Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od XIV do XVIII w..  Litwini –należeli do grupy Bałtów, zamieszkiwali tereny nad Niemnem(Żmudź) i nad Wilią( Litwa właściwa-Auksztota)  zjednoczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od XIV do XVIII w..  Litwini –należeli do grupy Bałtów, zamieszkiwali tereny nad Niemnem(Żmudź) i nad Wilią( Litwa właściwa-Auksztota)  zjednoczenie."— Zapis prezentacji:

1 od XIV do XVIII w.

2  Litwini –należeli do grupy Bałtów, zamieszkiwali tereny nad Niemnem(Żmudź) i nad Wilią( Litwa właściwa-Auksztota)  zjednoczenie plemion przez Mendoga, który w 1253r. koronował się na króla Litwy ; po jego śmierci ponowne rozbicie; zjednoczenie w XIII/XIV w. przez Giedymina

3  poparcie Giedymina dla Władysława Łokietka w wojnie z Krzyżakami-zbliżenie obu państw zagrożonych przez Zakon  rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce (1370-1382)-w 1374r.przywilej koszycki dla szlachty za cenę wyboru jednej z córek na króla Polski; koronacja Jadwigi w 1384r.,dla Polski związek z Litwą oznaczał uniezależnienie od Węgier i dynastii Luksemburgów

4  chęć zbliżenia Litwy do Polski i przyjęcie chrztu, aby odebrać Krzyżakom pretekst do przymusowej chrystianizacji  wspólne zainteresowanie ekspansją na ziemie Rusi, dążenie mieszczan do rozwoju handlu, unia mogła przynieść korzyści gospodarcze  bojarzy litewscy chcieli zdobyć takie przywileje jak szlachta polska

5  Jagiełło za rękę Jadwigi i koronę Polski zobowiązał się przyjąć chrzest, schrystianizować Litwę i przyłączyć ją do Polski, odzyskać utracone przez Polskę ziemie, oddać jeńców polskich będących na Litwie, zapłacić odszkodowanie Habsburgom za zerwane zaręczyny Jadwigi

6  Zrealizowano unię personalną (wspólny władca) i przeprowadzono chrzest Litwy  1386r. uroczysty chrzest Władysława Jagiełły, ślub i koronacja na króla Polski

7  unia wileńsko-radomska w 1401r.- potwierdzono unię personalną obu państw z zachowaniem odrębności Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządami Witolda ; wspólna walka z Zakonem  unia w Horodle 1413r.-potwierdzono odrębność państw, przyjęto 50 rodów litewskich do herbów szlachty polskiej ; bojarzy otrzymali te same prawa, co szlachta polska ; po śmierci Witolda na tron litewski miał wstąpić władca wybrany w porozumieniu z Koroną

8

9 Po śmierci Witolda, Świdrygiełło (brat Jagiełły) ogłosił się władcą niezależnym; Litwini powołali na tron Zygmunta Kiejstutowicza, który uzyskał poparcie Polski i odnowił w 1432r. w Grodnie sojusz z Polską

10  Kazimierz Jagiellończyk wielkim księciem(1440r.) związek obu państw został zerwany do 1446r., kiedy to Kazimierz wydał akt zwany„ braterskim związkiem” łączący oba państwa osobą panującego

11  rządy Aleksandra na Litwie (1492-1506) i Jana Olbrachta w Koronie(1492-1501)-zerwanie unii: 1499r.- umowa w Wilnie-równorzędność obu państw, Litwini mieli prawo do elekcji króla polskiego, a Polacy –księcia Litwy unia personalna za czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

12  wcielenie do Korony ziem litewskich: województwa podlaskiego, wołyńskiego, bracławskiego i kijowskiego  zachowanie odrębności administracji, urzędów, prawa, wojska i skarbu  wspólny sejm, elekcja władcy, polityka zagraniczna, moneta  odrębność Polski i Litwy zniosła Konstytucja 3 maja 1791r.

13

14  rozwój gospodarczy i kulturalny- promieniowanie kultury chrześcijańskiej na Litwę i wpływ elementów kultury wschodniej na ziemie polskie  wciągnięcie Polski w politykę wschodnią Litwy- wojna z Moskwą, Tatarami  pokonanie wspólnego wroga- Krzyżaków  powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, państwa silnego (ponad 800 tys.km 2 ); wielonarodowościowe społeczeństwo (40%stanowili Polacy)


Pobierz ppt "Od XIV do XVIII w..  Litwini –należeli do grupy Bałtów, zamieszkiwali tereny nad Niemnem(Żmudź) i nad Wilią( Litwa właściwa-Auksztota)  zjednoczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google