Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł."— Zapis prezentacji:

1 Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł.

2 Pamiętnik Adama i Ewy ”Mniej więcej na godzinę przed wschodem słońca, gdy przejeżdżałem przez kwietną równinę, na której pasło się, spało albo igrało tysiące zwierząt, zerwał się nagle-niczym huragan-przerażający zgiełk, i w jednej chwili równinę ogarnął szalony tumult, każde zwierzę zaatakowało swego sąsiada. Domyśliłem się, co to znaczy Ewa zjadła owoce i śmierć zastąpiła na świat…”

3 Po czterdziestu latach: ”Modlę się o to, abyśmy zeszli z tego świata razem – to pragnienie nie zniknie z tej ziemi – lecz przetrwa w sercu każdej kochającej żony po kres dni, i nazwą je moim imieniem. Lecz jeśli jedno z nas musi odejść pierwsze, modlę się, abym to była ja; gdyż on jest silny, a ja słaba, nie jestem mu tak niezbędna, jak on mnie – życie bez niego już nie będzie życiem, jak je zniosę? Ta modlitwa jest również nieśmiertelna i tak długo będzie zanoszona, jak długo przetrwa mój ród. Jestem pierwszą żoną, a ostatnia żona będzie moim odbiciem.”

4 Na grobie Ewy: ADAM: "Gdziekolwiek była ona, tam był Raj".

5 Musaccio ”Adam i Ewa” (wygnanie z raju)

6 Sęp-Sarzyński Mikołaj „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”

7 ”Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie Byt nasz podniebny” ”Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? ”

8 ”Królu powszechny, prawdziwy pokoju Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie! ” ”Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie Będę wojował i wygram statecznie!”

9 Symbolika biblijna w Dziadach cz.III

10 Liczba 44, zastępująca imię Zbawcy ”Z matki obcej; krew jego dawne bohatery, A imię jego będzie czterdzieści i cztery.” A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”

11 ”żołdak Moskala” porównany do rzymskiego żołnierza Longina, który przebił bok konającego Jezusa ”Patrz – oto żołodak Moskal z kopiją przyskoczył I krew niewinną mego narodu wytoczył.”

12 ”biała szata” symbol niewinności i zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa ”Ku niebu, on ku niebu, ku niebu ulata! ”Ku niebu, on ku niebu, ku niebu ulata! I do stóp jego wionęła I do stóp jego wionęła Biała jak śnieg szata – Spadła, - szeroko – cały świat świat się w nią obwinął.”

13 ”Panie, Panie, za coś mię opuścił!” aluzja do słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu ”Mój kochanek! Już głowę konającą śpuścił, Wołając : ”Panie, Panie, za coś mię opuścił!” On skonał!”

14 „trzy źrenice”, „trzy czoła”, trzy oblicza” określenie charakteryzujące Zbawcę w Apokalipsie św. Jana ”Jako trzy słońca błyszczącą jego trzy źrenice, I ludom pokazuje przebitą prawicę” ”Mąż straszny – ma trzy oblicza, On ma trzy czoła.”

15 Dies irae ”Trąba dziwny dźwięk rozsieje, ogień skrzepnie, blask ściemnieje, w proch powrócą światów dzieje.” ”O Głowo, owinięta cierniową koroną,” ”jasnowłosa Ewa wygnana z raju na wieczysty czas”

16 Porównanie wizji ko ń ca ś wiata Czesława Miłosza z ko ń cem ś wiata przedstawionym w Biblii

17 Koniec świata według Biblii.Wizja końca świata w wierszu Czesława Miłosza. pojawiaj ą si ę przera ż aj ą ce zjawiska, rozst ę puje si ę ziemia, grzmi ą tr ą by archanielskie. budzi to w ludziach strach, panik ę zostaje zakłócony zwykły porz ą dek ś wiata nast ą pi s ą d ostateczny, dobrzy ludzie stan ą po prawej stronie, ź li po lewej wizja katastroficzna ż ycie płynie normalnie, jednostajnie spokój, nikt nie zauwa ż a ko ń ca ś wiata ś wiat jest pi ę kny, barwny, niezm ą cony ludzie wykonuj ą zwykłe, powszechne czynno ś ci wizja spokojnego u ś wiadamiania i pogodzenia si ę ze ś mierci ą i przemijaniem

18 Michał Anioł ”Sąd Ostateczny”

19 Albrecht Dürer ”Czterech jeźdźców apokalipsy „

20 Peter Rubens ”Przebicie boku Jezusa”


Pobierz ppt "Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google