Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac. dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, Instytut Pedagogiki KUL S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac. dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, Instytut Pedagogiki KUL S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII."— Zapis prezentacji:

1 Oprac. dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, Instytut Pedagogiki KUL S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII

2 Z ASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ?  Sposób sporządzania/zapisu bibliografii jest kwestią umowną (mimo istniejących norm i wzorców), zależy w dużej mierze od osoby prowadzącej, czy też środowiska naukowego w którym dana praca powstaje  Najpopularniejszymi sposobami zapisu są prezentowane poniżej styl przecinkowy (I) i styl APA (American Psychological Association) (II)  Coraz powszechniej stosowany jest styl APA– zwłaszcza w pracach opierających się na wynikach badań empirycznych, choć nie jest to regułą

3 I. S TYL PRZECINKOWY  Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.  Tytuł pracy, red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wyd. UJ, Kraków 1998.  Nazwisko1 Skrót imienia1, Nazwisko2 Skrót imienia2, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Forward S., Frazier D., Szantaż emocjonalny. Jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem, GWP, Gdańsk 1999. KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE KSIĄŻKI WIELO AUTORSKIE

4 I. S TYL PRZECINKOWY  Nazwisko Skrót imienia autora artykułu., Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red. Skrót imienia redaktora. Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania, Strony. Tarnowski J., Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1992, s. 119-129.  Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma” Rok, Tom, Zeszyt, Numer, Strony. Tryfan B., Opiekuńcza funkcja rodziny wobec osób starszych w wybranych krajach zachodnich, „Problemy rodziny” 1996, nr 1, s. 19-23. ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

5 I. S TYL PRZECINKOWY  Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, tłum. Skrót imienia tłumacza. Nazwisko Tłumacza, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Aumonier N., Beignier B., Letellier P., Eutanazja, tłum. E. Burska, PAX, Warszawa 2003.  Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” Rok wydania, numer, strony, Pobrano z adres strony internetowej. Phinney Z., The lived body in dementia, „Journal of Aging Studies” 2003, nr 17, s. 283-299, Pobrano z http://sciencedirect.com.  Nazwisko Skrót imienia., Tytuł materiału, dokładny adres strony, data pobrania. Nowak Z., Ochrona środowiska, http://www.islandia.oz.pl/, pobrano 13.04.2010.http://www.islandia.oz.pl/ TŁUMACZENIA INTERNET ARTYKUŁ Z CZASOPISMA INTERNETOWE GO

6 II. S TYL APA KSIĄŻKI Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Nowicki, J. (2008). Synteza białek, Warszawa: PWN. PRACE ZBIOROWE Nazwisko, Skrót imienia. (red.). (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Żyłka, S. (red.). (1990). Nici, Kraków: Omega. PUBLIKACJE WIELO AUTORSKIE Nazwisko1, Skrót imienia1., Nazwisko2, Skrót imienia 2. (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Stephan, W. G., Staphan, C. W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP.

7 II. S TYL APA ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. W: Skrót imienia redaktora. Nazwisko redaktora. (red.), Tytuł pracy zbiorowej (Strony na których znajduje się artykuł). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Nowicki, J. (2005). Analiza numeryczna. W: A. Kotarski (red.), Matematyka (s. 12-30). Warszawa: PWN. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Numer, Strony. (bez podawania skrótów nr i s.) Kowalski, W. (2007). Starzenie się. Przegląd psychologiczny, 8, 24-53.

8 II. S TYL APA TŁUMACZENIANazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. (Skrót imienia. Nazwisko tłum.) Miejsce wydania: Wydawnictwo. Scott, J. (2008). Synteza białek. (A. Firanka tłum.), Kraków: Sfinks. INTERNET Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania artykułu, jeśli jest znany). Tytuł artykułu. dokładny adres internetowy. Data pobrania. Nowak, Z. (2004). Ochrona środowiska. http://www.iandia.oz.pl/. pobrano 13.04.2010.http://www.iandia.oz.pl/ ARTYKUŁ W CZASOPISMIE INTERNETOWY M Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania czasopisma). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer, strony. pobrano z adres strony internetowej. Phinney, Z. (2003). The lived body in dementia. Journal of Aging Studies, 17, 283-299. pobrano z http://sciencedirect.com.


Pobierz ppt "Oprac. dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, Instytut Pedagogiki KUL S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google