Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NARZĘDZIA CASE Przykłady komercyjne i nie komercyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NARZĘDZIA CASE Przykłady komercyjne i nie komercyjne."— Zapis prezentacji:

1 1 NARZĘDZIA CASE Przykłady komercyjne i nie komercyjne

2 2 Ogólnie o CASE ► CASE-(Computer-Aided Software Engineering) - oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. ► Funkcje CASE-a to analiza, projektowanie i programowanie ► Narzędzia CASE automatyzują metody projektowania, dokumentacji oraz tworzenia struktury kodu programu w wybranym języku programowania, najczęściej w programowaniu obiektowym. ► Typowymi narzędziami CASE są: ► narzędzia do modelowania w języku UML i podobnych ► narzędzia do zarządzania konfiguracją zawierające system kontroli wersji ► narzędzia do refactoringu* *Refaktoryzacja (czasem też refaktoring, ang. refactoring) to pojęcie związane z wytwarzaniem systemów informatycznych, w szczególności z programowaniem. Jest to proces wprowadzania zmian w projekcie/programie, w wyniku którego zasadniczo nie zmienia się funkcjonalność. Celem refaktoryzacji jest więc nie wytwarzanie nowej funkcjonalności, ale utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej jakości organizacji systemu. W ramach refaktoryzacji podejmowane są następujące działania:

3 3 Programy niekomercyjne

4 4 Acceleo System generacji kodu źródłowego z modeli UML oparty na Eclipse i szablonie EMF

5 5 Acceleo

6 6 Acceleo Moduły: ► UML to JEE Struts/Hibernate ► UML to Java ► UML to CSharp ► Php ► Python

7 7 ArgoUML Napisany w Javie, zaawansowane generowanie kodu i podpowiedzi, ciągle rozszerzany

8 8 ArgoUML Posiada on wsparcie dla wersji 1.4 UML, natomiast nie ma zaimplementowanej obsługi żadnego z nowych diagramów, jakie pojawiły się w wersji 2.0 języka. Posiada także moduł inspekcji modelu, znajdujący najpopularniejsze błędy popełniane przez analityków, zaimplementowane w postaci reguł. Umożliwia także synchronizację kodu z modelem dla wybranych języków programowania.

9 9 BOUML BoUml jest darmowym narzędziem generującym kod z UML2.0

10 10 BOUML Możliwość generowania kodu JAVA, C++, IDL i PHP Działa na systemach: Unix/Linux/Solaris, MacOS X(Power PC i Intel) and Windows Główną zaletą BOUML jest szybkość działania oraz małe wykorzystanie pamięci

11 11 Dia Ogólne narzędzie do rysowania diagramów oparte na GTK+/GNOME, które obsługuje modelowanie UML

12 12 Dia Ma możliwość zapisywania diagramów w formacie XML (spakowane dla zaoszczędzenia miejsca ), potrafi także eksportować diagramy do innych formatów uwzględniając EPS,SVG,XFIG,WMF i PNG oraz oczywiście bezpośrednie drukowanie diagramu ( uwzględniając podział na strony) uwzględniając EPS,SVG,XFIG,WMF i PNG oraz oczywiście bezpośrednie drukowanie diagramu ( uwzględniając podział na strony)

13 13 MetaUML Narzędzie CASE przeznaczone do rysowania diagramów,jednak rysuje się je za pomocą przyjaznych dla użytkownika poleceń

14 14 MetaUML input metauml; beginfig(1); Class.abstract("AbstractClass")() ("+TemplateMethod()", "+PrimitiveOperation1()", "+PrimitiveOperation2()"); Class.concrete("ConcreteClass")() ("+PrimitiveOperation1()", "+PrimitiveOperation2()"); Note.noteTemplateMethod("PrimitiveOperation1()", "...", "PrimitiveOperation2()"); concrete.n = abstract.s - (0, 40); noteTemplateMethod.w = abstract.e + (40, 0); drawObjects(concrete, abstract, noteTemplateMethod); clink(inheritance)(concrete, abstract); link(dashedLink)(pathHorizontal(abstract.methodStack.pict[0 ].e, noteTemplateMethod.left)); endfig; end input metauml; beginfig(1); Class.abstract("AbstractClass")() ("+TemplateMethod()", "+PrimitiveOperation1()", "+PrimitiveOperation2()"); Class.concrete("ConcreteClass")() ("+PrimitiveOperation1()", "+PrimitiveOperation2()"); Note.noteTemplateMethod("PrimitiveOperation1()", "...", "PrimitiveOperation2()"); concrete.n = abstract.s - (0, 40); noteTemplateMethod.w = abstract.e + (40, 0); drawObjects(concrete, abstract, noteTemplateMethod); clink(inheritance)(concrete, abstract); link(dashedLink)(pathHorizontal(abstract.methodStack.pict[0 ].e, noteTemplateMethod.left)); endfig; end

15 15 MetaUML

16 16 MetaUML Na oficjalnej stronie można znaleźć narządzie MetaUML Live! Które pozwala z poziomu przeglądarki formułować diagramy oraz je drukować

17 17 NetBeans Enterprise Pack

18 18 NetBeans Enterprise Pack Jest to rozszerzenie. Dodaje do NetBeans IDE wsparcie dla tworzenia aplikacji w architekturze SOA, użycia XML i schematów XML, BPEL i Java web services, modelowania UML, orkiestracji web services. Jest to rozszerzenie. Dodaje do NetBeans IDE wsparcie dla tworzenia aplikacji w architekturze SOA, użycia XML i schematów XML, BPEL i Java web services, modelowania UML, orkiestracji web services.

19 19 NetBeans Enterprise Pack Po stworzeniu modelu,przetwarzany jest on na kod źródłowy,z możliwością zmiany diagramu poprzez zmianę kodu źródłowego Wygenerowany kod może być zapisany w nowym pliku lub połączony z istniejącymi już plikami. Obsługuje 8 podstawowych diagramów.

20 20 StarUML

21 21 StarUML StarUML StarUML to projekt OpenSource którego celem jest stworzenie szybkiego, elastycznego, funkcjonalnego i roszrzerzalnego środowiska modelowania UML (Unified Modeling Language) pod platformę Windows, które mogłoby być konkurencją dla komercyjnych rozwiązań z tej dziedziny. Dzięki Ujednoliconemu Językowi Modelowania można w łatwy sposób opisywać świat obiektów w programowaniu obiektowym oraz analizie obiektowej. W obecnej wersji StarUML jest zgodny ze standardem UML 2.0, który wyróżnia się 13 diagramami głównymi oraz 4 abstrakcyjnymi. Funkcjonalność programu można rozszerzać za pomocą wtyczek dostępnych na stronie projektu. Narzędzie posiada dobry, czytelny interfejs, który powinni docenić wszyscy użytkownicy.

22 22 StarUML

23 23 Programy komercyjne

24 24 Borland Together

25 25 Borland Together Borland Together jest platformą zaprojektowaną w celu wspierania architektów, programistów, projektantów UML oraz analityków procesów biznesowych w szybkim i skutecznym współdziałaniu w procesie tworzenia oprogramowania.Borland Together dostarcza wszystkim uczestnikom projektu proste, obrazowe modele ułatwiające zrozumienie funkcjonalności i związane z nią podejmowanie strategicznych decyzji. CaliberRM umożliwia lepszą współpracę zespołom analityków, projektantów, programistów czy testerów poprzez udostępnienie im wspólnej platformy do współdzielenia założeń i zarządzania przepływem informacji dotyczącej wymagań. Borland Together jest platformą zaprojektowaną w celu wspierania architektów, programistów, projektantów UML oraz analityków procesów biznesowych w szybkim i skutecznym współdziałaniu w procesie tworzenia oprogramowania.Borland Together dostarcza wszystkim uczestnikom projektu proste, obrazowe modele ułatwiające zrozumienie funkcjonalności i związane z nią podejmowanie strategicznych decyzji. CaliberRM umożliwia lepszą współpracę zespołom analityków, projektantów, programistów czy testerów poprzez udostępnienie im wspólnej platformy do współdzielenia założeń i zarządzania przepływem informacji dotyczącej wymagań.

26 26 Borland Together ► Tworzenie modeli UML 2 i BPMN™ umożliwiające generowanie i importowanie języka opisu procesów biznesowych ► Zwiększenie wydajności i jakości dzięki automatycznej weryfikacji poprawności przy użyciu audytów i metryk na poziomie zarówno modelu jak i kodu ► Usprawniona komunikacja z pełnym wsparciem w postaci gotowych do użycia lub modyfikacji szablonów dokumentów, które mogą zawierać dane ze wszystkich typów modeli i wymagań

27 27 Enterprise Architect

28 28 Enterprise Architect Zaawansowane narzędzie do modelowania systemów za pomocą UML. Charakteryzuje się pełnym wsparciem dla specyfikacji UML 2.0, wysoką wydajnością, intuicyjnym interfejsem oraz znakomitym stosunkiem cena/funkcjonalność. Zaawansowane narzędzie do modelowania systemów za pomocą UML. Charakteryzuje się pełnym wsparciem dla specyfikacji UML 2.0, wysoką wydajnością, intuicyjnym interfejsem oraz znakomitym stosunkiem cena/funkcjonalność.

29 29 Enterprise Architect ► Pełne wsparcie dla UML 2.0 Wsparcie dla wszystkich 13 typów diagramów UML 2.0. Diagramy postępowania obejmują: przypadki użycia, interakcji, aktywności, stanu, sekwencji i komunikacji. Diagramy strukturalne obejmują: pakiety, klasy, komponenty i zastosowania. Program wspiera również style profili UML 2.0.

30 30 Enterprise Architect Zalety : ► Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika ► Model Driven Architecture ► Łatwość tworzenia dokumentacji ► Modelowanie baz danych ► Współpraca z Visual Studio.NET lub Eclipse

31 31 Rational Rose Enterprise

32 32 Rational Rose Enterprise Rational Rose Enterprise to optymalne środowisko modelowania oferujące funkcje generowania kodu w językach Ada, ANSI C++, C++, CORBA, Java/J2EE, Visual C++ i Visual Basic. Podobnie jak wszystkie produkty z rodziny Rational Rose, opisywany program udostępnia wszystkim członkom zespołu wspólny język modelowania. Rational Rose Enterprise to optymalne środowisko modelowania oferujące funkcje generowania kodu w językach Ada, ANSI C++, C++, CORBA, Java/J2EE, Visual C++ i Visual Basic. Podobnie jak wszystkie produkty z rodziny Rational Rose, opisywany program udostępnia wszystkim członkom zespołu wspólny język modelowania.

33 33 Rational Rose Enterprise ► niezależne sterowanie komponentami modelu ► obsługa programowania i/lub odtwarzania kodu źródłowego obejmująca niektóre z najczęściej stosowanych konstrukcji języka Java 1.5 ► generowanie kodu w językach Ada, ANSI C++, C++, CORBA, Java i Visual Basic ► obsługa technologii Enterprise Java Beans 2.0 ► funkcje analizy jakości kodu

34 34 Rational Rose Enterprise ► program dodatkowy Web Modeling Add-In udostępniający funkcje wizualizacji, modelowania oraz narzędzia do projektowania aplikacji internetowych ► modelowanie projektów baz danych w języku UML z możliwością przedstawienia integracji danych i wymagań aplikacji w postaci projektów logicznych i fizycznych ► możliwość tworzenia definicji typu (DTD) dokumentów XML ► możliwość publikowania modeli i raportów w sieci WWW w celu usprawnienia komunikacji w dużych zespołach.

35 35 Microsoft Visio 2003

36 36 Microsoft Visio 2003 Atuty : ► Możliwość projektowania, dokumentowania oraz analizowania procesów biznesowych za pomocą szablonów i kształtów ► Śledzenie komentarzy przez użytkowników Używając trybu recenzji ► Możliwość publikowania diagramów programu Visio w obszarze roboczym programu Microsoft SharePoint™ Portal Server lub eksportowania diagramów przy użyciu formatu SVG albo funkcji zapisywania jako strony sieci Web. ► Szablony programu Visio umożliwiają rejestrowanie i porządkowanie pomysłów z sesji burzy mózgów.

37 37 Microsoft Visio 2003 ► Kalendarz programu Microsoft Outlook można konwertować na kalendarz programu Visio, który następnie może być formatowany i łatwo udostępniany. ► Powiązanie programu Visio 2003 z rozwiązaniami wykorzystującymi zalety usług XML sieci Web i połączonego oprogramowania Microsoft.NET daje możliwość łączenia osób, informacji, systemów oraz urządzeń. ► Możliwość tworzenia diagramów projektów na podstawie istniejących danych.

38 38 Poseidon for UML

39 39 Poseidon for UML ► ► Poseidon for UML to zaawansowane narzędzie do projektowania, analizowania i dokumentowania oprogramowania. Posiada intuicyjny interfejs i mnóstwo skrótów dzięki którym można szybko i wygodnie tworzyć schematy i diagramy UML. Poseidon for UML w wersji 5.0 jest w pełni zgodny ze standardem UML 2.0, który wyróżnia się 13 diagramami głównymi oraz 4 abstrakcyjnymi.

40 40 Poseidon for UML ► ► Aplikacja oferuje drzewa nawigacyjne z funkcjami Drag&Drop, zaawansowaną obsługę styli diagramów oraz bardzo dobry generator dokumentacji. Edycja Professional została zaprojektowana aby sprostać potrzebom profesjonalistów. Elastyczny mechanizm generowania kodu został połączony w kompletny zestaw narzędzi umożliwiających import archiwów JAR, oraz integrację z IDE Eclipse.

41 41 Tabela obok przedstawia porównanie dwóch narzędzi CASE komercyjnego (EA) oraz niekomercyjnego (StarUML) Model Driven Architecture zakłada tworzenie kilku głównych poziomów modeli, obejmujących różne aspekty projektowanego systemu:


Pobierz ppt "1 NARZĘDZIA CASE Przykłady komercyjne i nie komercyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google