Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Separatory magnetyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Separatory magnetyczne"— Zapis prezentacji:

1 Separatory magnetyczne

2 Separator nadtaśmowy magnetyczny

3 Separator nadtaśmowy magnetyczny nad transporterem taśmowym w ruchu
Separatory magnetyczne nadtaśmowe (podwieszane) są przeznaczone do montażu tam, gdzie zanieczyszczenia należy usuwać z produktów sypkich, znajdujących się na transporterach taśmowych będących w ruchu lub w zasypach rynnowych. Pole magnetyczne powodujące separację może być generowane przez prądy elektryczne przepływające przez obwody lub pochodzić z magnesów stałych. Separator nadtaśmowy magnetyczny nad transporterem taśmowym w ruchu

4 Separator nadtaśmowy magnetyczny nad zasypem rynnowym

5 Pozycja 1 – nad rolką szczytową
W celu uzyskania najlepszych efektów separacji magnes powinien być podwieszany wprost nad trajektorią materiału opuszczającego taśmę transportera, tak jak pokazuje to rysunek poniżej.

6 Pozycja 2 – poprzecznie do kierunku ruchu taśmy transportera
Takie zamontowanie wymaga zwykle zastosowania silniejszego magnesu, ponieważ separacja ze statycznej masy odpadu jest trudniejsza.

7 Oczyszczanie magnesu Wychwycone metale żelazne muszą zostać usunięte z czoła magnesu – w przeciwnym wypadku efektywność separacji będzie ograniczona na skutek nagromadzenia cząstek metalu. Oczyszczanie manualne Przy niewielkim poziomie zanieczyszczeń, magnes może być okresowo oczyszczany manualnie poprzez wytarcie czoła magnesu. Może to być również dokonane przy użyciu przesuwnej płyty. Samooczyszczanie Po czole magnesu przesuwa się ruchoma taśma. Materiał żelazny przechwycony przez magnes utrzymuje się na taśmie przesuwając się w polu magnetycznym, a następnie usuwany jest grawitacyjne do pojemników.

8 Separator nadtaśmowy elektromagnetyczny

9 Rozróżnia się dwa podstawowe typy separatorów elektromagnetycznych:
 Separatory elektromagnetyczne z ręcznym czyszczeniem - urządzenie musi być okresowo czyszczone z cząstek metalowych gromadzących się na czołowej części magnesu. Urządzenia tego typu stosujemy do pracy tam, gdzie stężenie cząstek magnetycznych jest niewielkie. Magnesy te są zwykle podwieszane nad bębnami napędowymi, z dostępem umożliwiającym czyszczenie.  Separatory elektromagnetyczne samooczyszczające się, w których zastosowano ciągłe samoczynne usuwanie opiłków. Są montowane nad taśmą przenośnika. Posiadają taśmę napędzaną przez motoreduktor, pełniącą funkcję automatycznego oczyszczania magnesu. Urządzenia tego typu są stosowane w instalacjach o dużym zagęszczeniu cząstek metali oraz tam gdzie dostęp do nich jest ograniczony, co uniemożliwia czyszczenie ręczne.

10 Zastosowanie:  usuwanie małych i dużych cząstek żelaznych  stabilna i mocna konstrukcja  możliwość pracy w trudnych warunkach  automatyczne lub ręczne czyszczenie umożliwia dostosowanie do potrzeb technologii  możliwość montażu poprzecznego i wzdłużnego względem taśmy lub nad bębnem napędowym

11 Separatory metali kolorowych
Separator metali nieżelaznych jest przeznaczony do oddzielania aluminium, miedzi, ołowiu, cynku i innych metali nieżelaznych ze strumienia materiałów sypkich. Metale nieżelazne separowane są za pośrednictwem prądów wirowych wytwarzanych w metalu przez pole magnetyczne wirujące z dużą prędkością. Prądy wirowe indukują w metalu nieżelaznym pole magnetyczne skierowane przeciwnie do pola głównego.

12 Dzięki temu metal nieżelazny jest odpychany i wyrzucany poza strumień surowca. W odróżnieniu od metali nieżelaznych, metale żelazne są przyciągane przez magnes, a prądy wirowe powodują znaczne zwiększenie temperatury metalu, co może prowadzić do uszkodzeń, a nawet zniszczenia separatora. Dlatego metale żelazne muszą być wcześniej oddzielone na separatorze metali żelaznych! Zastosowanie: ● Odzysk aluminium, miedzi, cynku (3-150 mm), ● Instalacja po wstępnym rozdrobnieniu. Usprawnienie odzysku na następnych etapach procesów technologicznych (3-60 mm), ● Odzysk puszek aluminiowych z odpadów wstępnie przesortowanych lub zmieszanych (300 mm), ● Oczyszczanie małych frakcji granulowanego plastiku z zanieczyszczeń aluminiowych (2-3 mm),

13 ● Separacja metali niemagnetycznych z popiołów (3-30 mm),
● Usuwanie obręczy aluminiowych i nakrętek butelek z kruszonej stłuczki szklanej (12-30 mm), ● Separacja metali niemagnetycznych z popiołów (3-30 mm), ● Separacja metali niemagnetycznych z piasku formierskiego (3-30 mm), ● Separacja metali niemagnetycznych z żużlu (3-30 mm). W skład zespołu separatora metali nieżelaznych wchodzi krótki przenośnik taśmowy, napędzany bębnem napędowym pełniącym funkcję bębna napinającego. Bęben magnetyczny umieszczony jest po stronie zsypu surowca. Bęben ten składa się z dwóch elementów: płaszcza napędzanego taśmą przenośnika oraz rotora magnetycznego obracającego się niezależnie z bardzo dużą prędkością. Bęben magnetyczny wykonany jest z magnesów neodymowych. Przenośnik taśmowy umieszczony jest na ramie z profili stalowych, taśma jest wykonana z PCV lub gumy, posiada progi oraz falę boczną. Napędy taśmy oraz rotora zasilane są za pośrednictwem falowników. Umożliwia to regulację prędkości, co pozwala na dostosowanie urządzenia do rodzaju surowca oraz wydajności linii.

14 Modele REVX Modele separatorów metali nieżelaznych:
Zapotrzebowanie recyklingu na dokładną separację oraz opłacalność produkcji tego typu urządzeń zaowocowały szerokim zakresem urządzeń do separacji metali nieżelaznych. Każdy model separatora metali nieżelaznych jest dostosowany do specyficznych oczekiwań odbiorcy. Modele REVX Zaprojektowane w celu dokładniejszej separacji magnetycznej metali nieżelaznych. Są dostępne dwie wersje: 1. NM-S Do separacji cząstek do 25 mm a szczególnie poniżej 10 mm, 2. NM-L Do separacji cząstek powyżej 25mm. Każda wersja separatora metali nieżelaznych posiada nieco inną budowę umożliwiającą osiągnięcie maksymalnej efektywności separacji. Idealnie nadają się do separacji metali nieżelaznych ze stłuczki i tworzyw sztucznych oraz odzyskiwania cennych metali z innych metali czy popiołów ze spalania.

15

16 Modele LC ECS Są przeznaczone do separacji dużych cząstek z metali nieżelaznych. Specjalnie skonfigurowany walec magnetyczny idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach przy minimalnej obsłudze. Powszechnie stosowany w liniach do odzyskiwania odpadów, do wybierania aluminium występującego w postaci puszek lub z rozdrobnionego złomu samochodowego.

17 Bęben magnetyczny Bębny magnetyczne przeznaczone są do oddzielania metali żelaznych o dużych gabarytach jak i bardzo małych cząstek ze strumienia sypkiego materiału. Jest to rozwiązanie dające wysoką skuteczność separacji w różnych warunkach pracy (prędkość taśmy, nadawa- ilość surowca jednorazowo wprowadzana do aparatu chemicznego lub maszyny w celu jego przetworzenia. Przykładowo może to być porcja węgla kamiennego umieszczona w piecu koksowniczym w celu przetworzenia go w koks ). Zastosowanie:  recykling odpadów,  substancje mineralne, kruszywa,  stłuczka szklana, guma, paliwa alternatywne,  substancje chemiczne,  wióry, zrębki, odpady drzewne.

18 Zasada działania: Kiedy transportowane elementy metalowe wejdą w obręb działania pola magnetycznego, są przyciągane do bębna. Pole magnetyczne nie pozwala na swobodnie opadnięcie materiału żelaznego. Elementy metalowe przyciągnięte do bębna, przesuwane są wraz z taśmą pod bęben magnetyczny. Dalsze przesunięcie materiału powoduje wyjście ze strefy działania pola magnetycznego i opadnięcie.

19 Sita magnetyczne Sita magnetyczne przeznaczone są do oczyszczania z drobin żelaznych materiałów sypkich. Instalowane są w ciągach transportu grawitacyjnego: rury, rynny, leje. Jeżeli w materiale sypkim znajdą się drobiny metalowe, przyciągane są przez silne pole magnesów neodymowych. Oczyszczenie sita przeprowadzane jest w sposób mechaniczny Zastosowanie: Przemysł spożywczy: zboże, mąka, pasze, cukier, przyprawy; Przemysł chemiczny; Przemysł ceramiczny; Przemysł farmaceutyczny; Substancje mineralne.

20

21 Wyróżniamy sita o trzech stopniach natężenia pola magnetycznego:
- Ferrite - usuwanie gruboziarnistych cząstek, silnie magnetycznych, - Megastrength - usuwanie drobnych cząstek żelaza, opiłków z sypkich materiałów, - Xtreme - posiada o 18% większą siłę przyciągania niż Megastrength. Model CD Sita dają możliwość dostosowania do każdej instalacji, cechuje je wysoka skuteczność, łatwe oczyszczanie oraz bardzo duża żywotność.

22

23  piasek krzemionkowy do produkcji szkła,  skaleń do ceramiki,
Zastosowania: Procesy mineralne - używane do usuwania minerałów paramagnetycznych (biotyt, muskowit, chromit, columbit-tantalit, limenit – minerały z grup krzemianów, chromu, tlenków żelaza, manganu, tantalu, itp.) i drobnych słabo magnetycznych cząstek z zakresu niemetalicznych minerałów przemysłowych jak:  piasek krzemionkowy do produkcji szkła,  skaleń do ceramiki,  piasek plażowy,  węglik krzemu (materiał ceramiczny),  magnezyt ( minerał zawierający krzemian magnezu),  inne suche minerały przemysłowe.

24 Ceramika – usuwanie rdzy (Fe2O3) zarówno z surowych materiałów jak i z drobnowpryśniętych granulatów (separacja poligradientowa). Recykling tworzyw sztucznych – do usuwania bardzo drobnych cząstek żelaznych przed zastosowaniem separacji cząstek nieferromagnetycznych oraz do oczyszczania kuleczek plastikowych z wtrąceń metalicznych.

25

26

27  System rolek z taśmą wewnątrz ramy konstrukcyjnej,
 Materiał wejściowy podawany jest na taśmę za pomocą rynny zasypowej lub poprzez przenośnik wibracyjny,  Materiał przemieszcza się wewnątrz pola magnetycznego na taśmie napędzanej za pomocą bębna napędowego,  Obracający się magnes przyciąga cząstki o słabych właściwościach magnetycznych,  Różne trajektorie przyciąganych cząsteczek pozwalają na rozdział na frakcję magnetyczną i niemagnetyczną poprzez precyzyjne ustawienie rozdzielacza.

28 Typy i możliwości:  Trzy modele o średnicach : 75mm, 100mm i 300mm pozwalające na dostosowanie do różnych typów produktów oraz różnych wydajności. Wyższe wydajności są osiągane na większych średnicach rolek co obrazują współczynniki zawarte w poniższej tabeli.  Szczytowa wartość natężenia pola magnetycznego na powierzchni bębna wynosi Gauss  Typowa wielkość cząstek w materiale wejściowym zawiera się w przedziale od 75µm do 13mm.

29

30 Separatory magnetyczne rolkowe

31 Separatory magnetyczne rolkowe


Pobierz ppt "Separatory magnetyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google