Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA."— Zapis prezentacji:

1 ABY Ś MY

2 Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CZY TO BĘDZIE MUZUŁMANIN, HINDUS CZY CHRZEŚCIJANIN. MIARĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO BOGA JEST SPOSÓB PODCHODZENIA DO ŻYCIA. NIE JEST NASZĄ RZECZĄ POTĘPIAĆ, SĄDZIĆ, WYPOWIADAĆ SŁOWA, KTÓRE RANIĄ (…). WSZYSCY LUDZIE SĄ BRAĆMI. WSZYSCY ZOSTALI STWORZENI PRZEZ TEGO SAMEGO BOGA”

3 Wszystkich chrześcijan łączy chrzest i wspólna wiara w Jezus Chrystusa, Syna Bożego, który "stał się człowiekiem dla naszego zbawienia".

4 W Kościele złożonym z ludzi,,tego świata” napotykamy na rozłamy, choć wyznajemy wiarę w tego samego Boga i jesteśmy ochrzczeni w Jego imię.

5 Rozłam, który się pojawił wśród wyznawców Chrystusa to zgorszenie dla świata. Trzeba powiedzieć, że podział chrześcijan, to wielki sukces zła. Pan Jezus modlił się, aby byli jedno.

6 Wpatrując się w Chrystusa, który modląc się za Kościół modlił się przede wszystkim o jedność chrześcijan, Kościół podejmuje różnego rodzaju wysiłki w kierunku zjednoczenia tych, którzy wierzą w tego samego Chrystusa. Od czasu Soboru Watykańskiego II głównym drogowskazem w naszych spotkaniach z chrześcijanami, którzy nie należą do Kościoła katolickiego, są soborowe słowa: „Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu”.

7 Ekumenizm jest ruchem wewnątrz chrześcijaństwa, dążącym do przezwyciężenia istniejących podziałów.

8 Ekumenizm ruch w ramach chrześcijaństwa dążący do wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami. W dalszej perspektywie dąży do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan.

9 W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw.

10 Ko ś ció ł modli si ę o jedno ść chrze ś cijan

11 Ważne wydarzenia ekumeniczne: spotkanie Jana Pawła II z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem (1979) encyklika Jana Pawła II Ut unum sint o działalności ekumenicznej Kościoła (25 maja 1995) wizyta patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Watykanie i rozmowy z Janem Pawłem II (1995)

12 Modlitewne spotkanie młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotą braci z Taizé, Poznań 2009 r.

13

14

15 KONIEC Źródła: Internet: https://www.google.pl/search?q=chrzest&client=firefox- a&hs=a4O&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&tbm=isch&imgil=DWx93WAgpka3 1M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted- tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcToaVVv9SkZLD0M4O7 sdiimZlLM5Z5PSUgc8WR217pTh8XFTkJKdg%253B225%253B198%253BlIzBlcXaxU9Uj M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.parafia.syrynia.pl%25252F%25253Fchr zest%25252C60&source=iu&usg=__VjC0E5hlKwidSFZrNrfQU7XwPcU%3D&sa=X&ei=s WbtUsuKE8P17AbnwYHQBg&ved=0CEkQ9QEwBQ&biw=1427&bih=756#facrc=_&img dii=_&imgrc=DWx93WAgpka31M%253A%3BlIzBlcXaxU9UjM%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.parafia.syrynia.pl%252Ffiles%252FChrzest.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw ww.parafia.syrynia.pl%252F%253Fchrzest%252C60%3B225%3B198=_&imgrc=DWx93WAgpka31M%253A%3BlIzBlcXaxU9UjM%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.parafia.syrynia.pl%252Ffiles%252FChrzest.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw ww.parafia.syrynia.pl%252F%253Fchrzest%252C60%3B225%3B198 http://www.katecheta.pl/nr/exempla_trahunt/klopotliwe_pytania/co_to_jest_ekume nizm.html http://www.ultramontes.pl/schizma.htm http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478089.955-lat-temu-nastapil-rozlam-Kosciola http://www.ultramontes.pl/schizma.htmhttp://www.ultramontes.pl/schizma.htm,, pobrano 03.02.2014 Prezentację wykonała: s.Maria Sieczka


Pobierz ppt "ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google