Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA."— Zapis prezentacji:

1 ABY Ś MY

2 Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CZY TO BĘDZIE MUZUŁMANIN, HINDUS CZY CHRZEŚCIJANIN. MIARĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO BOGA JEST SPOSÓB PODCHODZENIA DO ŻYCIA. NIE JEST NASZĄ RZECZĄ POTĘPIAĆ, SĄDZIĆ, WYPOWIADAĆ SŁOWA, KTÓRE RANIĄ (…). WSZYSCY LUDZIE SĄ BRAĆMI. WSZYSCY ZOSTALI STWORZENI PRZEZ TEGO SAMEGO BOGA”

3 Wszystkich chrześcijan łączy chrzest i wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który „stał się człowiekiem dla naszego zbawienia".

4 W Kościele złożonym z ludzi „tego świata” napotykamy na rozłamy, choć wyznajemy wiarę w tego samego Boga i jesteśmy ochrzczeni w Jego imię.

5 Świat chrześcijański podzielił się na wschodni oraz zachodni. Rozłam, który się pojawił wśród wyznawców Chrystusa to zgorszenie dla świata. Trzeba powiedzieć, że podział chrześcijan, to wielki sukces zła. Pan Jezus modlił się, aby byli jedno. W Kościele pojawili się ludzie, którzy doprowadzili do podziału-rozłamu.

6 16 lipca 1054 w świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu doszło do wydarzenia, które na całe stulecia zaważyło na stosunkach między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim które na całe stulecia zaważyło na stosunkach między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim Tego dnia delegacja papieska z kard. Humbertem z Moyenmoutier na czele złożyła na ołtarzu głównej świątyni bizantyńskiej bullę papieską. Dokument zawierał ekskomunikę ówczesnego patriarchy Konstantynopola Michała Cerulariusza i jego zwolenników oraz wezwanie Greków do wyrzeczenia się przez nich błędów teologicznych.

7 Zdarzenie to było niezwykle dramatycznym i – jak się dziś powszechnie uważa – nieproporcjonalnie gwałtownym uwieńczeniem wielowiekowego procesu rozchodzenia się chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu na płaszczyźnie teologicznej, liturgicznej, obyczajowej, także politycznej i wielu innych. Niemal od początku rozwój wiary Chrystusowej, która narodziła się w Palestynie, przebiegał różnie w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego. Ale przez co najmniej cztery wieki różnice te nie wpływały w sposób zasadniczy ani na świadomość wiernych, ani na głoszenie Ewangelii i sprawowanie liturgii.

8 Chrześcijaństwo w swej burzliwej historii podzieliło się na wiele wyznań (choć pozostaje jedną religią!), a ekumenizm jest ruchem wewnątrz chrześcijaństwa, dążącym do przezwyciężenia owych podziałów.

9

10 Ekumenizm ruch w ramach chrześcijaństwa dążący do wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami. W dalszej perspektywie dąży do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan.

11 W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw.

12 Ko ś ció ł modli si ę o jedno ść chrze ś cijan

13 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 1Kor 1,10-13 1Kor 1,10-13

14

15 KONIEC Źródła: Internet: https://www.google.pl/search?q=chrzest&client=firefox- a&hs=a4O&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&tbm=isch&imgil=DWx93WAgpka3 1M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted- tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcToaVVv9SkZLD0M4O7 sdiimZlLM5Z5PSUgc8WR217pTh8XFTkJKdg%253B225%253B198%253BlIzBlcXaxU9Uj M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.parafia.syrynia.pl%25252F%25253Fchr zest%25252C60&source=iu&usg=__VjC0E5hlKwidSFZrNrfQU7XwPcU%3D&sa=X&ei=s WbtUsuKE8P17AbnwYHQBg&ved=0CEkQ9QEwBQ&biw=1427&bih=756#facrc=_&img dii=_&imgrc=DWx93WAgpka31M%253A%3BlIzBlcXaxU9UjM%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.parafia.syrynia.pl%252Ffiles%252FChrzest.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw ww.parafia.syrynia.pl%252F%253Fchrzest%252C60%3B225%3B198=_&imgrc=DWx93WAgpka31M%253A%3BlIzBlcXaxU9UjM%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.parafia.syrynia.pl%252Ffiles%252FChrzest.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw ww.parafia.syrynia.pl%252F%253Fchrzest%252C60%3B225%3B198 http://www.katecheta.pl/nr/exempla_trahunt/klopotliwe_pytania/co_to_jest_ekume nizm.html http://www.ultramontes.pl/schizma.htm http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478089.955-lat-temu-nastapil-rozlam-Kosciola http://www.ultramontes.pl/schizma.htmhttp://www.ultramontes.pl/schizma.htm,, pobrano 03.02.2014 Prezentację wykonała: s.Maria Sieczka


Pobierz ppt "ABY Ś MY. Matka Teresa,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO WAŻNĄ, GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH. WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ ŻYCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google