Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Marcin Miłkowski. Menu dnia  Świadomość a zmysły: empiryzm  Z teatru kartezjańskiego do globalnej przestrzeni roboczej  Koncepcja wielokrotnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Marcin Miłkowski. Menu dnia  Świadomość a zmysły: empiryzm  Z teatru kartezjańskiego do globalnej przestrzeni roboczej  Koncepcja wielokrotnych."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Marcin Miłkowski

2 Menu dnia  Świadomość a zmysły: empiryzm  Z teatru kartezjańskiego do globalnej przestrzeni roboczej  Koncepcja wielokrotnych szkiców Dennetta

3 Świadomość a zmysły  Klasyczna idea empiryzmu: świadomość wiąże się z pracą zmysłów.  Koncepcja obliczeniowa Raya Jackendoffa (ur. 1945):  świadomość powstaje na pośrednim poziomie przetwarzania informacji  nie na poziomie receptorów ani nie na poziomie abstrakcyjnej reprezentacji informacji z bodźców

4 Neoempiryzm Jessego Prinza  Rozwinięcie idei Jackendoffa  Reprezentacje poziomu średniego są niezbędne dla świadomości, ale niewystarczające!  Percepcja może być nieświadoma.  Oprócz tych reprezentacji niezbędna jest też uwaga.  Nb. To jest termin, którym w psychologii amerykańskiej do lat 1990 zastępowano termin „świadomość”.

5 Uwaga?  Kevin O’Regan:  Kiedy słyszę termin „uwaga”, reaguje, jakby ktoś wyraził się rynsztokowo. Bo ten wyraz najczęściej nic konkretnego nie znaczy. To pozostałość zdroworozsądkowego myślenia o świadomości.  W ujęciu Prinza uwaga jest równoważna pamięci roboczej.

6 Uwaga = ???  Termin „uwaga” do psychologii wprowadził już William James.  Jednak do dziś są spory, czy dobrze rozumiemy zjawiska uwagi.  Lauwereyns (2010): uwaga da się rozumieć jako dwa zjawiska – wrażliwość + skłonność (bias)

7 Teatr kartezjański  Idea, że stan staje się świadomy po przekroczeniu pewnej ścisłej granicy.  Wydaje się, że stajemy się świadomi czegoś w określonym momencie.

8 Teatr kartezjański  Koncepcja uwagi modulującej reprezentacje średniego poziomu to tylko jeden z przykładów.  Innym jest istnienie centrum integrującego informacje.  Sugeruje się też, że po dotarciu bodźca do zmysłów informacje muszą zostać jeszcze uświadomione, być zakodowane w „medium świadomości”.  Podobne założenie czyni też Libet w eksperymentach dotyczących sprawstwa.

9 Dennett: przeciwko teatrowi  Świadomość nie jest szeregowym procesem, w którym istnieje określony etap „uświadamiania”.  Nie ma jednego „ekranu” czy „sceny”. Przetwarzanie jest rozproszone.  Jest też równoległe.  Generuje to wiele różnych wersji próbnych (szkiców), które podlegają modyfikacji i inhibicji.

10 Dennett: świadomość jest jak sława  Nie da się wskazać bardzo precyzyjnie sekundy, w której Marylin Monroe stała się sławna.  Tak samo jest ze świadomością: wiele ośrodków mózgowych musi zarejestrować pewną informację z grubsza w podobnym czasie, aby stała się ona sławna – czyli świadoma.  Nie istnieje jeden moment uświadomienia.

11 Dlaczego?  Istnieje wiele trudnych do wyjaśnienia zjawisk, w tym eksperymenty pokazujące dziwne postrzeganie kolejności (barwne zjawisko phi).  Struktura układu nerwowego wcale nie jest linearna, wskazując na bardziej złożone przetwarzanie.

12 Rewizja orwellowska  Pamięć może wpływać na dzisiejszą percepcję

13 Rewizja stalinowska  Fałszywy osąd w trakcie percepcji; nigdy nie było poprawnej percepcji

14 Ale obie rewizje są równoważne  Zauważmy, że obie rewizje dają ten sam wynik eksperymentalny.  Są eksperymentalnie równoważne!  To samo dotyczy zjawiska phi: z danymi zgadzają się równie dobrze różne koncepcje rewizji, zarówno orwellowska, jak i stalinowska.

15 Parapsychiczny rzutnik slajdów  Grey Walter (twórca robotów – sztucznych żółwi) w 1963 elektrodami badał aktywność neuronów w korze motorycznej będących prekursorami działania.  Pacjent patrzył na slajdy z rzutnika i mógł wybierać kolejne naciskając przycisk.  Ale przycisk był atrapą. Slajdy poruszały się pod wpływem sygnału z elektrod.  Pacjenci byli zdziwieni i mówili, że rzutnik przewiduje ich działania!

16 Efekt zdziwienia  Zdziwienie bierze się stąd, że pacjenci widzą zmianę slajdu przed naciśnięciem przycisku.  Ale po dodaniu opóźnienia (np. 300 ms) to się zmienia. Przycisk „działa normalnie”.  Czy efekt jest orwellowski czy stalinowski?

17 Dlaczego kropki zmieniają kolor?  Wiadomo, że skutki nie poprzedzają przyczyn…  I chcemy też poważnie traktować sprawozdania badanych, bo to raczej nie są konfabulacje…  Więc jedyne wyjście to odrzucenie linearności teatru kartezjańskiego.

18 Układ wzrokowy makaka  Tu nie ma miejsca na linearność…  W różnych ośrodkach następuje rozróżnianie i rozpoznawanie różnych cech.

19 Sława mózgowa a zjawisko phi  W iluzji barwnego zjawiska phi występują procesy:  Rozpoznanie czerwonej kropki i zielonej kropki  Działanie systemu wykrywania ruchu  Zanim rozpoznane są dwie osobne kropki, uruchamia się wykrywanie ruchu.  Efekt jest bardzo subtelny: większe opóźnienie zielonej kropki powoduje po prostu migotanie, a nie percepcję ruchu.

20 Parapsychiczny rzutnik  Nie trzeba postulować żadnej rewizji: zdziwienie jest wynikiem równoległego działania kilku systemów (motorycznego i wzrokowego)  Efekt znowu zależy od czasu!

21 Zarzuty  Zwolennicy qualiów oczywiście wysuwają dokładnie te same argumenty przeciwko Dennettowi, co przeciw funkcjonalizmowi.  Koncepcja Prinza jest bardzo bliska ich koncepcjom, ale nie postuluje istnienia qualiów o tradycyjnych własnościach.

22 Zarzut Puccettiego (1993)  Pacjenci z przeciętym więzadłem mają dwa strumienie świadomości, a tymczasem teoria Dennetta przewiduje, że komisurotomia nie powinna mieć żadnego efektu – strumień narracyjny z wielu punktów widzenia powinien nadal płynąć.

23 Podsumowanie  Koncepcja Prinza należy do popularnego nurtu neoempiryzmu, ale postuluje teatr kartezjański…  Teoria Dennetta należy do najbardziej wpływowych we współczesnej filozofii.  Jest inspirowana ideą globalnej przestrzeni roboczej Baarsa, ale jednocześnie podkreśla równoległy i rozproszony charakter przetwarzania informacji.

24 Podsumowanie  Współczesne teorie świadomości starają się uwzględnić wszystkie potwierdzone fakty, od psychologii po neurobiologię.  Coraz większy nacisk na architekturę poznawczą, czyli strukturę procesów na wielu poziomach organizacji systemu poznawczego.

25 Co dalej?  Na następnych wykładach zmierzamy w stronę filozofii neuronauki poznawczej – do koncepcji modularności, a potem do sporów o rozszerzony umysł i eksternalizm…

26 Dodatkowe lektury  Daniel Dennett, Słodkie sny, przeł. M. Miłkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.  Jesse Prinz, The Conscious Brain, Oxford University Press 2013.


Pobierz ppt "Dr hab. Marcin Miłkowski. Menu dnia  Świadomość a zmysły: empiryzm  Z teatru kartezjańskiego do globalnej przestrzeni roboczej  Koncepcja wielokrotnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google