Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATYKA 1 Aplikacje Internetowe. Rodzaje aplikacji internetowych Aplikacje desktopowe wykorzystujące infrastrukturę sieciową Aplikacje Webowe Web.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATYKA 1 Aplikacje Internetowe. Rodzaje aplikacji internetowych Aplikacje desktopowe wykorzystujące infrastrukturę sieciową Aplikacje Webowe Web."— Zapis prezentacji:

1 INFORMATYKA 1 Aplikacje Internetowe

2 Rodzaje aplikacji internetowych Aplikacje desktopowe wykorzystujące infrastrukturę sieciową Aplikacje Webowe Web Serwisy XML – usługi sieciowe Aplikacje na urządzenia mobilne Aplikacje w Chmurze

3 Technologie i Narzędzia Tworzenia Java NetBeans Eclipse.NET Visual Studio (Express) Expression Studio (Blend) WebMatrix LightSwitch Narzędzia natywne C, C++

4 Aplikacje desktopowe Gadu Gadu Skype....

5 Aplikacje Webowe Uruchamiane przez przeglądarkę

6 Aplikacje Webowe Serwer WWW

7 Technologie webowe Protokół http Html ?, HTML5 Java Script PHP ASP.NET JSP CSS AJAX.... SOAP..... Flash Silverlight

8 http Serwer WWW URL GET, POST, Response

9 URL http://host[:port][path[?querystring]] http://www.woodgrovebank.com/accts.asp?AccNo=23

10 GET, POST, Response GET /Trading/GetStockPrice.asp?Symbol=MSFT HTTP/1.1 Host: localhost GET /Trading/GetStockPrice.asp?Symbol=MSFT HTTP/1.1 Host: localhost POST /Trading/GetStockPrice.asp HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 11 Symbol=MSFT POST /Trading/GetStockPrice.asp HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 11 Symbol=MSFT HTTP-GET HTTP-POST

11 Response HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 75 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 75

12 HTML (XHTML)

13 XML Tomka Jadzi Przypomnienie Pamiętaj o wekendzie !

14 Wykorzystanie XML XSLT XPath XSD *.xaml *.docx *.xslx

15 Java Script Mechanizm dodawania elementów interaktywnych do stron www alert(12 > 6);

16 AJAX Mechanizm asynchronicznego generowania żądań http skutkujących odświeżaniem wybranego fragmentu strony www. umożliwiająca asynchroniczne przesyłanie danych; dzięki asynchroniczności w trakcie pobierania danych użytkownik może wykonywać inne czynności, np. można także pobierać dane jednocześnie z wielu miejsc. JavaScript XML

17 Tradycyjny model przetwarzania żądania Element Strony www Lp. 1 2. Imię Jan Andrzej Nazwisko Kowalski Nowak Element www Element Strony www Lp. 1 2. 3. Imię Jan Andrzej Józef Nazwisko Kowalski Nowak Tkaczuk Element www

18 AJAX-owy model przetwarzania żądania Element Strony www Lp. 1 2. Imię Jan Andrzej Nazwisko Kowalski Nowak Element www Lp. 1 2. 3. Imię Jan Andrzej Józef Nazwisko Kowalski Nowak Tkaczuk

19 PHP Język skryptowy LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) WAMP(Windows, Apache, MySql) Możliwość darmowego hostingu " method="POST"> Podaj dwie liczby: Liczba A: Liczba B:

20 JSP (Java Server Pages) Wykorzystuje platformę JAVA (JavaBeans) Instalowalny na Platformie Linux- Unix, Windows <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-2" pageEncoding="ISO-8859-2"%> Przykładowa strona JSP Aktualny czas: <% for (int i=0; i Liczba: <% } %>

21 ASP.NET (Active Server Pages) Wykorzystuje technologię.NET Instalacja tylko na platformie Windows na serwerze IIS protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { myDate.Text = DateTime.Now.ToShortDateString(); } Hello World! Hello World! Current date:

22 SOAP Mechanizm przesyłania obiektów przez sieć Bazuje na xml Podstawowy element technologii XML Web Service

23 Web Serwisy XML – Usługi sieciowe Biblioteki procedur udostępniane w sieci Protokół HTTP jako kanał transmisji Kodowanie danych protokołem GET,POST, SOAP, Możliwość wykorzystania przez dowolny typ aplikacji: Webową, dekstopową, na urządzenie mobilne

24 Scenariusz wykorzystnia WS-* Internet Firewall Contoso Micropayment Web Service Bankowy Web Service Northwind Electronic Funds Transfer Web Service Klient wykorzystujący Web Service Klient wykorzystujący Web Service

25 Architektura WS-* UDDI Klient SOAP IIS Web Service

26 Przykłady Web Serwisów Dot pay Google SOAP Search API Amazon Allegro WebAPI www.weather.com USA Weather Forecast: http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx

27 Urządzenia mobilne

28 Android iPhone BlackBerry Symbian Windows Phone 7

29 Technologie tworzenia aplikacji mobilnych Java Silverlight Objective – C....

30 Rodzeje urządzeń mobilnych

31

32 Coś jeszcze??

33 ?


Pobierz ppt "INFORMATYKA 1 Aplikacje Internetowe. Rodzaje aplikacji internetowych Aplikacje desktopowe wykorzystujące infrastrukturę sieciową Aplikacje Webowe Web."

Podobne prezentacje


Reklamy Google