Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25-o lecie PSNNPR. Dawno, dawno, temu za siedmioma górami… Kiedy jeszcze istniało województwo bielskie, a składka członkowska wynosiła 15 tys. złotych…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25-o lecie PSNNPR. Dawno, dawno, temu za siedmioma górami… Kiedy jeszcze istniało województwo bielskie, a składka członkowska wynosiła 15 tys. złotych…"— Zapis prezentacji:

1 25-o lecie PSNNPR

2 Dawno, dawno, temu za siedmioma górami… Kiedy jeszcze istniało województwo bielskie, a składka członkowska wynosiła 15 tys. złotych… Rozpoczyna się ta historia… Powstanie oddziału bielskiego - czerwiec 1993. Mamy 20 nauczycieli i 18 członków.

3 Powstanie pierwszej w województwie Poradni NPR przy szpitalu nr 1 – lipiec. Oddział prenumeruje Dwumiesięcznik NPR i w s z y s c y m a j ą g o c z y t a ć !!! 1993

4 Wanda Urmańska Dr Maria Lisiecka - Berkan Dr Hanna Cerańska - Goszczyńska Pierwszy kurs w O/O – listopad 1993 -wykładają takie sławy jak:

5 1996 Mamy 76 nauczycieli – wśród nich 20 ma dyplom dwóch metod. Piszemy do Sejmu w obronie nienarodzonych dzieci i sprzeciwiamy się dofinansowaniu antykoncepcji z budżetu państwa. Pozyskujemy dotacje z UM na cele statutowe. Przyjeżdża prof. W. Fijałkowski i Dorota Kornas – Biela.

6 Prof. Włodzimierz FijałkowskiDr Dorota Kornas – Biela Organizujemy ich wystąpienia w WODKM – szkolimy lekarzy i pielęgniarki. 1996

7 1998 Szkolimy liderów obrony życia w Gdańsku. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Wyspa w mieście”. Uczymy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym biomedyki, nauczycieli WDŻ. Adam Kuźnik zakłada w Skoczowie Poradnię Lekarza Rodzinnego, w której niedługo później powstanie Poradnia Planowania Rodziny.

8 Mijają kolejne lata naszej pracy…

9 10 - lecie oddziału uczczone „Górskim Rajdem Npr-owca”, który od tego momentu wejdzie do tradycji oddziału, na stałe. 2003

10 Śledzimy nowości – przyjeżdża Tomasz Chyra ze swoim programem CTLife. Umiera prof. Fijałkowski – spotykamy się, by uczcić Jego pamięć. Odwiedzają nas Mariola i Piotr Wołochowiczowie z Misji Służby Rodzinie z cyklem wykładów. 2003

11 2006 Nadal piszemy polemiczne artykuły do prasy – nasza ostra riposta pozbawia „Gościa Niedzielnego” dodatku „Azymut”, w którym pan J. Gowin przekonywał o konieczności zmiany nauki kościoła w kwestii metod naturalnych, „bo nie można promować czegoś tak nieskutecznego”*. Zaczynamy interesować się naprotechnologią. Ilość przeszkolonych nauczycieli WDŻ ciągle rośnie - jest już ponad 400-stu. *cytat z pamięci

12 2008/2009 Przygoda z naprotechnologią rozpoczyna się na dobre. Uruchamiamy drugą Poradnię tym razem w szpitalu miejskim - nazwaliśmy ją „Poradnia Rozpoznawania Płodności”. Piszemy list polecający - naszego instruktora Adama Kuźnika - do prof. Hilgersa. Nasi nauczyciele: Daria i Marcin Wesołowscy jadą do USA, z półrocznym Pawełkiem, szkolić się w naprotechnologii.

13 2010/2012 Mamy 280 nauczycieli NPR różnych metod – w oddziale są nauczyciele metody angielskiej, Rötzera, Kipley’a i metody polskiej. Naszą wielką radością jest 4 nauczycieli modelu Craighton - w tym 3 lekarzy naprotechnologów. Systematycznie prowadzimy lekcje w szkołach dla młodzieży. Nasi nauczyciele pracują w poradniach parafialnych. Organizujemy cykle kursów NPR dla użytkowników w Diecezjalnym Ośrodku Wspierana Rodziny w Bielsku – Białej, wdrażając do prowadzenia kursów nowych nauczycieli NPR.

14 Ponad 500 nauczycieli WDŻ nauczyło się metody na poziomie użytkownika i propagują ją w szkołach. Od ponad dziesięciu lat stale współpracujemy ze Szkołą Rodzenia propagujemy -naturalne rodzenie -karmienie piersią. “ W jedności siła, w różnorodności ubogacenie.” W kwietniu 2010 z inicjatywy naszego oddziału w ścisłej współpracy z oddziałem poznańskim odbyło się pierwsze spotkanie stowarzyszeń promujących NPR, których celem było zawiązanie federacji. Formalnie federacja ciągle jeszcze się tworzy, ale realna jest już od tej pory współpraca między stowarzyszeniami, której owocem jest kolejna konferencja na tematy zdrowia porkreacyjnego na WUM-ie.

15 Nieustannie szkolimy się. Naprotechnologię w naszym oddziale wykładali » l ek.med. Daria Wesołowska »lek. Med. Adam Kuźnik W 2012 roku gościliśmy dr. Macieja Barczentewicza, z wykładem “Naprotechnologa w doświadczeniu lekarza ginekologa”

16 2013 20-o lecie oddziału bielskiego. Z tej okazji odbyła się sesja naukowa „ W służbie życiu i płodności”. dr n. med. Hanna Goszczyńska: “Wspomnienie początków Stowarzyszenia w Polsce.” mgr położnictwa Magdalena Witkiewicz: „ Poród XXI wieku naprzeciw oczekiwaniom rodzących.” lek. Adam Kuźnik: “Raz poczęty człowiek żyje wiecznie- o poronieniach.” Marta i Arkadiusz Franczakowie: “Seksualność małżonków po porodzie” Wspaniałe małżeństwo z Ligi Małżeństwo Małżeństwu świetnie działające w naszym oddziale. Beata i Michał Pielorzowie opowiadali o kursach użytkowników NPR, które prowadzą od lat w Koniakowie w ścisłej współpracy z INER-em. Po konferencji odbył się koncert “Przepis na dobry wieczór”.

17 Liczba nauczycieli w oddziale rośnie. Dzień dzisiejszy Szkolimy się wspólnie ze stowarzyszeniem Ginekologów Katolickich Konferencja “Primum non nocere-zagrożenia dla zdrowia i życia od poczęcia do dorosłości”: Wykładowcy: prof. dr hab. Stanisław Cebrat prof. dr hab. Maria Majewska dr Jerzy Jaskowski

18 Dziś w Zarządzie m.in. pracują: Prezes: Anna Małecka-Puchałka z siostrą Moniką Małecką-Holerek Za-ca prezesa: Adam Kuźnik Sekretarz: Ela Łuczaj Skarbnik: Lidia Steinhof-Ciba

19 W Poradni Rozpoznawania Płodności, przy szpitalu miejskim im. Edmunda Wojtyły, Bielsko-Biała. Metod uczymy w dwóch poradniach:

20 Oraz w Poradni Rozpoznawania Płodności im prof. W. Fijałkowskiego, Skoczów. Poradnia otrzymała zgodę Żony Pana Profesora na nadanie imienia.

21 Największą naszą radością są nasze rodziny i nasze dzieci ! I o b y w s z y s c y ż y l i d ł u u u g o i s z c z e ś l i w i e...


Pobierz ppt "25-o lecie PSNNPR. Dawno, dawno, temu za siedmioma górami… Kiedy jeszcze istniało województwo bielskie, a składka członkowska wynosiła 15 tys. złotych…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google