Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuba jakóbczak Michał Bożyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuba jakóbczak Michał Bożyk"— Zapis prezentacji:

1 Kuba jakóbczak Michał Bożyk
JAVAfx Kuba jakóbczak Michał Bożyk

2 Javafx - wprowadzenie JavaFX - rodzina technologii i produktów firmy Sun Microsystems, przeznaczonych głównie do tworzenia Rich Internet Application. Rich Internet Application Jest to określenie odnoszące się do aplikacji internetowych, oferujących bogaty, dynamiczny, jednoekranowy interfejs, eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań z technologii HTML, jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron).

3 Javafx - wprowadzenie Język JavaFX ma w założeniu stać sie konkurentem dla Adobe Flash i Flex, technologii AJAX oraz Microsoft Silverlight. Do działania wymaga wirtualnej maszyny Javy, co zapewnia wieloplatformowość takiego rozwiązania. Jest rozprowadzany na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU. JavaFX Script wcześniej był nazywany F3 (Form Follows Function). Język F3 został stworzony przez Chrisa Olivera, który został pracownikiem Sun Microsystems po przejęciu firmy SeeBeyond Technology Corporation we wrześniu 2004. Zbiór technologii JavaFX został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy na konferencji JavaOne w roku 2006.

4 JavaFX - możliwości Umożliwia programistom integrację grafiki wektorowej, animacji, sieciowych zasobów dźwiękowych oraz wideo w procesie tworzenia bogatych, interaktywnych i złożonych aplikacji. Rozszerza technologię Java, umożliwiając korzystanie z dowolnej biblioteki Java w aplikacjach JavaFX.

5 Rich Internet Application
Umożliwia pracę w trybie offline Jednoekranowa prezentacja danych Nie ma potrzeby ponownego przeładowania strony Dowolność kolejności wprowadzania danych Bogaty interfejs graficzny

6 Nowinki techniczne Wspólny profil - JavaFX 1.1 była oparta na koncepcji "wspólnego profilu", który miał na celu objęcie wszystkich urządzeń obsługiwanych przez JavaFX. To podejście umożliwia programistom efektywnie wykorzystywać wspólny model programowania podczas tworzenia aplikacji ukierunkowanych zarówno dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Pozwala na wykorzystanie fragmentu kodu, treści i grafiki między urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi.

7 Nowinki techniczne Drag-to-Install. Z punktu widzenia użytkownika końcowego "Drag-to-Install" pozwala, aby przeciągnąć widżet JavaFX (lub aplikacji znajdującej się na stronie internetowej) i upuść go na pulpicie. Dzięki temu Aplikacja nie straci swojej treści i kontekstu nawet po zamknięciu przeglądarki. Aplikacja może również zostać ponownie uruchomiona, poprzez kliknięcie na skrót, który został utworzony automatycznie na pulpicie użytkownika.

8 Historia wersji javafx

9 JavaFX 1.0 04 grudnia 2008 sun stworzył JavaFX 1.0.

10 JavaFX 1.1 Javafx dla urządzeń mobilnych zostało dodane w wersji javafx lutego roku

11 JavaFX 1.2 Javafx w wrsji 1.2 została wydana w czerwcu 2009 roku
Beta wsparcie dla systemów Linux i Solaris Obsługa css Wbudowane wzory wykresów, Zarządzanie JavaFX I/O, różnice między urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi zostały zamaskowane, Poprawa szybkości.

12 JavaFX 1.3 JavaFX 1.3 została wydana w dniu 22 kwietnia 2010
poprawa wydajności Obsługa dodatkowych platform Ulepszone wsparcie dla kontrolek interfejsu użytkownika

13 JavaFX 1.3.1 21 sierpnia 2010 roku została wydana wersja javafx 1.3.1
Krótki czas uruchamiania aplikacji JavaFX. Pasek postępu podczas uruchamiania aplikacji.

14 JavaFX 2.0 Javafx 2.0 10 październik 2011 Nowy zestaw Java API
Java FX Script został na stałe usunięty Spadek wsparcia dla javafx mobile Oracle ogłasza, że javafx będzie open source Różne ulepszenia dokonane w ramach bibliotek JavaFX dla wielowątkowości.

15 JavaFX 2.1 Javafx 2.1 została wydana 27 kwietnia 2012
pierwsza oficjalna wersja dla Mac OS X

16 JavaFX 2.2 14 sierpnia 2012 została wydana javafx w wersji 2.2
Lepsze Wsparcie systemu Linux (w tym wtyczki i WebStart)

17 JavaFX 8 JavaFX jest teraz częścią JRE / JDK Javy 8 i ma taką samą numerację, tj. JavaFX 8. Wsparcie dla grafiki 3D

18 KOMPONENTY Label, Button, Radio Button, Toggle Button,
Checkbox, Choice Box, Text Field, Password Field, Scroll Bar, Scroll Pane, List View, Table View, Separator,

19 Slider, Progress Bar, Progress Indicator, Hyperling, Tooltip, HTML Editor, Titled Pane, Accordion.

20 JavaFX dostarcza gotowe rozwiązania dla przedstawiania wykresów:
XYChart: Line Chart, Bar Chart, Bubble Chart, Scatter Chart, XYChart.Data — dane do przedstawienia na wykresie, XYChart.Series — serie danych; Pie Chart, Area Chart.

21 lAYOUT Zmiana rozmiaru panelu powoduje automatyczną zmianę rozmiarów niektórych węzłów. Węzły automatycznie zmieniające rozmiar: kontrolki UI, panele. Węzły nie zmieniające rozmiaru (stałe): kształty, teksty, grupy

22 fxml pozwala na definiowanie interfejsu użytkownika: oparty na XML,
nie kompilowany, możliwość tworzenia interfejsu dynamicznie.

23

24 CSS Interfejs aplikacji JavaFX może być modyfikowany za pomocą CSS (Cascading Style Sheet): zmiana kodu źródłowego nie jest konieczna, stosowane asynchronicznie, mogą być zastosowane podczas działania aplikacji, dynamiczna zmiana wyglądu, bazuje na W3C CSS v2.1 z wybranymi dodatkami z v3, jeden plik dla wszystkich elementów (aplikacja, strona HTML).

25

26 Wdrażanie Aplikacje JavaFX mogą być uruchamiane na trzy sposoby:
samodzielna, uruchamiana jak aplikacja desktopowa, przez przeglądarkę, aplikacja wbudowana w stronę, Web Start.


Pobierz ppt "Kuba jakóbczak Michał Bożyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google