Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Zagadnienia wstępne przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Zagadnienia wstępne przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."— Zapis prezentacji:

1 Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Zagadnienia wstępne przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska

2

3

4  Systematyka prawa cywilnego:  Część ogólna,  Prawo rzeczowe,  Prawo zobowiązań,  Prawo spadkowe,  Prawo rodzinne,  Prawo na dobrach niematerialnych (prawo własności intelektualnej)

5  ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO:  Art. 87 Konstytucji wskazuje iż źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są:  Konstytucja,  Ustawy,  Ratyfikowane umowy międzynarodowe,  Rozporządzenia  Istotną funkcję prawotwórczą pełnią również:  Zwyczaj,  Zasady współżycia społecznego,  Wzorce umowne,  Orzecznictwo sądowe.  Naczelnym źródłem prawa cywilnego jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Kodeks cywilny.  Kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg:  Księga pierwsza – część ogólna,  Księga druga – własność i inne prawa rzeczowe,  Księga trzecia – zobowiązania,  Księga czwarta – spadki. * Równolegle z KC opracowany został Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

6  Do źródeł prawa cywilnego zaliczyć należy także wiele ustaw odrębnych, regulujących stosunki cywilnoprawne, m.in.:  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  Prawo własności przemysłowej,  Ustawa o gospodarce nieruchomości,  Ustawa o własności lokali,  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,  Prawo przewozowe,  Prawo wekslowe,  Prawo czekowe,  Prawo upadłościowe i naprawcze

7  ZASADY PRAWA CYWILNEGO  Leżące u podłoża tejże gałęzi prawa pewne podstawowe założenia wyrażające charakterystyczne dla niej rozwiązania instytucjonalne. Stanowią idee przewodnie obowiązującego u nas kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także innych ustaw regulujących stosunki cywilnoprawne.  Wskazują one wartości jakie normy prawa cywilnego powinny realizować,  Ich szczególna rola polega na tym, że wyznaczają kierunek działań prawodawczych, sposób stosowania prawa, w tym w szczególności interpretacji oraz przepisów prawnych, wskazują preferencje w razie kolizji norm prawnych oraz określają granice czynienia użytku z praw podmiotowych

8  Klasyfikacja wg. prof. Woltera: 1. ZASADA OCHRONY OSOBY LUDZKIEJ – polega na przyznaniu każdemu człowiekowi zdolności prawnej oraz na zapewnieniu gwarancji swobodnego korzystania przez niego z dóbr osobistych

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Zagadnienia wstępne przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google