Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKI Z DEBATY: ‘’ JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO DOJAZDU DO SZKOŁY I ZADBAĆ O EKOROZWÓJ GMINY DOBIEGNIEW?’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKI Z DEBATY: ‘’ JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO DOJAZDU DO SZKOŁY I ZADBAĆ O EKOROZWÓJ GMINY DOBIEGNIEW?’’"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI Z DEBATY: ‘’ JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO DOJAZDU DO SZKOŁY I ZADBAĆ O EKOROZWÓJ GMINY DOBIEGNIEW?’’

2 Problem 1: Z autobusów korzysta jednocześnie bardzo dużo osób, co powoduje tłok i negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, lecz również na bezpieczeństwo uczestników transportu. Ponad to z autobusów korzystają nie tylko uczniowie szkół w Dobiegniewie, lecz również inni mieszkańcy Dobiegniewa.

3 Rozwiązanie 1: Rada Rodziców składa petycję o zwiększenie ilości autobusów bezpiecznych dla środowiska, gdyż jak wynika z przeprowadzonych rozmów z władzami gminnymi i ekspertami, koszty jakie gmina przeznacza na transport szkolny nie są dużą częścią jej wydatków i nakłady na tę sferą można zwiększyć.Rada Rodziców w porozumieniu z Samorządami Uczniowskimi proponuje zmiany w Regulaminie Dowożenia Uczniów do Szkoły określające zasady korzystania ze szkolnych autobusów przez innych mieszkańców Dobiegniewa, tak aby odbywało się to w sposób bezpieczny.

4 Problem 2: Zły stan techniczny niektórych autobusów.

5 Rozwiązanie 2: Rada Rodziców we współpracy z Samorządami Uczniowskimi Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej wnioskuje o podwyższenie kryteriów technicznych (rok produkcji autobusów, pasy bezpieczeństwa itp.) w specyfikacji przetargów na transport szkolny, ewentualnie o negocjowanie z firmą dowożącą dodatkowych korzyści.

6 Problem 3: Umiejętności niektórych kierowców budzą wątpliwości.

7 Rozwiązanie 3: Rada Rodziców we współpracy z Samorządami Uczniowskimi Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej wnioskuje do Dyrektora ZEAO w Dobiegniewie o wypracowanie metod kontroli umiejętności kierowców- jak wpłynąć na przełożonego kierowców, tak aby transport szkolny obsadzał tylko kierowcami doświadczonymi.

8 Problem 4: Zły stan techniczny niektórych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

9 Rozwiązanie 4: Rada Rodziców we współpracy z Samorządami Uczniowskimi Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej wnioskuje do Burmistrza Dobiegniewa o przeznaczenie środków na polepszenie stanu zniszczonych dróg gminnych oraz wspiera jego starania o uzyskanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg. RR i SU wystosują petycję do Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich o poprawę stanu technicznego dróg, którymi nie zarządzają władze gminne, z których korzystają jednak szkolne autobusy.

10 Problem 5: Zachowanie niektórych uczestników transportu.

11 Rozwiązanie 5: Rada Rodziców we współpracy z Samorządami Uczniowskimi Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej oraz Dyrektorem ZAEO w Dobiegniewie opracowują poprawki do Regulaminu Dowożenia Uczniów do Szkół w Dobiegniewie. Uzupełniają go o wpisy dotyczące konsekwencji, jakie ponosić będą uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu i stwarzają niebezpieczeństwo podczas jazdy (sankcje finansowe wobec rodziców tych uczniów, zakazy korzystania ze szkolnych środków transportu itp.)

12 Problem 6: Kompetencje opiekunów autobusów szkolnych – trudności wychowawcze.

13 Rozwiązanie 6: Rada Rodziców we współpracy z Samorządami Uczniowskimi Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej wnioskuje o zatrudninianie opiekunów z przygotowaniem pedagogicznym, którzy potrafią wpływać konsekwentnie na zachowania młodzieży i odpowiednio reagować. Mogą to być np. emerytowani nauczyciele, lub wychowawcy szkolnych świetlic.

14 Problem 7: Zniszczone, zdewastowane przystanki autobusowe.

15 Rozwiązanie 7: SU Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej organizuje kampanię skierowaną przeciw wandalizmowi, pod hasłem „Widzisz- reaguj, to należy również do Ciebie!”, która pokazałaby jak należy reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że wspólnie społecznie dobra są niszczone i uwrażliwiłaby młodych ludzi na szacunek do własnego- wspólnego mienia, jakim jest np. wiata na przystanku autobusowym.

16 Problem 8: Zbyt mała ilość ścieżek rowerowych.

17 Rozwiązanie 8: SU Zespołu Szkół w Dobiegniewie szuka sojuszników wśród nauczycieli i działaczy gminnych i zawiązuje stowarzyszenie „Dobiegniewscy Rowerzyści”, zrzeszające nie tylko uczniów ale i innych mieszkańców gminy. Forma prawna stowarzyszenia pozwoliłaby na wnioskowanie o środki na budowę infrastruktury gminnej, potrzebnej rowerzystom (stojaki na rowery przy miejskich i wiejskich budynkach urzędowych, szkołach). Stowarzyszenie wspierać będzie władze gminne w staraniach o budowę ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


Pobierz ppt "WNIOSKI Z DEBATY: ‘’ JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO DOJAZDU DO SZKOŁY I ZADBAĆ O EKOROZWÓJ GMINY DOBIEGNIEW?’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google