Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie bibliografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie bibliografii"— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie bibliografii
Oprac. dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, Instytut Pedagogiki KUL

2 Zasady sporządzania bibliografii?
Sposób sporządzania/zapisu bibliografii jest kwestią umowną (mimo istniejących norm i wzorców), zależy w dużej mierze od osoby prowadzącej, czy też środowiska naukowego w którym dana praca powstaje Najpopularniejszymi sposobami zapisu są prezentowane poniżej styl przecinkowy (I) i styl APA (American Psychological Association) (II) Coraz powszechniej stosowany jest styl APA– zwłaszcza w pracach opierających się na wynikach badań empirycznych, choć nie jest to regułą

3 I. Styl przecinkowy KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE KSIĄŻKI WIELO AUTORSKIE
Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001. Tytuł pracy, red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wyd. UJ, Kraków 1998. Nazwisko1 Skrót imienia1, Nazwisko2 Skrót imienia2, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Forward S., Frazier D., Szantaż emocjonalny. Jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem, GWP, Gdańsk 1999. PRACE ZBIOROWE KSIĄŻKI WIELO AUTORSKIE

4 I. Styl przecinkowy ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH Nazwisko Skrót imienia autora artykułu., Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red. Skrót imienia redaktora. Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania, Strony. Tarnowski J., Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1992, s Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma” Rok, Tom, Zeszyt, Numer, Strony. Tryfan B., Opiekuńcza funkcja rodziny wobec osób starszych w wybranych krajach zachodnich, „Problemy rodziny” 1996, nr 1, s ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

5 I. Styl przecinkowy TŁUMACZENIA
Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, tłum. Skrót imienia tłumacza. Nazwisko Tłumacza, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania. Aumonier N., Beignier B., Letellier P., Eutanazja, tłum. E. Burska, PAX, Warszawa 2003. Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” Rok wydania, numer, strony, Pobrano z adres strony internetowej. Phinney Z., The lived body in dementia, „Journal of Aging Studies” 2003, nr 17, s , Pobrano z Nazwisko Skrót imienia., Tytuł materiału, dokładny adres strony, data pobrania. Nowak Z., Ochrona środowiska, pobrano TŁUMACZENIA ARTYKUŁ Z CZASOPISMA INTERNETOWEGO INTERNET

6 Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania)
Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Nowicki, J. (2008). Synteza białek, Warszawa: PWN. KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE Nazwisko, Skrót imienia. (red.). (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Żyłka, S. (red.). (1990). Nici, Kraków: Omega. PUBLIKACJE WIELO AUTORSKIE Nazwisko1, Skrót imienia1., Nazwisko2, Skrót imienia 2. (Rok wydania). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. Stephan, W. G., Staphan, C. W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP. II. Styl apa

7 II. Styl apa ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH
Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. W: Skrót imienia redaktora. Nazwisko redaktora. (red.), Tytuł pracy zbiorowej (Strony na których znajduje się artykuł). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Nowicki, J. (2005). Analiza numeryczna. W: A. Kotarski (red.), Matematyka (s ). Warszawa: PWN. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Numer, Strony. (bez podawania skrótów nr i s.) Kowalski, W. (2007). Starzenie się. Przegląd psychologiczny, 8, II. Styl apa

8 II. Styl apa TŁUMACZENIA
Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. (Skrót imienia. Nazwisko tłum.) Miejsce wydania: Wydawnictwo. Scott, J. (2008). Synteza białek. (A. Firanka tłum.), Kraków: Sfinks. ARTYKUŁ W CZASOPISMIE INTERNETOWYM Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania czasopisma). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer, strony. pobrano z adres strony internetowej. Phinney, Z. (2003). The lived body in dementia. Journal of Aging Studies, 17, pobrano z Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania artykułu, jeśli jest znany). Tytuł artykułu. dokładny adres internetowy. Data pobrania. Nowak, Z. (2004). Ochrona środowiska. pobrano INTERNET II. Styl apa


Pobierz ppt "Sporządzanie bibliografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google