Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań"— Zapis prezentacji:

1 Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań
Zagadnienia wstępne przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska

2

3

4 Systematyka prawa cywilnego:
Część ogólna, Prawo rzeczowe, Prawo zobowiązań, Prawo spadkowe, Prawo rodzinne, Prawo na dobrach niematerialnych (prawo własności intelektualnej)

5 ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO:
Art. 87 Konstytucji wskazuje iż źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są: Konstytucja, Ustawy, Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia Istotną funkcję prawotwórczą pełnią również: Zwyczaj, Zasady współżycia społecznego, Wzorce umowne, Orzecznictwo sądowe. Naczelnym źródłem prawa cywilnego jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Kodeks cywilny. Kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: Księga pierwsza – część ogólna, Księga druga – własność i inne prawa rzeczowe, Księga trzecia – zobowiązania, Księga czwarta – spadki. * Równolegle z KC opracowany został Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

6 Do źródeł prawa cywilnego zaliczyć należy także wiele ustaw odrębnych, regulujących stosunki cywilnoprawne, m.in.: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o gospodarce nieruchomości, Ustawa o własności lokali, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Prawo przewozowe, Prawo wekslowe, Prawo czekowe, Prawo upadłościowe i naprawcze

7 ZASADY PRAWA CYWILNEGO
Leżące u podłoża tejże gałęzi prawa pewne podstawowe założenia wyrażające charakterystyczne dla niej rozwiązania instytucjonalne. Stanowią idee przewodnie obowiązującego u nas kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także innych ustaw regulujących stosunki cywilnoprawne. Wskazują one wartości jakie normy prawa cywilnego powinny realizować, Ich szczególna rola polega na tym, że wyznaczają kierunek działań prawodawczych, sposób stosowania prawa, w tym w szczególności interpretacji oraz przepisów prawnych, wskazują preferencje w razie kolizji norm prawnych oraz określają granice czynienia użytku z praw podmiotowych

8 Klasyfikacja wg. prof. Woltera: ZASADA OCHRONY OSOBY LUDZKIEJ – polega na przyznaniu każdemu człowiekowi zdolności prawnej oraz na zapewnieniu gwarancji swobodnego korzystania przez niego z dóbr osobistych

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google