Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. J 1,14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. J 1,14."— Zapis prezentacji:

1 „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. J 1,14

2 W okresie Bożego Narodzenia wspominamy prawdę o Wcieleniu Syna Bożego. Wcielenie jest to nadprzyrodzone zdarzenie, na skutek którego Syn Boży stał się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy.

3 Prorocy już na 1000 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiadali Jego przyjście. Naród Wybrany oczekiwał nadejścia Mesjasza, który przybędzie i zaprowadzi nowy porządek na świecie. Bóg w historii przygotowywał Izrael na Jego przybycie.

4 Prorok Micheasz, który żył i spisał swą księgę w VIII wieku p.n.Ch. tak pisze o narodzinach Jezusa: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. (Mi 5,1-4)

5 Prorok Izajasz w VIII wieku p.n.Ch. zapisuje następujące proroctwo o Mesjaszu: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…)”

6 (…)Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. (Iz 9, 1.5-6)

7 Ostatni prorok, którym był Jan Chrzciciel wypowiada się o Jezusie w następujących słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». ( J 1, 15)

8

9  Rozpoczyna się od ziemskiego rodowodu Jezusa.  Opisuje przybycie do Betlejem mędrców ze Wschodu, którzy przynieśli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę.  Opisuje rzeź niemowląt, której dokonał Herod i ucieczkę świętej Rodziny do Egiptu.  Wspomina, że po powrocie z Egiptu Jezus z rodzicami zamieszkał w Nazarecie.

10 Ewangelia ta jako jedyna nie wspomina o narodzinach Jezusa. Ewangelista rozpoczyna księgę od opisania działalności Jana Chrzciciela, który zapowiada przyjście Jezusa.

11 Podaje najwięcej informacji o narodzinach i dzieciństwie Jezusa. Z niej dowiadujemy się, że Jezus przyszedł na świat, gdy cesarzem był Cezar August, który wydał rozporządzenie o spisie ludności. Podaje informację o tym, że do żłóbka jako pierwsi przybyli pasterze, by powitać Mesjasza. Opisuje spotkanie rodziców Jezusa ze starcem Symeonem i prorokinią Anną.

12 Okres Bożego Narodzenia w liturgii czyli o tym, jak celebrujemy ten czas we wspólnocie

13 24 XII Okres Bożego Narodzenia poprzedza Wigilia Bożego Narodzenia. Wigilia oznacza dosłownie „nocne czuwanie”. Kończy ona okres Adwentu. W tym dniu wspominamy pierwszych rodziców Adama i Ewę. Rafael, „Adam i Ewa - Grzech pierworodny”, fresk

14 25 XII W tym dniu rozpoczyna się okres Bożego Narodzenia. Na jego rozpoczęcie o północy w kościołach sprawuje się uroczystą Mszę Świętą zwaną pasterką. Wspominamy w tym dniu prawdę o Wcieleniu. W liturgii na znak radości z narodzin Syna Bożego, używa się koloru białego lub srebrnego.

15 26 XII Wspomnienie pierwszego męczennika, diakona Szczepana. W liturgii używamy koloru czerwonego, który oznacza męczeństwo.

16 28 XII W tym dniu wspominamy świętych Młodzianków, czyli dzieci pomordowane przez Heroda, który pragnąc zgładzić Jezusa, rozkazał dokonać rzezi niewiniątek.

17 29 XII Wspominamy świętą Rodzinę czyli Dzieciątko Jezus, Maryję i Józefa.

18 1 I Święto Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu przypominamy sobie, że Maryja jest Matką Syna Bożego.

19 6 I Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii) popularnie nazywana świętem Trzech Króli. Upamiętnia opisane przez ewangelistę Mateusza przybycie mędrców ze Wschodu do Betlejem. Tradycyjnie nazywamy ich królami. Również z Tradycji czerpiemy informacje o ich imionach: Kacper, Melchior i Baltazar. Mateusz pisze, że złożyli oni Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę (wonną żywicę).

20 Pierwsza niedziela po 6 I Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie w tym dniu chrzest Pana Jezusa w Jordanie, którego udzielił mu Jan Chrzciciel.

21 2 II Chociaż okres Bożego Narodzenia się już skończył, w tradycji polskiej do tego dnia śpiewamy kolędy. Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, podczas którego wspominamy jak Józef i Maryja, zgodnie z żydowskim obyczajem ofiarowali Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Przy tej okazji napotkali starca Symeona.

22 Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem

23 KOLĘDY Nazwa "kolęda" pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznacza "pierwszy dzień miesiąca". Z ową kolędą wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Dlatego też na początku kolęda oznaczała pieśń noworoczną, w której zawarte były życzenia pomyślności i urodzaju na nowy rok. Prawdopodobnie w wieku XIX słowo kolęda zostało utożsamione z pieśnią na Boże Narodzenie.

24 SZOPKI I JASEŁKA Zwyczaj przygotowywania szopek na Boże Narodzenie oraz wystawiania jasełek wprowadził w XIII wieku św. Franciszek z Asyżu

25 CHOINKA Zwyczaj ten w obecnej formie w Polsce przyjął się w XVIII w. Pochodzi on z Niemiec. Choinka symbolizuje biblijnego drzewo wiadomości dobra i zła, pod którym rozpoczęła sie historia Zbawienia. Choinkę wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewę.

26 WIECZERZA WIGILIJNA Do wieczerzy wigilijnej tradycyjnie zasiada się w momencie pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy. Pod obrus wkłada się sianko. Przed spożyciem kolacji czyta się Pismo Święte i dzieli się opłatkiem. Podawane są tradycyjne potrawy, których ma być 12.

27 OPŁATEK Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji.

28 CIEKAWOSTKI

29 Skrót K+M+B zapisywany na drzwiach naszych domów podczas wizyty duszpasterskiej jest skrótem od słów „Christus mansionem benedicat” i oznacza „Niech Chrystus mieszkanie błogosławi”.

30 Jan Paweł II wprowadził w Watykanie zwyczaj kolędowania. Ulubioną pastorałką papieża Jana Pawła II była pastorałka „Oj Maluśki, Maluśki”


Pobierz ppt "„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. J 1,14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google