Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWÓD: CUKIERNIK Produkuje i dekoruje wyroby ciastkarskie i cukiernicze, np. ciasta, torty, lody, pieczywo cukiernicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWÓD: CUKIERNIK Produkuje i dekoruje wyroby ciastkarskie i cukiernicze, np. ciasta, torty, lody, pieczywo cukiernicze."— Zapis prezentacji:

1 ZAWÓD: CUKIERNIK Produkuje i dekoruje wyroby ciastkarskie i cukiernicze, np. ciasta, torty, lody, pieczywo cukiernicze.

2 ZAWÓD: CUKIERNIK Możliwość zatrudnienia: cukiernie, ciastkarnie, zakłady gastronomiczne, przemysłowe zakłady cukiernicze, restauracje, kawiarnie, hotele, działy produkcyjne w hipermarketach. Absolwenci szkoły często zakładają własne firmy. W większości cukiernie i ciastkarnie to małe, rodzinne zakłady. Wymagania: konieczność posiadania pracowniczej książeczki zdrowia, brak uczuleń na substancje spożywcze, np. mąkę, wskazane są zdolności plastyczne. Pracownik z reguły wykonuje swoje zadania w ciepłych pomieszczeniach, ma do czynienia z maszynami w ruchu.

3 ZAWÓD: CUKIERNIK Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów cukierniczych”. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły otrzymują tytuł zawodowy cukiernika. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Po potwierdzeniu II kwalifikacji i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymują tytuł technika.

4 ZAWÓD: PIEKARZ Produkuje pieczywo pszenne, żytnie i mieszane oraz wyroby okolicznościowe, chały, wyroby półcukiernicze.

5 ZAWÓD: PIEKARZ Możliwość zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe, zakłady gastronomiczne, działy produkcyjne w hipermarketach. Absolwenci szkoły często zakładają własne firmy. W większości piekarnie i ciastkarnie to małe, rodzinne zakłady. Wymagania: konieczność posiadania pracowniczej książeczki zdrowia, brak uczuleń na mąkę. Pracownik z reguły wykonuje swoje zadania w ciepłych pomieszczeniach, ma do czynienia z maszynami w ruchu.

6 ZAWÓD: PIEKARZ Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów piekarskich”. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły otrzymują tytuł zawodowy piekarz. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Po potwierdzeniu II kwalifikacji i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymują tytuł technika.

7 ZAWÓD: WĘDLINIARZ Produkuje wędliny i przetwory mięsne oraz tłuszcze.
Produkuje wyroby garmażeryjne.

8 ZBYSZKO, PAMSO, JAMIR, GROT, WITMAS i inne
ZAWÓD: WĘDLINIARZ Możliwość zatrudnienia: zakłady mięsne, zakłady produkujące wyroby garmażeryjne, sklepy firmowe zakładów mięsnych. Zakłady mięsne w okolicy Łodzi: ZBYSZKO, PAMSO, JAMIR, GROT, WITMAS i inne Absolwenci szkoły często zakładają własne firmy. Wymagania: konieczność posiadania pracowniczej książeczki zdrowia. Pracownik z reguły wykonuje swoje zadania w zimnych, mokrych pomieszczeniach.

9 ZAWÓD: WĘDLINIARZ Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych”. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły otrzymują tytuł zawodowy wędliniarz. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Po potwierdzeniu II kwalifikacji i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymują tytuł technika.

10 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia oraz linie produkcyjne, wykorzystywane podczas produkcji wyrobów spożywczych, np. w piekarniach i cukierniach, zakładach mięsnych.

11 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Możliwość zatrudnienia: przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Wymagania: konieczność posiadania pracowniczej książeczki zdrowia, brak uczuleń na substancje spożywcze, np. mąkę. Pracownik z reguły wykonuje swoje zadania w zamkniętych pomieszczeniach, ma do czynienia z maszynami w ruchu.

12 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń”. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły otrzymują tytuł zawodowy operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Po potwierdzeniu II kwalifikacji i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymują tytuł technika.

13 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich: pieczywo, ciasta, torty Produkcja wyrobów cukierniczych: cukierki, czekolada, chałwa Produkcja przetworów owocowo-warzywnych: soki, dżemy, mrożonki Produkcja wyrobów fermentacyjnych: piwa, wina, wódki Produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych: wędliny, podroby, garmaż Przetwórstwo drobiu i ryb: wędliny drobiowe, konserwy Produkcja wyrobów olejarskich: oleje, margaryny Produkcja przetworów mleczarskich: mleko, masło, śmietana, sery Produkcja koncentratów: zupy, przyprawy, przetwory w proszku

14 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Możliwość zatrudnienia: zakłady przemysłu spożywczego na stanowisku kierownika produkcji, technika, laboranta; zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności; absolwenci szkoły często zakładają własne firmy. Wymagania: konieczność posiadania pracowniczej książeczki zdrowia, brak uczuleń na substancje spożywcze, np. mąkę, wskazane są zdolności plastyczne. Środowisko pracy: Pracownik z reguły wykonuje swoje zadania w zamkniętych pomieszczeniach, ma do czynienia z maszynami w ruchu.

15 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Nauka w technikum trwa 4 lata. Kształcenie zawodowe odbywa się systemem modułowym – połączenie teorii z praktyką, zajęcia odbywają się w grupach najwyżej 15-osobowych. W klasie III uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin. Uczniowie w klasie III przystępują do potwierdzenia jednej z kwalifikacji: Produkcja wyrobów cukierniczych Produkcja wyrobów piekarskich Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Uczniowie w I semestrze klasy IV przystępują do potwierdzenia drugiej kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Kształcimy w zawodach: Technikum Technik technologii żywności Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cukiernik Piekarz Wędliniarz Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

17 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:
zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego; zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas kończących technikum i zasadniczej szkoły zawodowej; zajęcia w ramach projektów unijnych z zakresu umiejętności cukierniczych i piekarskich; zajęcia Szkolnego Koła Piekarzy i Cukierników; zajęcia w ramach działalności Szkolnego Ośrodka Kariery i inne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

18 Współpraca z zakładami
Współpracujemy z Izbą Rzemieślniczą Cukierniami rzemieślniczymi Piekarniami rzemieślniczymi Zakładami Mięsnymi ZBYSZKO, PAMSO, JAMIR, WITMAS Hipermarketami Carrefour, Eleclerc Vandermootele

19 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
„S p o ż y w c z a k” 91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34 ( )

20 pewnej i atrakcyjnej pracy!
Wybór „Spożywczaka” to gwarancja pewnej i atrakcyjnej pracy!


Pobierz ppt "ZAWÓD: CUKIERNIK Produkuje i dekoruje wyroby ciastkarskie i cukiernicze, np. ciasta, torty, lody, pieczywo cukiernicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google