Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna aparatura okulistyczna Rok akademicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna aparatura okulistyczna Rok akademicki"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna aparatura okulistyczna Rok akademicki 2014-2015
Dr inż. Andrzej Hachoł Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

2 Kontakt: Andrzej.Hachol@pwr.edu.pl tel.: (71) 320-2518 p.116A/D1
www. ... Kontakt: tel.: (71) p.116A/D1 Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

3 Materiały: www.ibp.pwr.wroc.pl zakładka: Materiały dydaktyczne
Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

4 Terminy zajęć sem. letni 2014/2015
ROK AKADEMICKI 2011/ SEMESTR LETNI Terminy zajęć sem. letni 2014/2015 Zaliczenie/wpisy Do uzgodnienia Kol.

5 Pacta sunt servanda !!! Pacta sunt servanda - łac. umów należy dotrzymywać. Czyli: każda umowa jest wiążąca, powinna być wypełniona w dobrej wierze. Instytucja wywodząca się z prawa rzymskiego. Podstawowa norma regulująca stosunki społeczne, obecnie również: w prawie konstytucyjnym, w prawie międzynarodowym, w prawie regulującym stosunki gospodarcze.

6 Schemat powstawania wrażeń wzrokowych

7 Badania oczu u i układu wzrokowego Metody i aparatura I
Badania ostrości wzroku. Badania pola widzenia (kampimetria, perymetria). Badania poczucia barw (testy barwne, tablice pseudoizochromatyczne, anomaloskopy). Biomikroskopia okulistyczna (obraz tkanek, gonioskopia – kąty i kierunki, badanie dna oka, badanie szkłami nagałkowymi). 5. Planimetria. Wziernikowanie (w obrazie prostym i odwróconym, stereoskopowe) – perymetria wziernikowa,fluoroskopia i fluorografia, oftalmochromoskopia, diafanooftalmoskopia). Badania refrakcji (skiaskopia, oftalmoskopia, refraktometria). Badania topografii rogówki. 9. Badania cieniowe (diafanoskopia).

8 Badania oczu u i układu wzrokowego Metody i aparatura II
Bioultrasonografia (metoda A-Scan A, metoda B- Scan B, ultrasonometria badanie przepływów, fakoemulsyfikatory, wykrywanie ciał obcych). 2. Pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP). 3. Biomechanika gałki ocznej. 4. Badania elektrofizjologiczne -) potencjał podstawowy – elektrookulografia EOG, -) potencjały czynnościowe – elektroretinografia ERG, -) potencjały wywołane VEP, -) potencjały mięśniowe – elektromiografia EMG. 5. Perymetria i kampimetria elektroniczna. 6. Badanie położenia i ruchu gałek ocznych (badanie i leczenie zeza) 7. Pomiary przepływów (hemodynamika i hydrodynamika gałki ocznej). 8. Badania reaktywności źrenicy oka – Hippus, PLR. 9. Metody zobrazowania 3D (HRT, OCT, GdX, kamera Schempfluga). Protezowanie wzroku. 11. Okulistyczne lasery diagnostyczne i terapeutyczne. 12. Sterowanie wzrokowe maszyn i urządzeń.

9 The End


Pobierz ppt "Elektroniczna aparatura okulistyczna Rok akademicki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google