Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czym jest i jak je odkryć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czym jest i jak je odkryć"— Zapis prezentacji:

1 czym jest i jak je odkryć
Powołanie czym jest i jak je odkryć

2 Istota po”wołania” Z powołaniem jest podobnie jak z planetami Układu Słonecznego. Świat nie kręci się wokół Ziemi. Nie świeci ona nawet własnym światłem, gdyż sama w sobie jest ciemnością. To ziemia krąży wokół Słońca i "żyje" jego światłem. Podobnie jest z powołaniem. Nie rodzi się ono nigdy samoistnie i nie jest owocem ludzkich przemyśleń. Zawsze ma odniesienie do Boga.

3

4 Powołanie jako dialog Powołanie jest darem łaski. To Bóg bezinteresownie wybiera, obdarza miłością i zaprasza, by pójść za Nim. Ludzka decyzja jest zawsze wtórna. Nie tyle rodzi się z inicjatywy człowieka, ile raczej stanowi odpowiedź na wcześniejszy wybór przez Boga. Każde autentyczne powołanie ma z natury "charakter relacyjny"- oznacza (po)wołanie i odpowiedź. 4

5 Powołanie jako dialog Aby wejść w dynamikę powołania, trzeba:
duchowej wrażliwości, pogłębionej relacji z Jezusem, dobrej znajomości siebie, emocjonalnej równowagi, wewnętrznej wolności. Przymioty te pozwalają usłyszeć i przyjąć Boże wezwanie i stać się pielgrzymem. 5

6

7 Czym jest powołanie? (wypowiedzi młodzieży)
Czymś co pozwala mi być sobą, Projektem na życie, Wewnętrznym impulsem, któremu warto się poddać, Prywatnym odczuciem osoby, Poczuciem życiowej misji, Przekonaniem, że nadajemy się do tego, co robimy, Wezwaniem Boga. 7

8 Jestem powołany do: Życia Szczęścia
Miłości (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, "samotność z wyboru"). Macierzyństwa i ojcostwa Odpowiedzialności za innych (świat, ojczyzna, Kościół) Świętości Życia wiecznego

9

10 Cechy powołania od Boga
To Bóg pierwszy chce szczęścia człowieka, Bóg wybiera kogo chce, niezależnie od tego co o sobie myśli człowiek, Bóg czasem powołuje do rzeczy po ludzku niemożliwych, nielogicznych, Bóg jest wierny do końca – wspomaga łaską! Powołania trzeba strzec i rozwijać do końca życia – wierność! Ludzka słabość i grzeszność nie niweczy powołania od Boga,

11 Warunki przyjęcia powołania
Poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych, Wdzięczność za dar swego życia, Wiara człowieka w działanie Boga, Wolność wewnętrzna, Zdolność budowania głębokich relacji, Postawa zaangażowania i twórczości, Pokonywanie własnych ograniczeń, Zdolność do poświęcenia i wyrzeczenia

12

13 Rozeznanie powołania Powołanie zawsze znajduje na przecięciu naszych pragnień (nadprzyrodzonych) i wydarzeń, które określiliśmy jako znaki - przeżytych w przeszłości lub obecnie doświadczanych. 13

14 Jak rozpoznać powołanie?
być otwartość na Boży plan dla siebie, szukać woli Bożej na modlitwie, wypełniać swe życie miłością, być wiernym codziennym obowiązkom, pogłębiać życie duchowe (sakramenty, słowo Boże, modlitwa), rozmawiać z kierownikiem duchowym, być uważnym na pragnienia rodzące się w sercu.

15 Ważne pytania w odkrywaniu powołania
Jakie pragnienia są w moim sercu? Co mnie pociąga, zachwyca, fascynuje? Jakie są moje pasje, talenty, dary? Jak mnie widzą w przyszłości moim rodzice? Jakie są potrzeby ludzi wokół mnie? Co uczyni moje życie i innych szczęśliwym? Jak mogę uczynić swe życie darem dla innych?

16 Zasady w odkrywaniu powołania
Określić obecny stanu życia, Nie wolno działać w pośpiechu, Uważnie czytać znaki w historii swego życia, Czekać na „światło” od Boga, Troszczyć się o ludzką dojrzałość, Być wolnym od lęku przed nieznanym, Skoczyć w tajemnicę wiary Nigdy nie będziesz całkowicie gotowy!

17

18 Trudności w wyborze powołania
Opór przed nieznanym, Przywiązani do swoich planów na życie, Nieczystość intencji, Zbytni pośpiech lub przeciąganie decyzji wyboru, Niepewność wyboru (lęk przed pomyłką) Zagłuszanie powołania przez rodzinę, otoczenie, presję życia na luzie, dla siebie, Ucieczka od więzi z Bogiem w płytkie życie. 18

19 A co na dziś… Świętość osiągniemy, jeśli będziemy realizowali największe przykazanie: miłości Boga i bliźniego. Carlo Caretto napisał: „Nie zaśmiecaj nieba pytaniami «Panie, jakie moje powołanie». Kochaj, a kochając odnajdziesz je”. Jeśli w wypełnianiu moich codziennych zadań staram się zawsze postępować tak, jak Chrystus postąpiłby na moim miejscu, to realizuję moje powołanie. 19

20

21 Modlitwa o rozpoznanie powołania
Boże przenikasz mnie i znasz. Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył i do czego sposobił jeszcze w łonie matki. Chcę być Ci posłusznym we wszystkim. Pójdę gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował Ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "czym jest i jak je odkryć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google