Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi
Opracowała: Dorota Mysza

2 Wiatr może cząstką poruszać, przesuwać, toczyć, unosić
Wiatr może cząstką poruszać, przesuwać, toczyć, unosić. Wiatr niszczy, transportuje i buduje. Rozmiary i przebieg tej działalności zależą od siły i przeważających kierunków wiatru.

3 KORAZJA - to proces, podczas którego transportowane wiatrem cząstki skalne różnej wielkości uderzają o skały stanowiące przeszkodę na ich drodze, szlifując je i polerując. Korazja najsilniejsza jest tuż nad ziemią, gdzie wiatr unosi najwięcej najcięższych cząstek skalnych. Szybszemu niszczeniu ulegają zwietrzałe, mniej odporne partie skał, dzięki czemu pierwotne formy rzeźby przybierają często fantazyjne kształty, np. w postaci grzbietów skalnych.

4 Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna)
Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna). DEFLACJA - czyli wywiewanie materiału powoduje obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając nie zwietrzałą jeszcze litą skałę. W wyniku deflacji tworzą się: misy deflacyjne, tzw. góry świadki (ostańce - w postaci grzybów, maczug, stołów), rynny, niecki, wanny, powstają bruzdy, graniaki - kamienice oszlifowane niesionymi przez wiatr cząstkami.

5 Działalność budująca wiatru to: AKUMULACJA - osadzanie się transportowanego materiału spowodowane przez malejącą siłę wiatru lub napotykane po drodze przeszkody. Wpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych, później i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się pyły.

6 Na obszarach suchych, deflacja, czyli wywiewanie materiału powoduje tworzenie się pustyń: kamiennych, zwanych hamadą (znaczna część Sahary i Tybetu, część Gór Skalistych) oraz żwirowych, zwanych serir (znaczna część Sahary, część pustyń w Australii). Pustynie piaszczyste - ergi tworzą się na obszarach akumulacji piasku (wielki Erg Zachodni i Wschodni na Saharze, pustynie australijskie Wiktorii i Piaszczysta, Atacama, Kara-Kum, Kyzył-Kum).

7 Na pustyniach piaszczystych wiatr z akumulowanego piasku tworzy wydmy
Na pustyniach piaszczystych wiatr z akumulowanego piasku tworzy wydmy. Mają one różne rozmiary oraz różną prędkość przesuszania się. Zależy to od siły, ilości i spoistości piasku. Na obszarach pustyń suchych i gorących tworzą się wydmy zwane barchanami. Mają one kształt półksiężycowaty, niewielkie rozmiary, ramiona skierowane zgodnie z kierunkiem wiatru, wyprzedzają wydmę.

8

9 W klimacie wilgotniejszym tworzą się wydmy paraboliczne
W klimacie wilgotniejszym tworzą się wydmy paraboliczne. Kształt mają półksiężycowaty, ale ramiona zwrócone przeciwko wiatrowi. Związane jest to z tym, że piasek wewnątrz wydmy jest bardziej suchy, więc przesuwa się szybciej, wilgotniejszy piasek na ramionach posuwa się wolniej. O powstaniu tych wydm decyduje w znacznym stopniu roślinność.

10

11 Prezentacja opracowana na podstawie: www.geografia.com.pl


Pobierz ppt "Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google