Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Studia doktoranckie, Politechnika Poznańska 2013

2 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Przedmiot i cel badań
Warunki zaliczenia przedmiotu 2. Przedmiot i cel badań 2.1. Zakres rzeczowy i przedmiotowy badań 2.2. Charakterystyka stanu wiedzy 2.3. Luka badawcza – nierozwiązane problemy 2.4. Cel badań 2.5. Tezy i zadania badawcze 3. Koncepcja wielowymiarowej przestrzeni projektowej 4. Operacjonalizacja wymiarów projektowych 5. Model racjonalizacji projektowania struktury organizacyjnej oparty o wielowymiarowe ujęcie przestrzeni projektowej

3 1. Wprowadzenie Warunki zaliczenia przedmiotu: min: 60/100pkt.
Obecność na wykładzie pkt. Samodzielne opracowanie zadania badawczego: 0 -70 pkt.

4 Tematy zadań badawczych (do wyboru):
1. System zarządzania przedsiębiorstwem 2. Istota i wymiary struktury organizacyjnej 3. Uwarunkowania struktur organizacyjnych 4. Klasyfikacje struktur organizacyjnych 5. Struktury organizacyjne w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy (organizacje inteligentne, wirtualne, zwinne) 6. Klasyczne i systemowe podejście do badania i projektowania systemu zarządzania 7. Diagnostyczne i antycypacyjne metody projektowania organizacji 8. Funkcjonalne i procesowe podejścia do projektowania organizacji 9. Współczesne koncepcje zarządzania i ich wpływ na struktury organizacyjne 10. Metodyka projektowania struktury organizacyjnej 11. Audyt organizacyjny wybranego przedsiębiorstwa Formularz audytu : plik Excel w materiałach dydaktycznych Uzupełnić opisem struktury organizacyjnej oraz stosowanych rozwiązań w zakresie wspólczesnych metod i technik zarządzania

5 Literatura (pozycje wyjściowe zawierające szeroki przegląd literatury)
Bieniok H., Rokita J. (1984). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. PWN: Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Warszawa Hammer M., Champy J. (1995). Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution. Nicholas Brealay Publishing: London Mintzberg H. (1983). Structure in Fives. Designing Effective Organizations, Prentice-Hall: Englewood Cliffs Mreła K. (1983). Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa . Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Nalepka A, Kozina A. (2007). Podstawy badania struktur organizacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Kraków Pawłowski E., Trzcieliński S. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Pawlowski E., Pawlowski K. (2008). A Framework of Organizational Structure Designing for Agile Enterprises; in: Conference Proceedings: AHFE International Conference, jointly with 11th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing ( HAAMAHA) 2008, edited by Waldemar Karwowski and Gavriel Salvendy, USA Publishing, Las Vegas Pawlowski E. (2009). Designing the organizational structure of a company. A Concept of multidimensional design space. In: M. Csath, S. Trzcielinski. (ed.). Management Systems. Methods and Structures. Monograph. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan Stabryla A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Trzcieliński St., (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R. (2009): Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa


Pobierz ppt "Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google