Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Powołanie czym jest i jak je odkryć. 2 Istota po”wołania” Z powołaniem jest podobnie jak z planetami Układu Słonecznego. Świat nie kręci się wokół Ziemi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Powołanie czym jest i jak je odkryć. 2 Istota po”wołania” Z powołaniem jest podobnie jak z planetami Układu Słonecznego. Świat nie kręci się wokół Ziemi."— Zapis prezentacji:

1 1 Powołanie czym jest i jak je odkryć

2 2 Istota po”wołania” Z powołaniem jest podobnie jak z planetami Układu Słonecznego. Świat nie kręci się wokół Ziemi. Nie świeci ona nawet własnym światłem, gdyż sama w sobie jest ciemnością. To ziemia krąży wokół Słońca i "żyje" jego światłem. Podobnie jest z powołaniem. Nie rodzi się ono nigdy samoistnie i nie jest owocem ludzkich przemyśleń. Zawsze ma odniesienie do Boga.

3

4 4 Powołanie jako dialog Powołanie jest darem łaski. To Bóg bezinteresownie wybiera, obdarza miłością i zaprasza, by pójść za Nim. Ludzka decyzja jest zawsze wtórna. Nie tyle rodzi się z inicjatywy człowieka, ile raczej stanowi odpowiedź na wcześniejszy wybór przez Boga. Każde autentyczne powołanie ma z natury "charakter relacyjny"- oznacza (po)wołanie i odpowiedź.

5 5 Powołanie jako dialog Aby wejść w dynamikę powołania, trzeba: - duchowej wrażliwości, - pogłębionej relacji z Jezusem, - dobrej znajomości siebie, - emocjonalnej równowagi, - wewnętrznej wolności. Przymioty te pozwalają usłyszeć i przyjąć Boże wezwanie i stać się pielgrzymem.

6

7 7 Czym jest powołanie? (wypowiedzi młodzieży) - Czymś co pozwala mi być sobą, - Projektem na życie, - Wewnętrznym impulsem, któremu warto się poddać, - Prywatnym odczuciem osoby, - Poczuciem życiowej misji, - Przekonaniem, że nadajemy się do tego, co robimy, - Wezwaniem Boga.

8 8 Jestem powołany do: - Życia - Szczęścia - Miłości (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, "samotność z wyboru"). - Macierzyństwa i ojcostwa - Odpowiedzialności za innych (świat, ojczyzna, Kościół) - Świętości - Życia wiecznego

9

10 10 Cechy powołania od Boga - To Bóg pierwszy chce szczęścia człowieka, - Bóg wybiera kogo chce, niezależnie od tego co o sobie myśli człowiek, - Bóg czasem powołuje do rzeczy po ludzku niemożliwych, nielogicznych, - Bóg jest wierny do końca – wspomaga łaską! - Powołania trzeba strzec i rozwijać do końca życia – wierność! - Ludzka słabość i grzeszność nie niweczy powołania od Boga,

11 11 Warunki przyjęcia powołania - Poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych, - Wdzięczność za dar swego życia, - Wiara człowieka w działanie Boga, - Wolność wewnętrzna, - Zdolność budowania głębokich relacji, - Postawa zaangażowania i twórczości, - Pokonywanie własnych ograniczeń, - Zdolność do poświęcenia i wyrzeczenia

12

13 13 Rozeznanie powołania Powołanie zawsze znajduje na przecięciu naszych pragnień (nadprzyrodzonych) i wydarzeń, które określiliśmy jako znaki - przeżytych w przeszłości lub obecnie doświadczanych.

14 14 Jak rozpoznać powołanie? - być otwartość na Boży plan dla siebie, - szukać woli Bożej na modlitwie, - wypełniać swe życie miłością, - być wiernym codziennym obowiązkom, - pogłębiać życie duchowe (sakramenty, słowo Boże, modlitwa), - rozmawiać z kierownikiem duchowym, - być uważnym na pragnienia rodzące się w sercu.

15 15 Ważne pytania w odkrywaniu powołania - Jakie pragnienia są w moim sercu? - Co mnie pociąga, zachwyca, fascynuje? - Jakie są moje pasje, talenty, dary? - Jak mnie widzą w przyszłości moim rodzice? - Jakie są potrzeby ludzi wokół mnie? - Co uczyni moje życie i innych szczęśliwym? - Jak mogę uczynić swe życie darem dla innych?

16 16 Zasady w odkrywaniu powołania - Określić obecny stanu życia, - Nie wolno działać w pośpiechu, - Uważnie czytać znaki w historii swego życia, - Czekać na „światło” od Boga, - Troszczyć się o ludzką dojrzałość, - Być wolnym od lęku przed nieznanym, - Skoczyć w tajemnicę wiary - Nigdy nie będziesz całkowicie gotowy!

17

18 18 Trudności w wyborze powołania - Opór przed nieznanym, - Przywiązani do swoich planów na życie, - Nieczystość intencji, - Zbytni pośpiech lub przeciąganie decyzji wyboru, - Niepewność wyboru (lęk przed pomyłką) - Zagłuszanie powołania przez rodzinę, otoczenie, presję życia na luzie, dla siebie, - Ucieczka od więzi z Bogiem w płytkie życie.

19 19 A co na dziś… Świętość osiągniemy, jeśli będziemy realizowali największe przykazanie: miłości Boga i bliźniego. Carlo Caretto napisał: „Nie zaśmiecaj nieba pytaniami «Panie, jakie moje powołanie». Kochaj, a kochając odnajdziesz je”. Jeśli w wypełnianiu moich codziennych zadań staram się zawsze postępować tak, jak Chrystus postąpiłby na moim miejscu, to realizuję moje powołanie.

20

21 21 Modlitwa o rozpoznanie powołania Boże przenikasz mnie i znasz. Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył i do czego sposobił jeszcze w łonie matki. Chcę być Ci posłusznym we wszystkim. Pójdę gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

22 22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował Ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "1 Powołanie czym jest i jak je odkryć. 2 Istota po”wołania” Z powołaniem jest podobnie jak z planetami Układu Słonecznego. Świat nie kręci się wokół Ziemi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google