Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Partnerzy projektu: Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i kuratoriów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Partnerzy projektu: Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i kuratoriów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Partnerzy projektu: Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i kuratoriów Marek Konieczniak VULCAN dyrektor ds. rozwoju

2 Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i kuratoriów powstanie przez dostosowanie do wymagań projektu niektórych modułów, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego, hurtowni danych oświatowych Sigma Optivum. Sposób wykonania

3 Wykorzystanie doświadczeń w tworzeniu, rozwijaniu i użytkowaniu Sigmy Optivum umożliwi przygotowanie pełnowartościowego i funkcjonalnego oprogramowania bez przekraczania finansowych i czasowych ograniczeń projektu. Sposób wykonania

4 Przechowywanie danych Wielodostępna baza danych w standardzie SQL, Z programem dostarczany będzie bezpłatny Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Możliwość pracy z działającym w urzędzie „dużym” Microsoft SQL Serverem 2005.

5 Podstawowe funkcje programu Określanie uprawnień dostępu do danych, Prowadzenie rejestrów: dostępu do danych, udostępniania danych oraz sprzeciwów, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, Importowanie danych SIO, Zmiana nazw jednostek sprawozdawczych, Wykonywanie raportów.

6 Dostosowanie hurtowni danych oświatowych

7

8 Kompletność danych

9 Import danych

10 Jednostki sprawozdawcze

11 Rejestr dostępu do danych

12 Rejestr udostępniania danych

13 Dwie technologie wykonywania raportów przy użyciu mechanizmu tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (wymaga posiadania licencji na użytkowanie tego programu); przy użyciu generatora raportów opartego na mechanizmach SQL Server 2005 Reporting Services (nie wymaga posiadania lub kupowania dodatkowych licencji)

14 Założenia ogólne raportowania Zasada bezpośredniej analizy danych. Podstawą tej zasady jest założenie, że powinno się móc analizować dane bezpośrednio po ich zgromadzeniu w bazie danych. Etap gromadzenia danych prowadzi wprost do ich analizy. Pomiędzy etapem zbierania danych, a ich analizą nie stoi żaden etap pośredni opóźniający lub utrudniający analizę, np. budowanie tabel. Użytkownik wybiera raporty do analizy, lecz ich nie buduje od zera, choć będzie miał również taką możliwość.

15 Założenia ogólne raportowania Zasada łatwej modyfikacji raportów Każdy raport będzie można dowolnie modyfikować z wykorzystaniem specjalnie dla niego przygotowanych mechanizmów oraz standardowych mechanizmów Excela. Umożliwione zostanie łatwe dostosowywania przygotowanych raportów do potrzeb użytkownika, w szczególności zmiany ich układu oraz filtrów nakładanych na dane.

16 Podstawowe zakresy raportów Podstawowe informacje charakteryzujące jednostki sprawozdawcze i ich części składowe (np. szkoły w zespołach), Informacje o dzieciach w przedszkolach, Informacje o uczniach, Informacje o nauczycielach (także w odniesieniu do uczniów i dzieci), Informacje o pracownikach administracji i obsługi Informacje o kosztach, Informacje o ofercie edukacyjnej szkół, Raporty kontroli danych.

17 Planowane zmiany i uzupełnienia Zwiększenie przystosowania Sigmy do potrzeb kuratoriów (m.in. wyposażenie jej w raporty umożliwiające zestawianie danych odnoszących się do różnych organów prowadzących i JST Dopisanie nowych raportów analitycznych, Dodanie raportów ułatwiających weryfikację danych, Przygotowanie nowego mechanizmu raportowania.

18 Raporty kontroli poprawności danych Mechanizm kontroli poprawności danych polegał będzie na możliwości wygenerowania dla wskazanego pliku SIO raportu informującego o określonych brakach w danych, jak również o prawdopodobnych błędach w danych.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Partnerzy projektu: Dziękuję za uwagę Marek Konieczniak Marek.Konieczniak@vulcan.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Partnerzy projektu: Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i kuratoriów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google