Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIĘTY WALENTY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIĘTY WALENTY."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIĘTY WALENTY

2

3 Walenty - był biskupem Terni w Umbrii
Walenty - był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia.

4 Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególnym kultem. Nad grobem św. Walentego papież Juliusz I wystawił bazylikę ku jego czci. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych.

5 W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę
W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

6 Św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce,
a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego

7 Kult Św. Walentego W Chełmnie rozwinął się kult Świętego Walentego

8 Kult Św. Walentego jako patrona epileptyków i nerwicowców, rozwinął się szczególnie w Niemczech. Ludność chrześcijańska we wszystkich niemal krajach katolickich z ufnością uciekała się do jego orędownictwa w niebie, prosząc go o uzdrowienie z padaczki i ciężkich stanów nerwicy.      Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. W Polsce imię Walenty nadawano na chrzcie od schyłku średniowiecza. Świadczy to o kulcie tego patrona w całej Polsce.

9 Relikwie Świętego Walentego w Zakonie Sióstr Benedyktynek w Łomży
Opactwo Sióstr Benedyktynek w Łomży to jedno z kilku miejsc w Polsce, w których znajdują się relikwie świętego Walentego. Od kilku lat 14. lutego, to okazja do odpustu w tej parafii oraz uroczystej Mszy Świętej, podczas której wierni są błogosławieni relikwiarzem świętego i mogą go ucałować.

10 Modlitwa do Św. Walentego
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości - zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszej modlitwy: W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

11 ŚW. WALENTY- TO PATRON ZAKOCHANYCH

12 Walentynki coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Wyznania te, często pisane są wierszem. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się

13 MIEJCIE ODWAGĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI JAN PAWEŁ II

14

15

16

17 KONIEC ŹRÓDŁA: INTERNET
Ilustracje: internet- google grafiki;


Pobierz ppt "ŚWIĘTY WALENTY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google