Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zwierzęta, które przychodząca na świat w wodzie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zwierzęta, które przychodząca na świat w wodzie”"— Zapis prezentacji:

1 „Zwierzęta, które przychodząca na świat w wodzie”
Anna Krzyżowska Justyna Krzyżowska

2 Rozmnażanie ryb Najważniejszą zasadą w rozrodzie ryb jest łamanie przez nie wszystkich zasad. Oznacza to, że trzeba pogodzić się z faktem, że wszelkie uogólnienia mają skłonność do błędów. Ryby nie przestrzegają zasad, gdy przystępują do tarła. Spotykamy u nich rozmaite typy układów seksualnych, w tym tradycyjny podział samiec/samica. Są gatunki, gdzie ryba jest samicą i samcem w tym samym czasie lub w różnych okresach swego życia. Są nawet gatunki same się zapładniające. Samce tych gatunków potrzebne są do stymulacji podziału jaj, jednakże bez udziału ich materiału genetycznego. W efekcie potomstwo posiada wyłącznie cechy (chromosomy) matki.

3 Podział ryb na jajorodne i żyworodne jest podziałem podstawowym
Podział ryb na jajorodne i żyworodne jest podziałem podstawowym. W ramach tych grup różne gatunki w różny sposób starają się zapewnić przeżycie co najmniej części swego potomstwa. U żyworodnych przejawia się to w rozmaitych metodach odżywiania zarodków wewnątrz ciała samicy. Potomstwo żyworodne zdolne jest pływać i troszczyć się o siebie natychmiast po urodzeniu, podczas gdy u jajorodnych wylęg jest mniejszy i początkowo całkowicie bezradny. Jajorodne dzielą się na dalsze grupy zależnie od tego, jak postępują z własną ikrą. Mogą rozrzucać ją gdziekolwiek, mogą złożyć go w jednym (wybranym) miejscu, a następnie pozostawić, mogą pilnować ikry po złożeniu. Niektóre gatunki z ostatniej grupy inkubują ikrę w pysku, zapewniając jej pełne bezpieczeństwo.

4 Rozmnażanie płazów Płazy są rozdzielnopłciowe. Następuje u nich silnie zaznaczony dymorfizm. Samiec jest mniejszy od samicy. Samice posiadają narządy głosowe – rezonatory – to worki po obu stronach ciała nadymające się powietrzem. Na wewnętrznym palcu kończyn przednich są modzele którymi samiec przytrzymuje samicę w czasie kopulacji. Samica składa ok. 2 – 3 tyś jaj, które tworzą skupienie substancji. Ono pęcznieje i tworzy skrzep, który unosi się na powierzchni wody. Jajo jest bogate w żółtko, które znajduje się w dolnym biegunie. Jest ono materiałem odżywczym dla rozwijającego się zarodka.

5 Rozmnażanie ssaków (Rozmnażanie ssaków wodnych na przykładzie delfina)
Samice i samce mają wyraźny cykl płciowy, który u samców powtarza się co roku, a u samic co kilka lat. Podczas tego cyklu samiec zapładnia jedną lub kilka samic, nie ma jednak potem kontaktu ze swoim potomstwem. Zazwyczaj rodzi się jedno młode, które ssie mleko przez ponad dwa lata. Po kilku miesiącach życia potomek zaczyna zjadać także stały pokarm. W tym okresie jest pod stalą opieką matki, która uczy go wszystkich umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dość nietypową cechą waleni jest struktura stada orek. Najsilniejsze samce mają haremy składające się z 3-ch samic, pozostających z nimi -prawdopodobnie przez cale życie i kilkakrotnie mających potomstwo. W skład każdej rodziny (stadka) wchodzi także kilka mniej lub bardziej dojrzałych, młodych osobników obojga pici, które współdziałają przy polowaniach, czym przypominają niektóre lądowe drapieżniki, takie jak człowiek.

6 Bibliografia Teoria -


Pobierz ppt "„Zwierzęta, które przychodząca na świat w wodzie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google