Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja na temat Pustyń lodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja na temat Pustyń lodowych."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja na temat Pustyń lodowych

2 ❅Spis treści ❅W lodowych wodach oceanów żyją wielkie ssaki morskie ❅Arktyka ❅Antarktyda ❅Ciekawostki o pustyniach lodowych ❅Jak wygląda Arktyka ? ❅Jak wygląda Antarktyda ? ❅W rejonie biegunów Ziemi temperatura powietrza jest zawsze ujemna ❅Strefa pustyń lodowych ❅Arktyka i Antarktyka to krainy pustyń lodowych ❅Czy na pustyniach lodowych są rośliny ? ❅Rośliny pustyń lodowych ❅Na pustyniach lodowych żyje niewiele zwierząt ❅Zwierzęta pustyń lodowych

3 ❅Arktyka Arktyka – obszar Ziemi otaczający biegun północny. Jej granice określa się w różny sposób. Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą wegetacji drzew. Według innej, Arktykę ogranicza koło podbiegunowe północne, co jednak sprawia, że w jej obrębie znajdują się również duże obszary Norwegii i Szwecji o dość umiarkowanym klimacie. Arktyka obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę (Stany Zjednoczone), Grenlandię (terytorium duńskie), Islandię oraz Ocean Arktyczny. Nazwa pochodzi od greckiej nazwy gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Centrum Arktyki to pokryty lodem Ocean Arktyczny. Otaczają go bezleśne obszary lądowe o przemarzniętym gruncie. Mimo to Arktyka tętni życiem, na które składa się bogata fauna i flora morska, ptaki, zwierzęta lądowe oraz społeczności ludzkie. Rdzenna ludność Arktyki (Eskimosi, Lapończycy, Czukcze, Nieńcy) dostosowała się do niezwykle trudnych warunków życia tworząc wyjątkowe kultury. Jest to kraina szczególnie wrażliwa na zmiany klimatyczne, dla klimatologów stanowi więc system wczesnego ostrzegania. Krąg polarny (koło podbiegunowe północne) niemal dokładnie wyznacza granicę występowania dnia polarnego i nocy polarnej, podczas których Słońce nie zachodzi lub nie wschodzi przez co najmniej 24 godziny.

4 ❅Antarktyda Antarktyda – kontynent o powierzchni około 14 mln km², znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, prawie w całości w strefie podbiegunowej. Większa część kontynentu pokryta jest polarną czapą lodową, jest on praktycznie niezamieszkany przez ludzi, nie licząc personelu 37 stacji badawczych. Antarktyda jest jedynym kontynentem, na terenie którego nie ma żadnego państwa. Status Antarktydy jest regulowany przez traktat antarktyczny, który zamroził roszczenia terytorialne. Antarktyda leży w strefie wyjątkowo zimnego i wietrznego klimatu glacjalnego, powoduje to między innymi bardzo skąpą szatę roślinną oraz faunę występującą w zasadzie tylko na wybrzeżach i wyspach. Pod powierzchnią Antarktydy występują nieeksploatowane złoża cennych kopalin (węgiel kamienny, rudy żelaza, miedzi, złota, srebra i ołowiu). Jednakże zgodnie z traktatem antarktycznym ich wydobycie nie jest dozwolone.

5 ❅Jak wygląda Arktyka ?

6 ❅Jak wygląda Antarktyda ?

7 ❅W rejonie biegunów Ziemi temperatura powietrza jest zawsze ujemna
| Strefa pustyń lodowych obejmuje obszary leżące wokół obu biegunów Ziemi. Dociera do nich bardzo mało energii słonecznej, dlatego klimat jest tam niezwykle surowy – przez cały rok panuje ujemna temperatura powietrza i wieje bardzo silny, porywisty wiatr. Występują tylko dwie pory roku: w czasie nocy polarnej – niezwykle mroźna zima, a w czasie dnia polarnego – tylko nieco mniej mroźne lato. Opady są bardzo małe i wyłącznie w postaci śniegu. Ujemne temperatury powietrza i długotrwała noc polarna powodują, że śnieg prawie nie topnieje, tylko stopniowo przekształca się w lód. Przez miliony lat powstała w ten sposób okrywa lodowa dochodząca do 4500 m grubości. Taką grubą warstwę lodu pokrywającą duży obszar lądu nazywamy lądolodem. Najniższa zanotowana temperatura powietrza wynosi -89,2°C. W 1983 roku pokazały ją termometry na Antarktydzie, w stacji naukowej Wostok.

8 ❅Strefa pustyń lodowych
Strefa pustyń lodowych obejmuje Arktykę (czyli Ocean Arktyczny wraz z wyspami i północnymi skrawkami Ameryki Północnej, Europy i Azji) oraz Antarktykę (czyli Antarktydę i otaczający ją Ocean Południowy wraz z wyspami.

9 ❅Arktyka i Antarktyka to krainy pustyń lodowych
Obszar pustyń lodowych wokół bieguna północnego nazywa się Arktyką. Nazwa ta pochodzi od greckiego słowa arctos (niedźwiedź) i wiąże się z tym, że Arktyka leży pod gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy. Centrum Arktyki stanowi skuty lodem Ocean Arktyczny, który podczas krótkiego lata rozmarza jedynie w pobliżu północnych wybrzeży Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz wokół leżących na nim wysp. Największą z nich, a jednocześnie największą wyspą na świecie, jest Grenlandia, prawie w całości pokryta przez lądolód. Po drugiej stronie Ziemi, wokół bieguna południowego rozciąga się Antarktyka. Jej nazwa pochodzi od greckich słów anti (przeciw) i arctos (niedźwiedź) i w dosłownym tłumaczeniu znaczy ,,naprzeciwko gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy”. W skład Antarktyki wchodzi jeden z siedmiu kontynentów – Antarktyda, otaczający ją Ocean Południowy i leżące na nim wyspy. Antarktyda niemal w całości jest pokryta lądolodem. Wolne od niego są tylko szczyty gór wznoszące się ponad jego powierzchnię i maleńkie skrawki wybrzeża o łagodniejszym klimacie, tzw. oazy antarktyczne. Góry lodowe to potężne odłamy lodowców dryfujące po wodach Oceanu Arktycznego, Oceanu Południowego i północnej części Oceanu Atlantyckiego. Są bardzo niebezpieczne dla żeglugi, ponieważ nad powierzchnię wody wystaję zaledwie 1/6 ich wysokości. |

10 ❅Czy na pustyniach lodowych są rośliny ?
Roślinność obszarów polarnych jest wyjątkowo uboga. Jej rozwój uniemożliwiają bardzo niskie temperatury powietrza, silne wiatry, niedostępność wody uwięzionej w lodzie i śniegu oraz długie okresy zimowej ciemności. Rośliny pojawiają się głównie na wolnych od lodu wybrzeżach kontynentów i niektórych wysp, gdzie klimat jest nieco łagodniejszy. Do rzadkości należą rośliny kwiatowe. Na Antarktydzie są one reprezentowane tylko przez dwa gatunki. Dużo liczniej występują mchy. Rosną zwykle w wilgotnych zagłębieniach terenu, gdzie tworzą niewielkie płaskie kępy. To jednak nie mchy, lecz porosty są najlepiej przystosowane do skrajnie trudnych warunków, jakie panują na lodowych pustyniach. Występuje tu aż kilkaset gatunków porostów. Charakterystycznymi roślinami na pustyniach lodowych w Antarktydzie są ; śmiałek antarktyczny, wielicha łąkowa, mchy, porosty, grzyby, glony, sinice i wątrobowce, zaś na pustyniach lodowych w Arktyce są ; porosty i mszaki, śladowo występują rośliny kwiatowe, głównie krzewinki i byliny(trawy i turzyce)Wegetacja roślin jest ograniczona do terenów tundry. Rozkwitają w okresie krótkiej wiosny i lata. Na pustyniach lodowych nie ma w ogóle drzew ani zarośli.

11 ❅Rośliny pustyń lodowych
Śmiałek antarktyczny (Deschampsia antarctica) – gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych. Jeden z dwóch gatunków roślin naczyniowych występujących na Antarktydzie. Kolobant antarktyczny (Colobanthus quitensis) – gatunek byliny należący do rodziny goździkowatych. Jest jednym z dwóch rodzimych gatunków roślin naczyniowych występujących w Antarktyce.

12 ❅Na pustyniach lodowych żyje niewiele zwierząt
Na pustyniach lodowych świat zwierząt jest reprezentowany przez nieliczne gatunki. Przeważająca większość zwierząt zamieszkuje nadmorskie wybrzeża, gdy zdecydowanie łatwiej zdobyć tam pożywienie: zarówno na lądzie, gdzie licznie występują mchy i porosty, jak i w wodach oceanów, które są nieprzebranym ,,magazynem’’ ryb i drobnych zwierząt bezkręgowych, głównie kryla. Z zasobów oceanów korzystają zarówno ptaki, jak i ssaki. Najliczniejszymi zwierzętami pustyń lodowych są ptaki, z których część pozostaje na nadmorskich wybrzeżach tylko na czas składania jaj i wychowania potomstwa. Poza okresem lęgowym przebywają nad wodami, nieustannie polując. Wiele z nich nie tylko świetnie lata, ale również doskonale nurkuje. Nurkowanie ułatwiają im smukłe, wrzecionowate ciała, odpowiednio przekształcone skrzydła i pióra dobrze zabezpieczone przed przemakaniem. Za pomocą dzioba smarują je tłustą substancją obficie produkowaną przez gruczoł znajdujący się pod nasadą ogona. Szczególną grupą ptaków są pingwiny. Żyją w zimnych wodach mórz i oceanów tylko na półkuli południowej. Wprawdzie doskonale pływają i nurkują, ale nie potrafią latać. Mają płaskie, krótkie, podobne do wioseł skrzydła, silnie przesunięte ku tyłowi nogi, palce stóp spięte błoną pławną oraz krótki, sztywny ogon pełniący funkcję steru. Na czas godów opuszczają wody oceanu i wędrują w głąb lądu, gdzie tworzą kolonie lęgowe składające się z tysięcy osobników. W pobliżu ich kolonii zakładają swe gniazda inne ptaki, m.in. albatrosy wędrowne i petrele śnieżne. Charakterystycznymi ptakami Arktyki są m.in. traczyki lodowe i maskonury, które, na czas lęgów tworzą ogromne kolonie, podobnie jak pingwiny. Na pustyniach lodowych żyją ssaki doskonale przystosowane do siarczystych mrozów. Są to lądowo – wodne drapieżniki, m.in. żyjące w Arktyce niedźwiedzie polarne i foki obrączkowane oraz antarktyczne słonie morskie i foki Weddela.

13 ❅Zwierzęta pustyń lodowych
Arktyka Niedźwiedź polarny Morsy Maskonur Antarktyka Słoń morski Pingwiny cesarskie Petrel śnieżny

14 ❅W lodowych wodach oceanów żyją wielkie ssaki morskie
W przeciwieństwie do małej różnorodności zwierząt zamieszkujących lodowe pustynie Arktyki i Antarktyki, życie w chłodnych wodach otaczających je oceanów jest nieprawdopodobnie bogate. Obfitość pożywienia przyciąga latem wieloryby, m.in. płetwale błękitne, humbaki i wale grenlandzkie. Wbrew nazwie, nie są to ryby, lecz ogromne ssaki. Ich głównym pokarmem jest kryl, który odcedzają z wody za pomocą fiszbinów, czyli płaskich, rogowych płyt znajdujących się w jamie gębowej. W chłodnych wodach oceanów żyją także olbrzymie ssaki drapieżne, m.in. orki, delfiny i kaszaloty. Maja w jamie gębowej szeregi stożkowatych, ostrych zębów, którymi chwytają i rozrywają zdobycz, głównie ryby i głowonogi. | | | | | | | Wal grenlandzki należy do największych zwierząt na Ziemi. Jego potężne fiszbiny osiągają ok. 4 metrów długości.

15 ❅Ciekawostki o pustyniach lodowych
✸Na Antarktydzie znajduje się osiem spośród najdłuższych lodowców świata. Najdłuższy z nich to lodowiec Lamberta – Fischera o całkowitej długości 515 km. ✸Na Antarktydzie znajduje się 87 % spośród wszystkich lodów, jakie znajdują się na Ziemi. ✸Na Antarktydzie odkryto największą górę lodową świata, miała ona km2 (więcej niż powierzchnia Belgii) ✸Największy prąd oceaniczny to Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy. W czasie przeciskania się prądu pomiędzy Ameryką Południową, a Antarktydą odnotowano przepływ 270 mln m3/s. ✸ Poza najniższymi temperaturami Antarktyda jest najsuchszym miejscem , pojawia się tu najmniej opadów, z czego około połowy to szadź. ✸Lodowce Antarktydy to największy magazyn słodkiej wody na Ziemi – około 80 %


Pobierz ppt "Prezentacja na temat Pustyń lodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google