Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OZNACZANIE FITOTOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH STAŻYSTA: mgr inż. Dagmara Malina MIEJSCE STAŻU:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OZNACZANIE FITOTOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH STAŻYSTA: mgr inż. Dagmara Malina MIEJSCE STAŻU:"— Zapis prezentacji:

1 OZNACZANIE FITOTOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
STAŻYSTA: mgr inż. Dagmara Malina MIEJSCE STAŻU: Instytut Geotechniki, Słowacka Akademia Nauk w Koszycach OPIEKUN STAŻU: dr inż. Oľga Šestinová DATA:

2 II. Przegląd danych literaturowych na temat osadów dennych
SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. PLAN STAŻU I. Zapoznanie się z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie oraz wyposażeniem Laboratorium Środowiska Naturalnego i Higieny w Górnictwie II. Przegląd danych literaturowych na temat osadów dennych  metody poboru próbek  metody transportu i przechowywania  analiza fizykochemiczna  wymagania normatywne zawartości pierwiastków  metody badania fitotoksyczności i genotoksyczności III. Analiza osadów dennych wybranych sztucznych zbiorników wodnych  pobór próbek osadów dennych  analiza fizykochemiczna osadów dennych  oznaczanie fitotoksyczności przy użyciu fitotestu Phytotoxkit TM 2

3 RUŽIN SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Miejsca poboru próbek
CELE:  zaopatrywanie przemysłu w wodę  produkcja prądu elektrycznego  ochrona przeciwpowodziowa  rekreacja 3

4 ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Miejsca poboru próbek
CELE:  znaczenie rekreacyjne, turystyczne i sportowe  wykorzystywanie do celów przemysłowych i rolniczych 4

5 RUDŇANY ODKALISKO SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Miejsca poboru próbek
Wieloletnia eksploatacja górnicza wpłynęła na zanieczyszczenie terenu głównie związkami rtęci i spowodowała powstanie stawów poflotacyjnych. 5

6 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Metody poboru próbek Pobrane próbki osadu dennego powinny odzwierciedlać warunki i miejsce pobrania. Pobór za pomocą czerpaka do pojemników lub worków z tworzywa sztucznego. 6

7 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Metody poboru próbek Masa próbki do badań powinna wynosić około 2-3 kg. Próbki należy transportować w temperaturze 4±2°C. 7

8 Wstępna analiza próbek
SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Wstępna analiza próbek Tabela 1. Wstępna analiza próbek osadów bezpośrednio po pobraniu PRÓBKA pH TEMPERATURA [°C] POTENCJAŁ REDOX [mV] SUCHA MASA [%] BARWA Ružin 1_R 6,80 12,0 122 51,89 bardzo ciemna 2_R 6,81 13,7 103 40,20 3_R 6,73 13,6 211 52,69 4_R 6,75 309 51,10 Zemplinska Širava 1_Š 7,71 14,8 126 77,13 ciemna 2_Š 7,44 11,8 129 61,78 3_Š 7,14 390 72,46 4_Š 7,07 15,6 496 72,56 Rudňiany Odkalisko 1_Odk 7,80 14,1 251 61,77 jasna 8

9 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Oznaczanie fitotoksyczności – test Phytotoxkit TM Fitotest określający hamowanie kiełkowania nasion oraz hamowanie wzrostu korzeni rośliny modelowej na danym podłożu w stosunku do podłoża kontrolnego. 25°C/ 72h 9

10 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Oznaczanie fitotoksyczności – test Phytotoxkit TM Image Tools KONTROLA 10

11 WYKIEŁKOWANE NASIONA [sztuk]
SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Oznaczanie fitotoksyczności – test Phytotoxkit TM Tabela 2. Zahamowanie kiełkowania i wzrostu korzeni roślin testowych PRÓBKA WYKIEŁKOWANE NASIONA [sztuk] DŁUGOŚĆ KORZENIA [mm] IKN (%) IWK (%) KONTROLA 9,6 671,88 - Zemplinska Šírava 1_Š 10 765,17 19,80 2_Š 661,66 1,50 3_Š 420,09 37,47 4_Š 457,06 32,00 Rudňiany Odkalisko 1_Odk 8,5 612,68 11,45 8,81 IKN (inhibicja kiełkowania nasion) = liczba nasion wykiełkowanych (K) liczba nasion wykiełkowanych (P) x 100% 11

12 WYKIEŁKOWANE NASIONA [sztuk]
SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. Oznaczanie fitotoksyczności – test Phytotoxkit TM Tabela 2. Zahamowanie kiełkowania i wzrostu korzeni roślin testowych PRÓBKA WYKIEŁKOWANE NASIONA [sztuk] DŁUGOŚĆ KORZENIA [mm] IKN (%) IWK (%) KONTROLA 9,6 671,88 - Zemplinska Šírava 1_Š 10 765,17 19,80 2_Š 661,66 1,50 3_Š 420,09 37,47 4_Š 457,06 32,00 Rudňiany Odkalisko 1_Odk 8,5 612,68 11,45 8,81 IWK (inhibicja wzrostu korzeni) = długość korzenia (K) długość korzenia (P) długość korzenia(K) x 100% 12

13 UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I SEMINARIACH
SŁOWACKA AKADEMIA NAUK. UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I SEMINARIACH Uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez słowacką firmę Amedis spol. s r. o. dotyczącym jonowej chromatografii, Thermo Fisher DIONEX DAY – NOVINKY 2012 v iónovej chromatografii, , Koszyce, Słowacja Uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum The XXIst Scientific Symposium with International Participation, Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and Central Europe, , Hrádok, Słowacja Uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez słowacką firmę Amedis spol. s r. o. dotyczącym chromatografii i spektrometrii mas, Bruker Daltonics – NOVINKY 2012 v chromatografii a hmotnostnej spektrometrii, , Koszyce, Słowacja Uczestnictwo w seminarium doktorantów Instytutu Geotechniki Słowackiej Akademii Nauk, Synthesis and characterization of silver nanoparticles, , Koszyce, Słowacja 13

14 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Nie samą pracą człowiek żyje… zoo jaskinia aragonitowa ogród botaniczny …ale bez pracy nie pożyje 8

15 SŁOWACKA AKADEMIA NAUK.
Nie samą pracą człowiek żyje… „Barbórka” teatr wegańska restauracja …ale bez pracy nie pożyje 8

16 Veľmi pekne ďakujem za Vašu pozornosť


Pobierz ppt "OZNACZANIE FITOTOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH STAŻYSTA: mgr inż. Dagmara Malina MIEJSCE STAŻU:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google