY TO WYRAZY DŹWIĘKOWO IDENTYCZNE, ALE ODMIENNE POD WZGLĘDEM PISOWNI, POCHODZENIA I ZNACZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HOMOFONY W JĘZYKU ANGIELSKIM. HOMOFONY TO WYRAZY DŹWIĘKOWO IDENTYCZNE, ALE ODMIENNE POD WZGLĘDEM PISOWNI, POCHODZENIA I ZNACZENIA."— Zapis prezentacji:

1 HOMOFONY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2 HOMOFONY TO WYRAZY DŹWIĘKOWO IDENTYCZNE, ALE ODMIENNE POD WZGLĘDEM PISOWNI, POCHODZENIA I ZNACZENIA

3 PRZYKŁADY:

4 ARC ARK

5 BOY BUOY

6 BOARD BORED

7 BEE TO … OR NOT TO …

8 CLAUS CLAWS

9 IDOL IDLE

10 SUNDAE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY ………….

11 PAUSE PAWS

12 NONE NUN

13 PATIENCE PATIENTS

14 MAIZE MAZE

15 SAUCE SOURCE

16 SPRAWDŹ, CZY UMIESZ, CZYLI KRÓTKI TEST

17 I. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 1. I popped into the shop to __________ some chewing gum. a. buy b. by c. bye 2. The penicillin was discovered __________ Alexander Fleming. a. buy b. by c. bye 3. __________, see you tomorrow. a. buy b. by c. bye

18 SPRAWDŹ: 1.a 2.b 3.c buy /bai/ — kupić by /bai/— tu: przez bye-bye /baibai/— pa, pa

19 II. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 1. This is __________ you. a. fore b. for c. four 2. He came to the __________ in sport first at the age of 14. a. fore b. for c. four 3. A cow has __________ legs. a. fore b. for c. four

20 SPRAWDŹ: 1.b 2.a 3.c for /f ɔ :(r)/ — dla come to the fore /f ɔ :(r)/ — znaleźć się na pierwszym planie four /f ɔ :(r)/ — cztery

21 III. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 1. Go straight ahead and when you see a tall building, turn __________. a. rite b.write c.right 2. During the __________ of Baptism are recited particular prayers. a. rite b.write c.right 3. I’d like to __________ a novel in the future. a. rite b.write c.right

22 SPRAWDŹ: 1.c 2.a 3.b right /ra ɪ t/ – w prawo rite /ra ɪ t/ – rytuał write /ra ɪ t/ – pisać

23 IV. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 1.To get to the town head straight down this __________. a.rowed b.road c.rode 2. At the countryside I often __________ a horse. a.rowed b.road c.rode 3. After several days of walking they found a boat and __________ down the river. a.rowed b.road c.rode

24 SPRAWDŹ: 1.b 2.c 3.a road /ro ʊ d/ – droga rode /ro ʊ d/ – ride: jeździć np. koniem rowed /ro ʊ d/ – row: wiosłować

25 V. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ: 1.There was 1 __________ and 60 nays. a. aye b. I c. eye 2.He lost his __________ during the war. a. aye b. I c. eye 3. __________ like learning. a. aye b. I c. eye

26 SPRAWDŹ: 1.a 2.c 3.b aye /a ɪ / – głos na tak eye /a ɪ / – oko I /a ɪ / – ja

27 DZIĘKUJĘ!

28 BIBLIOGRAFIA: www.slownik-online.pl www.e-zeszyt.pl www.tlumaczenia-angielski.info /angielski/homophones.htm www.pleated-jeans.com

29 OPRACOWANIE SZYMON DUDEK KLASA 2A


Pobierz ppt "HOMOFONY W JĘZYKU ANGIELSKIM. HOMOFONY TO WYRAZY DŹWIĘKOWO IDENTYCZNE, ALE ODMIENNE POD WZGLĘDEM PISOWNI, POCHODZENIA I ZNACZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google