Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy- Wprowadzenie do programowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy- Wprowadzenie do programowania"— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy- Wprowadzenie do programowania
Artur Grabowski Kognitywistyka III rok I stopnia

2 Co to jest algorytm? Algorytm jest zestawem jakiś zadań które dzięki poszczególnym czynnościom można je rozwiązać w określonej liczbie kroków ( instrukcji) : z danych wejściowych w dane wyjściowe Rodzaje algorytmów: liniowe – ciąg kolejno wykonywanych instrukcji (działań), w taki sposób, jaki zostały zapisane rozgałęzione- algorytm, w którym może występować kilka alternatyw ciągów działań; algorytm rozgałęziony sprawdza warunek i od jego spełnienia zależą dalsze czynności literacyjne – algorytm uzyskujący wynik przez powtarzanie danej operacji określoną ilość razy rekurencyjne- algorytm odwołuje się do siebie samej( przy ich tworzeniu należy zdefiniować metodę zakończenia wywołania rekurencji)

3 Schematy blokowe Algorytmy można tworzyć w różnych językach programowania oraz również zapisywać je jako schematy blokowe Podstawowe komórki : - „Komórka rozpoczęcia Algorytmu” ( dzięki niej jest rozpoczynany algorytm, można tam wpisać tytuł naszego schematu blokowego) - „Komórka zakończenia Algorytmu” ( kończy on algorytm, można do niej wpisać coś.. Np.. Koniec czy wynik schematu )

4 Schematy blokowe cd. - „Komórka wprowadzenia danej” (wprowadzamy w niej polecenie np. Wprowadź czy Podaj a niżej literę która odpowiada zmiennej we wzorze, którego zamierzamy użyć) - „Komórka obliczeniowa” ( w niej wpisujemy wzór dzięki któremu algorytm zostanie wykonany należy pamiętać o dwukropku po literze określającej wzór!!!) - „Komórka wprowadzenia wyniku” ( w niej wpisujemy tytuł np. Obliczono, Wynik a poniżej literę określającą wzór – program automatycznie wpisze wynik )

5 Schematy blokowe cd… - „Komórka sprawdzenia warunku” ( przydatna w algorytmach rozgałęzionych , wpisujemy w niej warunek literka N na schemacie po prawej oznacza niespełnienie warunku -> i kontynuujemy schemat natomiast po lewej jeśli warunek jest spełniony , można zakończyć algorytm - „Komórki kierunkowe” ( wskazują dalsze połączenia algorytmu -> od komórki warunku)

6 Pora na praktykę xD Jak stworzyć algorytm ?
Mając przed sobą problem, jego treść zastanów się nad tym zadaniem od strony, które dotyczą tego zadania ( matematyka, fizyka……..). Jak byś to zrobił na kartce? Wypisz sobie zmienne, dane i wzory potrzebne do rozwiązania problemu Zastanów się nad rozwiązaniem: nie zawsze zadanie może posiadać jedno konkretne rozwiązanie

7

8 Zadania Zad 1 punkt a) Punkt a jest algorytmem o bardzo prostej budowie. Mamy dwie zmienne : a i b Zad 1 punkt b) Punkt b w porównaniu do punktu a ma dodatkową zmienną – wysokość oznaczoną literą h

9 Zadania cd. Zad 1 punkt c) mamy jedną zmienną a można tu zastosować a3 ale łatwiej jest a*a*a Zad 2 połączone a) i b) Podpunkty te można oddzielnie zrobić ale fajniej jest sobie utrudnić zadanie łącząc to wszystko razem

10 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Algorytmy- Wprowadzenie do programowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google