Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSP Myślice POLSKA I POLACY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSP Myślice POLSKA I POLACY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 PSP Myślice POLSKA I POLACY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
LEKCJA WOLNOŚCI POLSKA I POLACY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Radosław Chojnacki kl. 6

2 PSP Myślice Zakończenie drugiej wojny światowej przyniosło Polakom ogromne zmiany. Rządy w powojennej Polsce objęli komuniści. Utworzona przez nich policja nazywana Milicją Obywatelską rozpoczęła aresztowania. Zniknęła wolność słowa, władze sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). Przywódcą został Bolesław Bierut. Radosław Chojnacki kl. 6

3 PRL W 1952 roku, państwo otrzymało nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa, a jej godłem stał się orzeł biały bez korony na czerwonym tle. Radosław Chojnacki kl. 6

4 Rządy Gomułki – 1956 rok Obywatele żyli nadal skromnie, a duża część polskich towarów trafiała niemal za darmo do ZSRR. Gomułka nie był w stanie samodzielnie decydować o sprawach państwa, a najważniejsze decyzje dotyczące PRL zapadały w Moskwie. Radosław Chojnacki kl. 6

5 Epoka Gierka Pod koniec lat 60. PRL zaczęła wchodzić w coraz głębszy kryzys gospodarczy. Nastąpiły podwyżki cen wielu produktów, co wywołało niechęć społeczeństwa. Edward Gierek postanowił przeprowadzić reformę gospodarki PRL, państwo polskie zaciągnęło ogromne kredyty na zachodzie. Ceny żywności ponownie wzrosły, a ludzie znów zaczęli się buntować. Władze brutalnie tłumiły protesty. Milicja biła i aresztowała strajkujących. Radosław Chojnacki kl. 6

6 W sklepach zaczynało brakować podstawowych produktów
W sklepach zaczynało brakować podstawowych produktów. Rosła inflacja, ludzie byli coraz ubożsi. W sierpniu 1980 roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, a potem na terenie całego kraju. Protestujący domagali się podwyżek płac oraz związków zawodowych, które miały bronić interesów robotników. Radosław Chojnacki kl. 6

7 Powstał wówczas Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, przewodniczącym został Lech Wałęsa. Radosław Chojnacki kl. 6

8 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny Solidarności zakazano dalszej działalności Aresztowano tysiące jej członków Zakazano organizowania strajków i manifestacji, wprowadzono kontrolę rozmów telefonicznych i poczty, zamknięto kina i teatry. Ustanowiono godzinę milicyjną między a Radosław Chojnacki kl. 6

9 Stan wojenny zniesiono dopiero w lipcu 1983 roku.
Radosław Chojnacki kl. 6

10 Upadek wpływów radzieckich w Polsce
Po zniesieniu stanu wojennego wśród społeczeństwa zapanował stan powszechnej apatii. Mimo, iż w sklepach pojawiło się nieco więcej towarów konsumpcyjnych, nasiliła się migracja zarobkowa. Wieści o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie w październiku 1983 r. przyćmiła wiadomość o zamordowaniu przez SB kapelana „Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszki. W dniu 19 października 1984 roku został on potajemnie schwytany i skatowany, a jego ciało miało zostać utopione w Wiśle. Ta przerażająca tragedia nadal stanowi przedmiot śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej Radosław Chojnacki kl. 6

11 W roku 1986 powstała Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”
W roku 1986 powstała Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”. W jej skład weszli m.in. Lech Wałęsa, Jerzy Turowicz, Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. Mimo braku legalności, struktury nie zostały rozbite, gdyż obawiano się kolejnych strajków. Ich przyczyną była pogarszająca się sytuacja gospodarcza. W związku z tym Tymczasowa Rada wystąpiła do USA o zniesienie sankcji gospodarczych ustanowionych jeszcze w roku. Wkrótce nasiliła się działalność Pomarańczowej Alternatywy, organizacji, która w ramach protestu organizowała przeróżne happeningi np. pochody młodzieży przebranych za krasnoludki. Radosław Chojnacki kl. 6

12 Kiedy wybuchły kolejne fale strajków w lecie 1988 r. szef MSW gen
Kiedy wybuchły kolejne fale strajków w lecie 1988 r. szef MSW gen. Czesław Kiszczak wystąpił do opozycji o spotkanie w kwestii zmiany ustroju państwa. Było to wówczas jedyne racjonalne wyjście. Możliwość wprowadzenia kolejnego stanu wojennego została szybko odrzucona. Przesądziła o tym niesłabnąca recesja gospodarcza i powszechne niezadowolenie społeczeństwa. Ponadto nowy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego - Michaił Gorbaczow, w odróżnieniu od Breżniewa nie popierał siłowego rozwiązania problemu. Ponadto samo ZSRR chyliło się ku upadkowi, a nastanie nowej epoki było nieuchronne. Radosław Chojnacki kl. 6

13 Bezkrwawy upadek komunizmu został „ustalony” w 1989 r. w trakcie tzw
Bezkrwawy upadek komunizmu został „ustalony” w 1989 r. w trakcie tzw. rozmów Okrągłego stołu. Po raz pierwszy komunistyczna władza wyraziła zgodę na przerzucenie części odpowiedzialności za rządzenie państwem na barki opozycji. Radosław Chojnacki kl. 6

14 6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu
6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowy trwały od 6 lutego do 5 kwietnia. W ramach konsensusu ustalono: • Prawo zgłaszania kandydatów na posłów na najbliższych wyborach przysługiwało nie tylko PZPR i ich satelitom, ale i innym organizacjom skupiającym, co najmniej 3 tys. członków. • „Wolne organizacje” mogły zdobyć, co najwyżej 35% ogólnej liczby mandatów. • Wprowadzono dwuizbowy parlament. • Wybory do Senatu nie były ograniczone żadną klauzulą. • Zastąpiono Radę Państwa urzędem prezydenta. Radosław Chojnacki kl. 6

15 OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU
Radosław Chojnacki kl. 6

16 Wybory do Sejmu X kadencji okazały się zwycięstwem opozycji
Wybory do Sejmu X kadencji okazały się zwycięstwem opozycji. W dniu 4 czerwca 1989 r. „Solidarność” zdobyła graniczne 35% mandatów w izbie niższej i 99 na 100 mandatów w Senacie. Skonsolidowana opozycja utworzyła Obywatelski Klub Parlamentarny. I mimo, że Polskę czekała jeszcze długa droga do stabilizacji i dekomunizacji, to cytując słowa Joanny Szczepkowskiej, wypowiedziane w „Dzienniku telewizyjnym”: [...]Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm[...]. Radosław Chojnacki kl. 6


Pobierz ppt "PSP Myślice POLSKA I POLACY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google