Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji projektu „Własna firma” Chrzanów, 26 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji projektu „Własna firma” Chrzanów, 26 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji projektu „Własna firma” Chrzanów, 26 marca 2014 r.

2 Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice Koordynator projektu: Grzegorz Mordecki e-mail: g.mordecki@zdz.katowice.pl

4 Projekt realizowany był w powiatach: chrzanowskim (30 osób) wadowickim (30 osób) suskim (15 osób)

5 Uczestnikami Projektu były osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które chciały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatów chrzanowskiego, wadowickiego lub suskiego (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy)‏.

6 Projekt zakładał wsparcie 75 osób fizycznych, w tym co najmniej: 40 kobiet 38 osób do 25-go roku życia 12 osób które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

7 Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy (150 godzin na grupę, łącznie zrealizowano 750 godzin szkoleń): prawne aspekty prowadzenia firmy finansowe aspekty prowadzenia firmy elementy marketingu elementy logistyki kadry księgowość tworzenie biznesplanów rejestracja firmy

8 Doradztwo biznesowe: grupowe – 20 godzin na grupę (łącznie zrealizowano 100 godzin) indywidualne – 20 godzin na osobę (łącznie zrealizowano ok. 1500 godzin)

9 Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa 50 osób (wstępnie zakładano 49 osób) dotacja do 40 tys. zł/os.

10 wydatki inwestycyjne - np. na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane; wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów, wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń –np. koszty promocji.

11 Podstawowe wsparcie pomostowe (6 miesięcy) dla 50 osób: finansowe: 800 zł/miesiąc na pokrycie obligatoryjnych opłat, np. składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne itp. doradcze (indywidualne): 20 godz./os. (łącznie 1000 godzin)

12 Przedłużone wsparcie pomostowe (6 miesięcy) dla 20 osób: 800 zł/os. w uzasadnionych przypadkach, gdy dana działalność wymagała więcej czasu na całkowite rozwinięcie

13 Firmy założone w ramach projektu w podziale na powiaty: chrzanowski – 19 wadowicki – 19 suski - 12

14 Dziękuję za uwagę Grzegorz Mordecki - Koordynator projektu BIURO PROJEKTU w Chrzanowie ul. J. Woynarowskiej 1, pokój 17, 32-500 Chrzanów tel.: 663 195 155, e-mail: chrzanow@zdz.katowice.pl chrzanow@zdz.katowice.pl Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka tel.: 33 874-43-81, fax: 33 874-43-81, e-mail: suchab@zdz.katowice.pl suchab@zdz.katowice.pl Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów tel.: 33 875 31 22, fax: 33 875 31 22, e-mail: andrychow@zdz.katowice.plandrychow@zdz.katowice.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji projektu „Własna firma” Chrzanów, 26 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google