Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOŻE NARODZENIE „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOŻE NARODZENIE „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski."— Zapis prezentacji:

1 BOŻE NARODZENIE „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. J 1,14

2 WCIELENIE W okresie Bożego Narodzenia wspominamy prawdę o Wcieleniu Syna Bożego. Wcielenie jest to nadprzyrodzone zdarzenie, na skutek którego Syn Boży stał się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy.

3 PROROCTWA O BOŻYM NARODZENIU
Prorocy już na 1000 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiadali Jego przyjście. Naród Wybrany oczekiwał nadejścia Mesjasza, który przybędzie i zaprowadzi nowy porządek na świecie. Bóg w historii przygotowywał Izrael na Jego przybycie.

4 MICHEASZ Prorok Micheasz, który żył i spisał swą księgę w VIII wieku p.n.Ch. tak pisze o narodzinach Jezusa: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. (Mi 5,1-4)

5 IZAJASZ Prorok Izajasz w VIII wieku p.n.Ch. zapisuje następujące proroctwo o Mesjaszu: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…)”

6 (…)Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. (Iz 9, 1.5-6)

7 JAN CHRZCICIEL Ostatni prorok, którym był Jan Chrzciciel wypowiada się o Jezusie w następujących słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». ( J 1, 15)

8 EWANGELIŚCI O BOŻYM NARODZENIU

9 EWANGELIA WG MATEUSZA Rozpoczyna się od ziemskiego rodowodu Jezusa.
Opisuje przybycie do Betlejem mędrców ze Wschodu, którzy przynieśli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Opisuje rzeź niemowląt, której dokonał Herod i ucieczkę świętej Rodziny do Egiptu. Wspomina, że po powrocie z Egiptu Jezus z rodzicami zamieszkał w Nazarecie.

10 EWANGELIA WG MARKA Ewangelia ta jako jedyna nie wspomina o narodzinach Jezusa. Ewangelista rozpoczyna księgę od opisania działalności Jana Chrzciciela, który zapowiada przyjście Jezusa.

11 EWANGELIA WG ŁUKASZA Podaje najwięcej informacji o narodzinach i dzieciństwie Jezusa. Z niej dowiadujemy się, że Jezus przyszedł na świat, gdy cesarzem był Cezar August, który wydał rozporządzenie o spisie ludności. Podaje informację o tym, że do żłóbka jako pierwsi przybyli pasterze, by powitać Mesjasza. Opisuje spotkanie rodziców Jezusa ze starcem Symeonem i prorokinią Anną.

12 Okres Bożego Narodzenia w liturgii czyli o tym, jak celebrujemy ten czas we wspólnocie

13 Rafael, „Adam i Ewa - Grzech pierworodny”, fresk
24 XII Okres Bożego Narodzenia poprzedza Wigilia Bożego Narodzenia. Wigilia oznacza dosłownie „nocne czuwanie”. Kończy ona okres Adwentu. W tym dniu wspominamy pierwszych rodziców Adama i Ewę. Rafael, „Adam i Ewa - Grzech pierworodny”, fresk

14 25 XII W tym dniu rozpoczyna się okres Bożego Narodzenia. Na jego rozpoczęcie o północy w kościołach sprawuje się uroczystą Mszę Świętą zwaną pasterką. Wspominamy w tym dniu prawdę o Wcieleniu. W liturgii na znak radości z narodzin Syna Bożego, używa się koloru białego lub srebrnego.

15 26 XII Wspomnienie pierwszego męczennika, diakona Szczepana. W liturgii używamy koloru czerwonego, który oznacza męczeństwo.

16 28 XII W tym dniu wspominamy świętych Młodzianków, czyli dzieci pomordowane przez Heroda, który pragnąc zgładzić Jezusa, rozkazał dokonać rzezi niewiniątek.

17 29 XII Wspominamy świętą Rodzinę czyli Dzieciątko Jezus, Maryję i Józefa.

18 1 I Święto Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu przypominamy sobie, że Maryja jest Matką Syna Bożego.

19 6 I Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii) popularnie nazywana świętem Trzech Króli. Upamiętnia opisane przez ewangelistę Mateusza przybycie mędrców ze Wschodu do Betlejem. Tradycyjnie nazywamy ich królami. Również z Tradycji czerpiemy informacje o ich imionach: Kacper, Melchior i Baltazar. Mateusz pisze, że złożyli oni Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę (wonną żywicę).

20 Pierwsza niedziela po 6 I
Święto Chrztu Pańskiego , które kończy okres Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie w tym dniu chrzest Pana Jezusa w Jordanie, którego udzielił mu Jan Chrzciciel.

21 2 II Chociaż okres Bożego Narodzenia się już skończył, w tradycji polskiej do tego dnia śpiewamy kolędy. Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, podczas którego wspominamy jak Józef i Maryja, zgodnie z żydowskim obyczajem ofiarowali Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Przy tej okazji napotkali starca Symeona .

22 Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem

23 KOLĘDY Nazwa "kolęda" pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznacza "pierwszy dzień miesiąca". Z ową kolędą wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Dlatego też na początku kolęda oznaczała pieśń noworoczną, w której zawarte były życzenia pomyślności i urodzaju na nowy rok. Prawdopodobnie w wieku XIX słowo kolęda zostało utożsamione z pieśnią na Boże Narodzenie.

24 SZOPKI I JASEŁKA Zwyczaj przygotowywania szopek na Boże Narodzenie oraz wystawiania jasełek wprowadził w XIII wieku św. Franciszek z Asyżu

25 CHOINKA Zwyczaj ten w obecnej formie w Polsce przyjął się w XVIII w. Pochodzi on z Niemiec. Choinka symbolizuje biblijnego drzewo wiadomości dobra i zła, pod którym rozpoczęła sie historia Zbawienia. Choinkę wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewę.

26 WIECZERZA WIGILIJNA Do wieczerzy wigilijnej tradycyjnie zasiada się w momencie pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy. Pod obrus wkłada się sianko. Przed spożyciem kolacji czyta się Pismo Święte i dzieli się opłatkiem. Podawane są tradycyjne potrawy, których ma być 12.

27 z klasztoru benedyktyńskiego we Francji.
OPŁATEK Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji.

28 CIEKAWOSTKI

29 Skrót K+M+B zapisywany na drzwiach naszych domów podczas wizyty duszpasterskiej jest skrótem od słów „Christus mansionem benedicat” i oznacza „Niech Chrystus mieszkanie błogosławi”.

30 Jan Paweł II wprowadził w Watykanie zwyczaj kolędowania
Jan Paweł II wprowadził w Watykanie zwyczaj kolędowania. Ulubioną pastorałką papieża Jana Pawła II była pastorałka „Oj Maluśki, Maluśki”


Pobierz ppt "BOŻE NARODZENIE „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google