Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25-o lecie PSNNPR Oddział B i e l s k o - B i a ł a 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25-o lecie PSNNPR Oddział B i e l s k o - B i a ł a 1."— Zapis prezentacji:

1 25-o lecie PSNNPR Oddział B i e l s k o - B i a ł a 1

2 Powstanie oddziału bielskiego - czerwiec 1993 .
Dawno, dawno, temu za siedmioma górami… Kiedy jeszcze istniało województwo bielskie, a składka członkowska wynosiła 15 tys. złotych… Rozpoczyna się ta historia… Powstanie oddziału bielskiego czerwiec Mamy 20 nauczycieli i 18 członków. 2

3 1993 Powstanie pierwszej w województwie Poradni NPR przy szpitalu nr 1 – lipiec. Oddział prenumeruje Dwumiesięcznik NPR i w s z y s c y m a j ą g o c z y t a ć !!! 3

4 Dr Maria Lisiecka - Berkan Dr Hanna Cerańska - Goszczyńska
Pierwszy kurs w O/O – listopad wykładają takie sławy jak: Dr Maria Lisiecka - Berkan Dr Hanna Cerańska - Goszczyńska Wanda Urmańska

5 1996 Mamy 76 nauczycieli – wśród nich 20 ma dyplom dwóch metod.
Piszemy do Sejmu w obronie nienarodzonych dzieci i sprzeciwiamy się dofinansowaniu antykoncepcji z budżetu państwa. Pozyskujemy dotacje z UM na cele statutowe. Przyjeżdża prof. W. Fijałkowski i Dorota Kornas – Biela. 5

6 Organizujemy ich wystąpienia w WODKM – szkolimy lekarzy i pielęgniarki.
1996 Prof. Włodzimierz Fijałkowski Dr Dorota Kornas – Biela

7 1998 Szkolimy liderów obrony życia w Gdańsku.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Wyspa w mieście” . Uczymy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym biomedyki, nauczycieli WDŻ. Adam Kuźnik zakłada w Skoczowie Poradnię Lekarza Rodzinnego, w której niedługo później powstanie Poradnia Planowania Rodziny. 7

8 Mijają kolejne lata naszej pracy…
8

9 2003 10 - lecie oddziału uczczone „Górskim Rajdem Npr-owca”, który od tego momentu wejdzie do tradycji oddziału, na stałe. 9

10 Śledzimy nowości – przyjeżdża Tomasz Chyra ze swoim programem CTLife.
Umiera prof. Fijałkowski – spotykamy się, by uczcić Jego pamięć. Odwiedzają nas Mariola i Piotr Wołochowiczowie z Misji Służby Rodzinie z cyklem wykładów. 2003

11 2006 Nadal piszemy polemiczne artykuły do prasy – nasza ostra riposta pozbawia „Gościa Niedzielnego” dodatku „Azymut”, w którym pan J. Gowin przekonywał o konieczności zmiany nauki kościoła w kwestii metod naturalnych, „bo nie można promować czegoś tak nieskutecznego”*. Zaczynamy interesować się naprotechnologią. Ilość przeszkolonych nauczycieli WDŻ ciągle rośnie - jest już ponad 400-stu. *cytat z pamięci 11

12 Przygoda z naprotechnologią rozpoczyna się na dobre.
2008/2009 Przygoda z naprotechnologią rozpoczyna się na dobre. Uruchamiamy drugą Poradnię tym razem w szpitalu miejskim - nazwaliśmy ją „Poradnia Rozpoznawania Płodności”. Piszemy list polecający - naszego instruktora Adama Kuźnika - do prof. Hilgersa. Nasi nauczyciele: Daria i Marcin Wesołowscy jadą do USA, z półrocznym Pawełkiem, szkolić się w naprotechnologii. 12

13 2010/2012 Mamy 280 nauczycieli NPR różnych metod – w oddziale są nauczyciele metody angielskiej, Rötzera, Kipley’a i metody polskiej. Naszą wielką radością jest 4 nauczycieli modelu Craighton - w tym 3 lekarzy naprotechnologów. Systematycznie prowadzimy lekcje w szkołach dla młodzieży. Nasi nauczyciele pracują w poradniach parafialnych. Organizujemy cykle kursów NPR dla użytkowników w Diecezjalnym Ośrodku Wspierana Rodziny w Bielsku – Białej, wdrażając do prowadzenia kursów nowych nauczycieli NPR.

14 “ W jedności siła, w różnorodności ubogacenie.”
Ponad 500 nauczycieli WDŻ nauczyło się metody na poziomie użytkownika i propagują ją w szkołach. Od ponad dziesięciu lat stale współpracujemy ze Szkołą Rodzenia propagujemy -naturalne rodzenie -karmienie piersią. “ W jedności siła, w różnorodności ubogacenie.” W kwietniu 2010 z inicjatywy naszego oddziału w ścisłej współpracy z oddziałem poznańskim odbyło się pierwsze spotkanie stowarzyszeń promujących NPR, których celem było zawiązanie federacji. Formalnie federacja ciągle jeszcze się tworzy, ale realna jest już od tej pory współpraca między stowarzyszeniami, której owocem jest kolejna konferencja na tematy zdrowia porkreacyjnego na WUM-ie.

15 Nieustannie szkolimy się.
Naprotechnologię w naszym oddziale wykładali lek.med. Daria Wesołowska lek. Med. Adam Kuźnik W 2012 roku gościliśmy dr. Macieja Barczentewicza, z wykładem “Naprotechnologa w doświadczeniu lekarza ginekologa”

16 20-o lecie oddziału bielskiego.
2013 20-o lecie oddziału bielskiego. Z tej okazji odbyła się sesja naukowa „ W służbie życiu i płodności”. dr n. med. Hanna Goszczyńska: “Wspomnienie początków Stowarzyszenia w Polsce.” mgr położnictwa Magdalena Witkiewicz: „ Poród XXI wieku naprzeciw oczekiwaniom rodzących.” lek. Adam Kuźnik: “Raz poczęty człowiek żyje wiecznie- o poronieniach.” Marta i Arkadiusz Franczakowie: “Seksualność małżonków po porodzie” Wspaniałe małżeństwo z Ligi Małżeństwo Małżeństwu świetnie działające w naszym oddziale. Beata i Michał Pielorzowie opowiadali o kursach użytkowników NPR, które prowadzą od lat w Koniakowie w ścisłej współpracy z INER-em. Po konferencji odbył się koncert “Przepis na dobry wieczór”.

17 Dzień dzisiejszy Liczba nauczycieli w oddziale rośnie.
Szkolimy się wspólnie ze stowarzyszeniem Ginekologów Katolickich Konferencja “Primum non nocere-zagrożenia dla zdrowia i życia od poczęcia do dorosłości”: Wykładowcy: prof. dr hab. Stanisław Cebrat prof. dr hab. Maria Majewska dr Jerzy Jaskowski 17

18 Dziś w Zarządzie m.in. pracują:
Prezes: Anna Małecka-Puchałka z siostrą Moniką Małecką-Holerek Za-ca prezesa: Adam Kuźnik Sekretarz: Ela Łuczaj Skarbnik: Lidia Steinhof-Ciba

19 Metod uczymy w dwóch poradniach:
W Poradni Rozpoznawania Płodności, przy szpitalu miejskim im. Edmunda Wojtyły, Bielsko-Biała.

20 Poradnia otrzymała zgodę Żony Pana Profesora na nadanie imienia.
Oraz w Poradni Rozpoznawania Płodności im prof. W. Fijałkowskiego, Skoczów. Poradnia otrzymała zgodę Żony Pana Profesora na nadanie imienia.

21 I o b y w s z y s c y ż y l i d ł u u u g o
Największą naszą radością są nasze rodziny i nasze dzieci ! I o b y w s z y s c y ż y l i d ł u u u g o i s z c z e ś l i w i e


Pobierz ppt "25-o lecie PSNNPR Oddział B i e l s k o - B i a ł a 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google