Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co można robić w naszym mieście, aby się nie nudzić?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co można robić w naszym mieście, aby się nie nudzić?"— Zapis prezentacji:

1 Co można robić w naszym mieście, aby się nie nudzić?

2 Rynek Wielki Rynek Wielki w Zamościu to kwadratowy plac w centrum Starego Miasta i zarazem jego główne miejsce. Wymiary Rynku Wielkiego wynoszą 100 na 100 metrów. Po każdej stronie tego rynku znajdują się zabytkowe kamieniczki z podcieniami oraz ratusz , główny obiekt tego placu. Ratusz posiada 52 metrową wieżę zegarową oraz szerokie wachlarzowe schody dobudowane w osiemnastym wieku. We wszystkich częściach rynku znajduje się po osiem kamienic, które posiadają różne nazwy związane z ich dawnymi właścicielami i obiektami. Przed ratuszem umieszczono płytę upamiętniającą wizytę Józefa Piłsudskiego w 1922 r. Rynek Wielki jest głównym punktem dla turystów zwiedzających Zamość.

3 Rynek Wodny Rynek Wodny jest jednym z placów na starym mieście w Zamościu. Znajduje się w południowej części staromiejskiej dzielnicy, jest jednym z trzech rynków położonych na linii północ –południe. Nazwa tego placu związana jest najprawdopodobniej z lokalizacją blisko południowej linii murów Zamoyskiej Twierdzy, za którą znajdowały się tereny zalewów. Ponadto nie przypadła mu funkcja handlowa typowa dla tego typu placu, ale rezydencjonalna. Mieściły się przy nim domy ważniejszych mieszkańców Zamościa. Podczas dwudziestolecia międzywojennego urządzono tam skwer z drzewami i ławkami, który pozostał do dzisiaj.

4 Rynek Solny Rynek Solny to kolejny plac tworzący ważną oś kompozycji zespołu Starego Miasta. Pierwsza wzmianka z nazwą rynku pochodzi z 1588 r. i związana jest z handlem solą sprowadzoną do Zamościa z Drohobycza. Obecnie Rynek Solny ma kształt prostokąta ograniczonego ulicami Zamenhofa, od północy ulicą Pereca od południa, gmachem dawnej Akademii Zamoyskiej, od zachodu i z podcieniami po wschodniej stronie, natomiast na linii północ-południe przecina go ulica Solna prowadząca do Rynku Wielkiego.

5 Kamieniczki

6 Park Miejski Park Miejski w Zamościu został założony według planów prof. Waleriana Kronenberga w latach Park zlokalizowany jest na terenach po fortyfikacyjnych na północ od zabytkowego centrum miasta, jego powierzchnia to 11,3 ha. W 1982 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków park został wpisany do Rejestru Zabytków. Układ kompozycyjny parku został oparty na zachowanych w terenie ziemnych pozostałościach dział fortyfikacyjnych, które stały się wyznacznikiem ogólnego planu parku. Główne krzyżujące się ze sobą aleje obsadzone są lipami krymskimi, natomiast boczne aleje to głównie kasztanowce i jesiony. Nad brzegiem dawnej fosy rosną klony srebrzyste. Oprócz wyżej wymienionych drzew w parku występują także klony jawory, głogi, klony tatarskie i inne gatunki. Występują drzewa uznane za pomniki przyrody. Są pojedyncze formy tj. korkowiec amurski oraz aleja drzew orzechów szarych. W zachodniej części parku znajduje się staw, który okala załamaną wyspę powstałą z dawnego słoniczoła przed bastionem północno-zachodnim.

7 Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Biblioteka Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Adres ul. Kamienna 20 Zamość

8 Historia Biblioteki Od 26 maja 2008 r. Biblioteka nosi nazwę Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. W chwili obecnej w skład Książnicy wchodzi 13 działów merytorycznych oraz 6 filii na terenie miasta. Nowy gmach Biblioteki przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu, oddany do użytku w 2005 roku, stworzył sprzyjające warunki do pozyskania i obsługi nowych grup użytkowników oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta i regionu zamojskiego. Celem Książnicy jest to, by stała się ona centrum informacji, miejscem spotkań społeczności lokalnej, jej integracji i rozwijania więzi międzyludzkich oraz aktywności kulturalnej różnych grup społecznych. .

9 Godziny otwarcia: Wypożyczalnia główna:
Poniedziałek - Piątek   godz Sobota                        godz Oddział dla dzieci i młodzieży: Poniedziałek - Piątek   godz Czytelnia internetowa: Poniedziałek - Piątek   godz Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych: Poniedziałek - Piątek   godz

10 Mediateka Filia Biblioteczna nr 1 Książnicy Zamojskiej
Adres: ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 51 A Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek Sobota Filia Biblioteczna nr 2 Książnicy Zamojskiej Adres : ul. Wiejska 17 Godziny otwarcia: Poniedziałek-środa Czwartek-piątek Sobota-niedziela Nieczynne Filia Biblioteczna nr 3 Książnicy Zamojskiej Adres : ul. Brzozowa 26A Poniedziałek- piątek sobota Filia Biblioteczna nr 4 Książnicy Zamojskiej Adres : ul. Peowiaków 68A Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek sobota Filia Biblioteczna nr 5 Książnicy Zamojskiej Adres : Aleje Jana Pawła II 10 Godziny otwarcia : Poniedziałek-Piątek sobota nieczynne Filia Biblioteczna nr 6 Książnicy Zamojskiej Adres: ul. Prusa 2 Poniedziałek-piątek sobota

11 Muzeum Zamojskie

12 Historia muzeum Muzeum istnieje od 1926r. Mieści się w zespole kamienic mieszczańskich wzniesionych w XVII wieku w północnej pierzei Rynku Wielkiego. Zbiory archeologiczne pochodzą głównie z terenu dawnego województwa zamojskiego. Zbiory z zakresu etnografii są gromadzone od momentu założenia Muzeum w 1926r. Zgromadzono kolekcje XIX-wiecznej ludowej rzeźby sakralnej z nieistniejących już ośrodków rzeźbiarskich w powiatach biłgorajskim i hrubieszowskim, kolekcje ceramiki ludowej z ośrodków w Bidaczowie Starym i Łążku Ordynackim oraz stroje ludowe: strój biłgorajski, zamojski, tarnogrodzki, noszone przez Lublinian i strój hrubieszowski będący ubiorem pogranicza lubelsko-ukraińskiego. Stałe ekspozycje: "Zamojszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu", "Sztuka ludowa Zamojszczyzny", "Zamość, Zamoyscy i Ordynacja Zamoyska ". Na zbiór monet antycznych składają się w większości denary rzymskie cesarzy Trajana i Hadriana (I-II w. n.e.). Bezsprzecznie najciekawszym skarbem monet antycznych w zbiorach muzeum pozostaje znalezisko z Żulic, zawierające 169 egzemplarzy rzymskich monet denarowych z I i II w. n.e. cesarzy Nerona, Wespazjana, Tytusa i Domicjana.

13 Wstęp wolny /bezpłatny
Informator Telefon – 95 E- mail- Muzeum Zamojskie- ul. Ormiańska 30 Muzeum Zamojskie w Zamościu w 2013 roku czynne jest, codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych w godz. od 900 do W sezonie letnim (od maja do końca września) w godz. od 900 do 1700. Cennik bilet normalny- 10 zł bilet ulgowy- 5 zł bilet zbiorowy (wycieczkowy)- 5 zł bilet rodzinny- 20 zł Wstęp wolny /bezpłatny niedziela w okresie: od – od – środa w okresie: od do Oprowadzanie po muzeum przez przewodnika zł ( w języku angielskim 50zł – po uprzednim uzgodnieniu).

14 Wybrane eksponaty z Muzeum Zamojskiego

15 Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej

16 i innych zasłużonych dla miasta osób pochodzą
Na prawo od fasady katedry stoi ciąg budynków, a wśród nich okazały, wyróżniający się pięknym portalem gmach Infułatki. Na parterze staraniem ostatniego ordynata urządzono r. Muzeum Sakralne Katedry. Można w nim obejrzeć skarby ordynatów, kanoników i profesorów, dawniej zamknięte w skarbcu kolegiackim. Szaty i sprzęty liturgiczne, portrety członków rodu Zamoyskich i innych zasłużonych dla miasta osób pochodzą z okresu od XVII w. do XX w. Jest tu także delikatna albo koronacyjna (szata) Michała Korybuta Wiśniowieckiego, zadziwiająca małym rozmiarem.

17 Zwiedzanie Muzeum jest otwarte: od 1 maja do 30 września
codziennie od do 16.00 w niedziele i święta od do 13.00 od 1 października do 30 kwietnia tylko w niedziele i święta od do 13.00 W sezonie letnim od 1 maja do 30 września codziennie od do możliwość wejścia na dzwonnicę. Cena biletu: 1 zł

18 Synagoga Żydowska (Bożnica)

19 Masywna renesansowa synagoga
( ),składająca się z wysokiej sali modlitw z dostawionymi po bokach niższymi babińcami, wyróżnia grzebieniasta attyka malowana w geometryczne wzory. Do niedawna w bożnicy mieściła się biblioteka publiczna. W ścianie wschodniej, naprzeciwko wejścia, zachowała się rzeźbiona szafa na zwoje Tory (aron ha-kodesz). Do synagogi przylega dom kahalny, gdzie działała też szkoła religijna (cheder). Mieści się tam obecnie Dom Turystyczny (ul. Zamenhofa 11).

20 Zwiedzanie Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli. Od 2 listopada do 28/29 lutego Centrum jest otwarte w godzinach ostatni zwiedzający wpuszczani są o godzinie Od 1 marca do 31 października Centrum jest otwarte w godzinach ostatni zwiedzający wpuszczani są o godzinie Cegiełki: 7, 20, 50 lub 100 zł.

21 Arsenał - Muzeum Barwy i Oręża

22 Obok pałacu, po stronie południowej, stoi niski, podłużny budynek arsenału.
Od początku był nie tylko magazynem broni, ale także muzeum chwały oręża, gdzie Jan Zamojski prezentował swoje trofea z walk z Moskwą. Tradycje kontynuuje muzeum, którego ekspozycja próbuje odtworzyć zawartość XVII- wiecznej zbrojowni z bronią białą i palną oraz armatami. Są tu także makiety twierdzy Zamość.

23 Zwiedzanie Muzeum Zamojskie w Zamościu w 2013 roku jest czynne, codziennie w godz. od 9:00 do 16:00, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych. W sezonie letnim (od maja do końca września) muzeum czynne w godz. od 9:00 do 17:00. Ceny biletów: Budynek muzeum Wystawa plenerowa bilet 5 zł bilet 4 zł ulgowy 2,50 zł ulgowy 2 zł środa wstęp bezpłatny bilet grupowy 2 zł dzieci do 7 lat bezpłatnie

24 „Kuźnia Talentów" to miejsce, w którym twórczy, utalentowani i inspirujący ludzie dzielą się swoją pasją poprzez warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kuźnia powstała by zaproponować młodym ludziom z miasta i jego okolic darmowe warsztaty o przeróżnych tematach.

25 W kuźni odbywają się: „Zombie Flashmob”
Warsztaty stylizacji fotografii „Zombie Flashmob”

26 Warsztaty taneczne Warsztaty gitarowe Warsztaty plastyczne

27 Mydlana inwazja Free hugs

28 „Gangnam style” Warsztaty kuglarskie „Harlem shake”

29 Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Kuźnia to taka polska historia w stylu „American dream” – powstało coś dobrego z niczego, było trochę trudności, ale wszystko się udało i w tej chwili działa bez zastrzeżeń. Jeśli chcesz uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez kuźnię śledź na bieżąco stronę ! Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

30 Wolontariat – hospicjum Santa Galla

31 Wolontariusze przede wszystkim
opiekują się chorymi, a także organizują wiele akcji na rzecz hospicjum Santa Galla m.in. prowadzą zbiórki pieniędzy, pomagają pielęgnować ogród, przeprowadzają zbiórki żywności.

32 Kino stylowy Budynek znajduje się przy ulicy Odrodzenia. W obiekcie powstały trzy sale projekcyjne, zmieści się w niej 640 widzów.

33 Ceny biletów : Normalny Ulgowy Grupowy Projekcje 3D 19 zł 16 zł 15 zł
Projekcje w Sali studyjnej 10 zł 9 zł

34 Kryta pływalnia w Zamościu

35 Co oferuje ? Basen sportowy Basen do nauki pływania
Jacuzzi podświetlane Zjeżdżalnia rurowa Solarium Sauna Sala fitness Jaskinia solna

36 Cennik:

37 Ośrodek sportu i rekreacji ,,OSiR‘’
Na obiekt składają się: pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 102 x 66 metrów 8 torowa bieżnia tartanowa (Conipur M) o dł. 400 m z rowem z wodą rzutnie do rzutu oszczepem, do rzutu dyskiem i młotem, oraz do pchnięcia kulą skocznie do skoku o tyczce oraz dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku Stadion wchodzi w skład miejskiego kompleksu sportowego, który położony jest w samym centrum miasta w pobliżu Starego Miasta i Parku Miejskiego oraz nad brzegiem rzeki Łabuńki. Oprócz stadionu w skład ośrodka wchodzą: duża hala sportowo-widowiskowa mała hala z salami specjalistycznymi siłownia wraz z sauną boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią boiska asfaltowe do koszykówki tory łucznicze

38 Galeria „OSiR”

39 Orlik Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Korzystanie z tych obiektów jest bezpłatne .

40 Mini siłownia w parku

41 Paintball w Rudce

42 Cennik: Pakiet podstawowy (marker, maska, ochraniacz na szyję, ochraniacz na korpus, 100kulek) – 40zł Pakiet średni (marker, maska, ochraniacz na szyję, ochraniacz na korpus, 300kulek) – 65zł

43 Kajaki

44 Cennik

45 Lodowisko Na zamojskiej starówce w sezonie zimowym od kilku lat ustawiane jest lodowisko. Bilety nie są wcale drogie (normalny 5.50zł; ulgowy 4.00zł za 45 min.), a zabawa jest przednia. Tuż przy płycie lodowiska mieści się wypożyczalnia łyżew.

46

47 Skate - park W naszym mieście funkcjonują 3 skate parki. Można na nich doskonalić swoje umiejętności w jeździe na desce, rolkach, rowerach itp.

48 Adresy skate-parków : ul. Promienna, "Bulwar Schwabisch Hall" (rolki, wrotki) ul. Oboźna, "Bulwar Loughborogh" (rowery) ul. Lwowska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 (rolki, wrotki)

49

50 Kryty tor gokartowy w Zamościu „OLIKART”

51 „Olikart” to pierwszy w Polsce halowy tor kartingowy w segmencie VIP.
Zabawa na poziomie jakiego do tej pory nie znaliście i możliwość przeniesienia się do świata Formuły 1

52 Kręgle Klub Absens Carens
Cena: 50zł /tor/ 1 godz. 1 tor = max. 6 osób. Obiekt otwarty 7 dni w tygodniu! Poniedziałek – Piątek – Sobota – Niedziela – 24.00 Od poniedziałku do środy – 20 % rabatu na kręgle. Dodatkowo w kręgielni ruszył konkurs "Najlepszy gracz tygodnia„. Wystarczy przyjść do Klubu Absens Carens wypełnić kupon, zagrać w kręgle. Do wygrania jest jeden z karnetów do SPA!!!

53 Klub bilardowy „Metro”
Położenie: ul. Piłsudskiego 71 Klub otwarty jest: Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela 16-24 Promocja studencka: Do godziny 18 dla uczniów i studentów stawka za godzinę gry – 10 zł

54 Stadnina koni Położenie: Wólka Wieprzecka
W Wólce Wieprzeckiej, w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego znajduje się Stajnia „Rozalia” Gospodarstwo Agroturystyczne. Na stałe mieszka tu 25 koni rasy małopolskiej,  anglo-arabskiej oraz ulubieńcy najmłodszych – kuce. Jest przygotowana na zakwaterowanie nawet jeźdźca przybywającego z własnym koniem. W ofercie posiada naukę jazdy konnej pod okiem doświadczonego instruktora, przejażdżki bryczka oraz rajdy po Roztoczu. Warto zajrzeć tu i odetchnąć pachnącym żywicą powietrzem lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dostępne szlaki konne odkryją przed jeźdźcami najbardziej urokliwe zakątki znane tylko wybrańcom.. Cennik: -stawka za naukę jazdy konnej 30 zł/godzina -stawka za pensjonat dla konia 450 zł/miesiąc

55

56 Susiec - Szlak Szumów

57 Niebieski szlak prowadzi lasem do potoku Jeleń
z osobliwym, blisko dwumetrowym wodospadem. W Suścu warto także tuż za kempingiem zboczyć na lewo, by znaleźć się nad malowniczym stawem Morskie Oko. W pobliżu stoi drewniany młyn wodny z początku XX w. Dalej szlak wiedzie do rezerwatu ,,Nad Tanwią’’. Warto przejść tą trasą choć kawałek, by ujrzeć malownicze kaskady na rzekach Jeleń i Tanew. Wodospady można też podziwiać nad potokami Sopot i Szum w rezerwatach ,,Czartowe Pole’’ i ,,Szum’’, do których prowadzą ścieżki dydaktyczne.

58 Krasnobród - Rezerwat leśny ,,Święty Roch’’

59 Do uroczyska z kapliczką św
Do uroczyska z kapliczką św. Rocha prowadzi ścieżka, która zaczyna się obok przystanku PKS Krasnobród Podzamek, wiedzie wzdłuż zalewu, przez Wieprz i dociera do uroczyska. Jest to trasa piesza, nieprzejezdna dla samochodów. Drewniana kapliczka stojąca na zboczu pośród buków i jodeł kryje obraz św. Rocha. Obok niej jest studzienka ze źródełkiem z cudowną wodą. Nie wiadomo, kto ufundował kapliczkę i dlaczego umieścił ją w tak odludnym miejscu. Św. Roch jest czczony jako święty od chorób zakaźnych, gdyż za życia opiekował się zadżumionymi. W rezerwacie, który rozciąga się dookoła, chronione są stare drzewostany jodłowo-bukowe. Niektóre jodły liczą 250 lat.

60 Zamojskie ZOO ZAMOJSKIE ZOO

61 Zamojskie ZOO mieści się przy ulicy Szczebrzeskiej i jest ogólnie dostępnym terenem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zamościa. Cześć zoologiczną stanowią zwierzęta rodzime i egzotyczne wraz z pawilonami i wybiegami dostosowanymi do ich wymagań życiowych. Obecnie hodowanych jest 1460 zwierząt z 240 gatunków. Odwiedzający ZOO mają możliwość spotkania „oko w oko” z przedstawicielami niemal wszystkich kontynentów, poznania ich zwyczajów i środowisk życia.

62 Cennik dzieci do lat 3 - wstęp wolny
bilet ulgowy dla dzieci w wieku 4-6 lat, uczniów, studentów w wieku do 26 lat oraz emerytów i rencistów – 8zł bilet normalny dla dorosłych - 12zł zbiorowy bilet wstępu, od jednej osoby, w grupie co najmniej 15 osób - 8zł bilet roczny imienny normalny – 60zł bilet roczny imienny ulgowy - 40zł                                      lekcja w zoo (dla grup liczących powyżej 10 osób) - 1 uczeń 12zł                                              

63

64

65

66 Prezentację przygotowali uczniowie klasy 1i gr.2
Opiekę nad grupą sprawowała Pani Profesor Agnieszka Turzyniecka


Pobierz ppt "Co można robić w naszym mieście, aby się nie nudzić?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google