Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Z perspektywy historycznej za prekursora „kobiecej” kryminologii uważani są Lambrosso i Ferrero, autorzy książki „Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Z perspektywy historycznej za prekursora „kobiecej” kryminologii uważani są Lambrosso i Ferrero, autorzy książki „Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka”"— Zapis prezentacji:

1

2  Z perspektywy historycznej za prekursora „kobiecej” kryminologii uważani są Lambrosso i Ferrero, autorzy książki „Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka” (1893),  Lambrosso zapoczątkował nurt biologiczny, odznaczający się znacznym determinizmem; w odniesieniu do kobiet zbrodniarek próbował przykładowo udowadniać, że „czaszka kobiety sprawczyni stoi bliżej czaszki męskiej, tak zbrodniczej …, a oddala się od typu kobiecego”.

3  Nie tylko czaszka, ale również inne aspekty anatomiczno – biologiczne czynią kobietę według Lambrosso zbrodniarką, np. „wczesna siwizna u zbrodniarek zdarza się częściej niż u kobiet normalnych, (…) kobieta taka ma przytępione czucie jednak musi odczuć i mieć zadowolenie po spełnionym czynie”,  Na podstawie badań anatomiczno – fizjologicznych kobiet Lambrosso i Ferrero starali się dowieść, że w porównaniu z mężczyzną kobieta pozostaje na etapie rozwoju dziecięcego; jest mniejsza, słabsza, a zatem psychicznie i fizycznie staje się niedorozwiniętym mężczyzną, te kobiety, które popełniają zbrodnie mają jednak więcej cech męskich

4  Kryminolodzy dokonali rozróżnienia kobiet na zbrodniarki z 1) urodzenia i z 2) przypadku jednocześnie uznając, że przyczyna przestępczości tkwi w naturze kobiety poprzez wrodzony jej pęd do zbrodni,  Teoria niniejsza została poddana druzgocącej krytyce, zarzucano jej brak naukowej ścisłości, subiektywne interpretowanie faktów, skrajną tendencyjność, gromadzenie dowodów wbrew ustaleniom

5  W 1876 r. swoje badania przedstawił L.O. Pike, który podkreślał, że niższy udział kobiet w ogólnej liczbie przestępstw jest wynikiem ich predyspozycji biologicznych. Kobiety bowiem są zwykle słabsze, uległe, pasywne,  Podkreślał także, że kobiety mają psychiczny nawyk unikania agresji, stąd w ciągu stuleci stały się one „nieprzestępczyniami”,  Kobiety, które nie miały oparcia w rodzinie, były wyobcowane, słabe schodziły na drogę prostytucji

6  W 1923 r. własną koncepcję przestępczości kobiecej przedstawił Thomas, łącząc w niej ze sobą nie tylko aspekty biologiczne, lecz również pozycję kobiety w rodzinie i społeczeństwie,  Wedle niego kobiety są „anaboliczne”, podobne do roślin, trwają bezczynnie pochłaniając energię z innych. Inteligencja kobiet w oczywisty sposób nie może równać się męskiej,  Thomas podkreśla, że kobiety popełniają przestępstwa, gdy są niezadowolone z pełnionych ról seksualnych,

7  Thomas uważał, że: „Do popełnienia czynu zabronionego popycha kobiety chęć przeżycia czegoś nowego, podniecającego, pewnej przygody, zdobycia nowych ubrań, pozycji, statusu w świecie. Potrzeby seksualne zazwyczaj są przyczyną popełniania przez kobiety przestępstw (…). Płeć jednakże stanowi ich kapitał, ponieważ wiedzą w jaki sposób wykorzystywać ją w manipulowaniu mężczyznami do osiągnięcia własnych celów”.

8  Jednym z ważniejszych badaczy problematyki przestępczości kobiet był Pollak (1950).  Uznawał, że ze względu na swoją specyfikę (drobne kradzieże, aborcja, prostytucja, dzieciobójstwo) przestępczość kobieca zwykle pozostaje nieujawniona,  Kobietę charakteryzuje „pasywność, chłód, perfidia, skłonność do knowań, preferowanie ofiar, związanych z typowym środowiskiem domowym (mężów, dzieci, innych członków rodziny)”.

9  Pollak wiązał przyczyny przestępczości kobiet z ich biologicznymi uwarunkowaniami psychicznymi i fizycznymi,  Stał się twórcą określenia „zamaskowana zbrodnia” – przejawiającego się w pełnieniu przez kobietę roli inspiratora przestępstwa dokonanego wspólnie z mężczyzną, który zwykle ukrywał udział kobiety biorąc na siebie odpowiedzialność za czyn,  Był przekonany, że kobiety są łagodniej traktowane przez wymiar sprawiedliwości niż mężczyźni,

10 I. Teoria anomii  Za twórcę teorii uznaje się R.K. Mertona (1982)  Wedle jej założeń miarą sukcesu społecznego jest pozycja materialna jednostki. Do jej uzyskania wiodą zinstytucjonalizowane środki – praca i nauka. W przypadku rozbieżności między oznaczonymi celami, a środkami które służą ich osiągnięciu występuje anomia, a jednostka odczuwa napięcie.

11  Możliwość osiągnięcia bogactwa nie jest przeznaczona dla wszystkich, przedsiębiorcze osoby uzyskały swój status, stąd pojawia się konieczność anomijnej adaptacji, czyli poszukiwania innowacyjnych metod osiągnięcia sukcesu przez inne osoby (także kobiety),  Za ową innowatorkę może także uchodzić kobieta, np. prostytutka. Prostytucja to zachowanie sprzeczne z prawem, ale wedle jego wykonawczyni, dające możliwość osiągnięcia określonej pozycji,  Teoria ta tłumaczy przestępczość kobiety nie tylko w ujęciu jednostkowym, ale także społecznym,

12 II. Teoria zróżnicowanych powiązań  Za twórców uchodzą: Sutherland i Cressey (1978)  Teoria ta zakłada, że zachowanie kryminogenne to zachowanie wyuczone, o tym czy jednostka je przyswoi decyduje ilość i jakość kontaktów z innymi osobami. Zwykle zachowań przestępczych jednostka uczy się w grupie pierwotnej (intimate personal group),  Dla kobiety pierwotną grupą staje się rodzina, jeśli jest restrykcyjna, nie stanowi podłoża kryminogennego, jeśli natomiast pojawiają się w niej różne formy patologii, kobieta jest w stanie je sobie przyswoić,

13 III. Teoria napięcia  Jedną ze współtwórców tej teorii była Morris (1964)  Morris uważała, że kobiety angażują się w zachowania niezgodne z prawem, ponieważ nie potrafią utrzymać pozytywnych związków uczuciowych z innymi ludźmi.  Przyczynami niepowodzeń kobiet jest ich pochodzenie społeczne, szczególnie jeśli wywodzą się z rodzin rozbitych, nie są w stanie stworzyć trwałych relacji uczuciowych i społecznych, nie potrafią kontrolować emocji,  Morris zwracała także uwagę na dążenie do wyzwolenia kobiet z dominacji mężczyzn (zwłaszcza w płaszczyźnie seksualnej).

14 IV. Przestępczość a rodzina  Twórcą był Parsons (1954)  Przyczyn przestępczości kobiet oraz jej nasilenia, Parsons dopatruje się w dominacji mężczyzn w strukturze rodziny,  Głównym zadaniem kobiety jest wychowanie i socjalizacja dzieci, stąd jeśli uczestniczą w przestępstwach dzieje się to w sposób zupełnie pasywny, poprzez ich „milczącą zgodę” na kradzieże, włamania lub inne zachowania kryminalne najbliższych,  W kryminalne zachowania wplątuje je „rodzinna lojalność”, pasywność i uczuciowość, wynikająca z patriarchalnego modelu rodziny.


Pobierz ppt " Z perspektywy historycznej za prekursora „kobiecej” kryminologii uważani są Lambrosso i Ferrero, autorzy książki „Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google