Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Danuta Stanek KODOWANIE LICZB Systemy liczenia III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Danuta Stanek KODOWANIE LICZB Systemy liczenia III."— Zapis prezentacji:

1 Danuta Stanek KODOWANIE LICZB Systemy liczenia III

2 Danuta Stanek Komputer służy do przetwarzania informacji (liczb i innych obiektów: liter, wartości logicznych itp.) Każda informacja jest przetwarzana przy pomocy dwóch stanów (wysokiego i niskiego), które nazywa się 0 i 1 Proces przekształcania informacji jednego rodzaju na inną postać nazywany kodowaniem

3 Danuta Stanek Przedstawiając liczbę dziesiętną w systemie binarnym czy też heksadecymalnym musimy pamiętać, że w dalszym ciągu jest to ta sama liczba lecz przedstawiona za pomocą innego zestawu znaków. Możemy więc mówić o kodzie binarnym czy też kodzie heksadecymalnym

4 Danuta Stanek DEFINICJA Kodowaniem nazywamy przyporządkowanie poszczególnym obiektom zbioru kodowanego odpowiadających im elementów zwanych słowami kodowymi, przy czym każdemu słowu kodowemu musi odpowiadać dokładnie jeden element kodowany.

5 Danuta Stanek Graficzna interpretacja procesu kodowania Zbiór symboli A Zbiór symboli B A1 A2 A3 B1 B3 B2 © Wiesław Sornat

6 Danuta Stanek Sposób określenia kodu, czyli procesu kodowania może być różnoraki, np. opis słowny, wzór, tabela przekodowująca lub inny. Kodem liczbowym nazywamy taki kod, który liczbom dowolnego systemu będzie przyporządkowywał słowa kodowe w postaci zerojedynkowej

7 Danuta Stanek Kodowanie liczb Liczby dziesiętne 69 Liczby binarne 1000101 Liczby heksadecymalne 45 © Wiesław Sornat

8 Danuta Stanek Kodowanie w praktyce Jednostka centralna 0110010

9 Danuta Stanek Informacja cyfrowa Najbardziej znaczący bit – najstarszy bit (MSB) Najmniej znaczący bit – najmłodszy bit LSB Jednostki informacji 1b – oznacza 1 bit 1B- oznacza bajt

10 Danuta Stanek 1kbit [Kb]=2 10 b=1024 bity 1Mbit[Mb]=1024 Kb=1048576 bity 1kB =2 10 bajtów=1024 B 1MB=1024 KB=1048576 B 1 byte=8 bitów

11 Danuta Stanek Jednostki informacji 1 kB = 1024 B (kB - kilobajt) 1 MB = 1024 kB (MB - megabajt) 1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt) 1 TB = 1024 GB (TB - terabajt) 1 PB = 1024 TB (PB - petabajt) 1 EB = 1024 PB (EB - eksabajt) 1 ZB = 1024 EB (ZB - zettabajt) 1 JB = 1024 ZB (JB - jottabajt) 1 BB = 1024 JB (BB - brontobajt)


Pobierz ppt "Danuta Stanek KODOWANIE LICZB Systemy liczenia III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google