Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁUŻBY MUNDUROWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁUŻBY MUNDUROWE."— Zapis prezentacji:

1 SŁUŻBY MUNDUROWE

2 Bezpieczeństwo – jeden z celów narodów, państw i ich grup wynikający z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb: istnienia, przetrwania i rozwoju. Bezpieczeństwo może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny.

3 Wojsko Polskie Straż Pożarna Policja
Służby mundurowe mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Wyróżniamy następujące rodzaje służb mundurowych: Wojsko Polskie Straż Pożarna Policja

4 SIŁY ZBROJNE We współczesnych państwach armia jest największą i najlepiej zorganizowaną częścią organizacji państwowej, której siła militarna i sprawność decydują o trwałości, stabilności i sile państwa oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

5 Cztery rodzaje Sił Zbrojnych:
Wojska Lądowe są podstawową częścią sił zbrojnych we wszystkich armiach świata. Mają na celu obronę granic lądowych, bądź atak na terytorium nieprzyjaciela bezpośrednio tam wkraczając.  Składają się z : wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, jednostek i instytucji podporządkowanych Dowództwu Wojsk Lądowych.

6 W okresie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkotrwałym okresie przygotowania uczestniczyć mogą w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w przezwyciężaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w pomocy humanitarnej. W okresie kryzysu, wykorzystując jednostki reagowania i część sił głównych zapewniają swobodę operacyjną osłaniają linie komunikacyjne, wspierają działania wojsk sojuszniczych, a poprzez rozwinięcie operacyjne i realizację zadań pogotowia operacyjnego przyczyniają się do deeskalacji napięcia lub przygotowują do prowadzenia operacji obronnej. W okresie wojny (konfliktu), po przeprowadzeniu mobilizacji osiągają gotowość bojową i biorą udział w zachowaniu bądź przywróceniu integralności terytorialnej państwa i sojuszu poprzez: obronę terytorium załamanie natarcia przeciwnika i odzyskanie utraconego terytorium osłonę rejonów i obiektów w głębi, ochronę linii komunikacji utrzymanie swobody operacyjnej

7 STRUKTURA WOJSK LĄDOWYCH:
Wojska zmechanizowane i pancerne, Wojska rakietowe i artyleria, Wojska obrony przeciwlotniczej, Wojska inżynieryjne, Wojska chemiczne, Wojska rozpoznania i walki radioelektronicznej, Wojska łączności i informatyki, Wojska aeromobilne, Wojska logistyki.

8 Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej – jeden z czterech rodzajów polskich Sił Zbrojnych. Odpowiada za obronę wybrzeża i wód terytorialnych. Pod względem organizacyjnym stanowi związek operacyjny – flotę. Od 25 czerwca 2010 roku funkcję dowódcy pełni adm. fl. Tomasz Mathea. ORP WODNIK

9 Siły Powietrzne –ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z: Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wojsk Radiotechnicznych.

10 WOJSKA SPECJALNE  Dowództwu Wojsk Specjalnych podlegają następujące jednostki: Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa, Gdańsk) Morska Jednostka Działań Specjalnych (Gdynia) 1 Pułk Specjalny Komandosów (Lubliniec) Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (Kraków)

11 OPOWIEŚĆ Z IRAKU GRZEGORZ KALICIAK 17 WBZ W MIĘDZYRZECZU

12 Kpt. Kaliciak w 2004 r. w Iraku był dowódcą kompanii rozpoznawczej 17
Kpt. Kaliciak w 2004 r.w Iraku był dowódcą kompanii rozpoznawczej 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Ze swoimi żołnierzami – Foxami, jak siebie nazywali - bronił ratusza podczas największej bitwy, jaką Polacy stoczyli od II wojny światowej. Kilkanaście dni odpierali ataki bojowników. Zginęły setki rebeliantów, ani jeden z polskich żołnierzy nie został ranny.

13 Kpt. Grzegorz Kaliciak z Międzyrzecza został Żołnierzem Roku 2008
Kpt. Grzegorz Kaliciak z Międzyrzecza został Żołnierzem Roku Prestiżowy tytuł i hetmańską buławę przyznali mu czytelnicy ,,Polski Zbrojnej'' za obronę ratusza w Karbali w Iraku. Tam walczyli, w wielkanocne święta, międzyrzeccy zwiadowcy.

14 POLICJA

15 Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

16 Policja składa się z następujących służb:
kryminalnej, prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) wspomagającej lotnictwa policji śledczej wodnej Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych do spraw z walką z przestępczością gospodarczą W skład Policji wchodzi też policja sądowa.

17 Zadania Policji: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danym Systemu Informacyjnego Schengen SIS, DNA; współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

18 PAŃSTOWA STRAŻ POŻARNA

19 Państwowa Straż Pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

20 Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:
biologiczne chemiczne medyczne poszukiwawcze radiologiczne techniczne, wodne wysokościowe.

21 Straż miejska i straż gminna
W Polsce straż gminna i miejska jest to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta . Podstawą ich działania jest ustawa o strażach gminnych . Zgodnie z jej zapisem w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”. Numer alarmowy – 986 (bezpłatny).

22 Na straży życia.... Buchający ogień, walący się dach - strażak nie myśli o sobie, tylko o tych, których ma ratować. Nawet gdy czeka na niego rodzina...

23 Silny, wysportowany, przeszkolony, przewidujący i niewątpliwie bardzo odważny - to cechy dobrego ratownika. To trudna i stresująca praca. Bywa różnie. Najlepiej świadczą o tym tragedie, które ostatnio były nagłaśniane przez media. Zawalone dachy budynków pogrzebały wielu ratowników, którzy pomimo grożącego niebezpieczeństwa robili swoje. Zdarza się i tak, że choć ratownik robi wszystko, by ocalić człowieka, ponosi klęskę.

24 11 września 2001 r. o godz boeing z szybkością 790 km/h uderzył w ścianę północnej wieży World Trade Center w Nowym Jorku (USA). O godz drugi odrzutowiec wbił się w południową wieżę WTC. Części samolotu przebiły budynek na wylot. Wieże zawaliły się. Pod ich gruzami zginęło około 2800 ludzi, w tym 345 strażaków, którzy starali się dostać na jak najwyższe piętra, by ewakuować uwięzionych.

25 KONIEC


Pobierz ppt "SŁUŻBY MUNDUROWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google