Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR PATRYCJA OSTROGSKA 1 Zrozumieć dysleksję. Cele prezentacji 2 Informacja Konfrontacja Symulacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR PATRYCJA OSTROGSKA 1 Zrozumieć dysleksję. Cele prezentacji 2 Informacja Konfrontacja Symulacja."— Zapis prezentacji:

1 DR PATRYCJA OSTROGSKA 1 Zrozumieć dysleksję

2 Cele prezentacji 2 Informacja Konfrontacja Symulacja

3 3 Konfrontacja

4 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 4 Percepcja dysleksji:

5 5 Dysleksja dotyka częściej chłopców niż dziewczynki

6 6 Dysleksja zdarza się dużo częściej w rodzinach patologicznych

7 7 Dysleksja jest nabyta

8 8 Z dysleksji się wyrasta (okres studiów)

9 9 Dysleksję powodują problemy emocjonalne dziecka

10 10 Dyslekję powodują zawsze kłopoty z trudnościami w przetwarzaniu wzrokowym

11 11 Dyslektyk zawsze źle czyta

12 12 Dyslektycy są trochę leniuszkami

13 13 Podsumowanie opinii

14 14 Ponad wszelką wątpliwość dysleksja jest...

15 15 Niespodziewana

16 Zmienna w objawach 16

17 17 Jest często nazywana: ‚hidden disability’

18 18 Kiedy diagnozujemy?

19 19 Kiedy można ją zaobserwować?

20 Teraz? 20

21 Teraz? 21

22 Teraz? 22

23 To może teraz? 23

24 24 Kiedy zaczyna się dysleksja?

25 25

26 26 Przyczyny

27 27

28 28

29 MIKROUSZKODZENIA CUN – LEWA PÓŁKULA 29 Co w mózgu?

30 CZYNNIKI MOGĄCE DOPROWADZIĆ DO USZKODZEŃ MÓZGU, A W KONSEKWENCJI DO POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW MIKROUSZKODZEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, W TYM DYSLEKSJI Czynniki ryzyka dysleksji

31  ekspozycja matki na substancje toksyczne (narkotyki, alkohol, nikotyna, sztuczne barwniki, konserwanty)  ekspozycja matki na stres ciągły, ale i ostry  choroby prenatalne matki, na przykład choroby tarczycy  zakażenia matczyno- płodowe (różyczka, toksoplazmoza, cytomegalia)  wcześniactwo  komplikacje okołoporodowe (zaburzenia tętna, niedotlenienie, niedokrwienie, porody zabiegowe np. vacum, kleszcze)  uwarunkowania genetyczne

32 DECODING DYSLEXIA. FILM. 32 Różnice w pracy mózgu

33 TO CO WIDAĆ NA ZAJĘCIACH... 33 Symptomy

34 34 Kto?

35 35

36 Kto? 36

37 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 37 Psycholog Pedagog

38 38 Kiedyś nie było dysleksji…

39 39 Przed pojawieniem się alfabetu (1500 BC) Pierwsza diagnoza – 1896 Pringle Morgan Postęp medycyny Środowisko

40 Czy to aby na pewno dysleksja? 40

41 41 Dysleksji towarzyszą:

42 KŁOPOTY Z UTRZYMANIEM UWAGI ROZPRASZALNOŚĆ ROZTARGNIENIE NIEMOŻNOŚĆ UKOŃCZENIA ZADAŃ 42 ADD

43 BRAK UWAGI IMPULSYWNOŚĆ NADAKTYWNOŚĆ 5-7% DZIECI; 5% DOROŚLI; 4: 1 (CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI) DEFICYT NEUROLOGICZNY 43 ADHD

44 ZABURZENIAMI NASTROJU TRUDNOŚCIAMI W NAUCE KŁOPOTAMI W DOMU LECZONE: LEKI ORAZ TERAPIA EDUKACYJNO-BEHAWIORALNA 44 Oba mogą być mylone z:

45 PROBLEMY Z KOORDYNACJĄ LUB MOTORYKĄ: MAŁĄ I DUŻĄ UTRZYMANIE BALANSU RÓŻNE NASILENIE I ZAKRES 45 Dyspraksja

46 46 W czym dyspraksja przeszkadza?

47 TRUDNOŚCI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH KŁOPOTY Z UTRZYMYWANIEM KONTAKTU WZROKOWEGO SYNDROM PROFESORA WYSOKA INTELIGENCJA 47 Syndrom Asperger’a

48 48

49 49 Dyskalkulia

50 Czym się różni dyskalkulia od dysleksji? 50 Dysleksja Brak szacunku dla liter Ale sprawność konceptualna Dyskalkulia Brak szacunku i wyczucia dla liczb, miar Mimo, że potrafią policzyć 1,2,3 Ile paluszków masz na dłoni?

51 TRUDNOŚCI Z WYTWARZANIEM DŹWIĘKÓW ZNIEKSZTAŁCENIA SŁÓW PRZESTAWKI GŁOSKOWE ZAMIENIANIE DŹWIĘKÓW LUB OPUSZCZENIA GŁOSEK. 51 Afazja

52 ZABURZENIA MYŚLENIA POJĘCIOWEGO; ZABURZENIA PAMIĘCI OPÓŹNIENIE ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO ZABURZENIA LATERALIZACJI, CZYLI OKREŚLENIA DOMINACJI STRONY ZABURZENIA EMOCJONALNE 52 Alalia

53 53 Jak je rozróżnić?

54 Refleksja 54 Czy uczyłeś kiedykolwiek ucznia z...................................? Jaka była Twoja pierwsza reakcja? Jaka była reakcja rowieśników? Jaki wpływ na ucznia mogą mieć takie reakcje? Co byś zmienił/a?

55 CO PAMIĘTAMY? CZYLI CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ? 55 Revision

56 56 Informacja

57 57 O dysleksji

58 I AM NOT STUPID. FILM 58 Gdy dzieci są małe marzą by być.........

59 Później idą do szkoły 59 Un unwrapped gift – film. Życie w paradygmacie lewopółkulowym. Jak szybko biegasz?

60 60 Bajka o zwierzątkach

61 KIM JEST DYSLEKTYK? 61 Lekcja plastyki

62 Terminologia 62 DYSLEKSJA - trudności w czytaniu DYSGRAFIA – trudności w opanowaniu kaligrafii DYSORTOGRAFIA - trudności w opanowaniu pisowni (najczęściej kojarzone z dysleksją błędy ortograficzne)

63 Dysleksja rozwojowa 63 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które pojawiają się w wieku rozwojowym a towarzyszą od początku nauki czytania i pisania Nie wynika wprost z wad wzroku, słuchu lub zaniedbania środowiskowego lub dydaktycznego Rozpoznawana tylko w wypadku normy intelektualnej (<85)

64 64 Charakterystyka uczniów z dysleksją rozwojową

65 Typy zachowań 65 Zachowanie symptomatyczne: I. Klasowy clown, rozrabiaka, gaduła II. Wycofanie – zawieszenie, marzycielstwo, nie nadążanie, jakby nie słyszał, zafiksowanie na jakiejś czynności Brak zachowań symptomatycznych

66 66 WIEK Dzieci Młodzież Dorośli SKALA NASILENIA Drobne trudności (błędy) Średnie trudności (zapamiętywanie, szyk zdania) Skrajne trudności (różnicowanie dźwięków)

67 Klasa I – III 67 o mała sprawność ruchowa całego ciała o obniżona sprawność ruchowa rąk o utrzymująca się oburęczność o określanie strony, ręki, przedmiotów względem siebie o koordynacja ręka – oko o zapamiętywanie o wadliwa mowa o opanowanie poprawnej pisowni – opóźnienia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej o opanowanie poprawnej pisowni – opóźnienia rozwoju spostrzegania słuchowego dźwięków mowy, pamięci słuchowej i mowy o trudności w czytaniu

68 Klasa IV i wyżej 68 o wolne tempo czytania, niechęć o błędy ortograficzne o zapamiętywanie o inne przedmioty szkolne, które wymagają dobrej percepcji wzrokowej, przestrzennej i pamięci wzrokowej, o oraz tych wymagających dobrej percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy

69 PART II 69 I am not stupid.

70 70 Kim jest dyslektyk?

71 71 o Jest to osoba, która doznaje trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania mimo braku oczywistych powodów o Inteligencja w normie lub ponadprzeciętna (85>IQ) o Narządy zmysłów sprawne o Brak zaniedbań środowiskowych lub dydaktycznych

72 72 Różnica między uczniem słabym a uczniem dyslektycznym?

73 Uczeń słaby 73

74 Dyslektyk 74

75 JAK UMYSŁ DYSLEKTYKA KORZYSTA Z WIEDZY 75 Eksperyment

76 76 Symulacja

77 77 Czy języki obce są ważne?

78 ЧАСТНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК CYGNUS ПРИСТЫКОВАЛСЯ К МКС 78 Proszę o przepisanie z tablicy następującego zdania.

79 Przepisujemy 79 Частный космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

80 80 Jak to jest czuć się jak na języku obcym cały czas?

81 CO MOŻEMY ZROBIĆ? 81 Skupienie na motoryczno- graficznym aspekcie pisania spowalnia proces

82 82 Na poważnie

83 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UGF IHHOM1NU 83 Piper i głęboka dysleksja

84 84 Polecenia słowne

85 Instrukcja 85 1. Gdy zobaczysz ‚o’ zapisuj je jako znak + 2. W miejscu przecinków wstaw kropki 3. Ignoruj duże litery 4. Jeśli Twoj kartka jest gładka ustaw ja w pozycji ‚pejzaż’ – czyli dłuższym rogiem do góry 5. Jeśli kartka ma linie, pisz w poprzek 6. Jeśli w kratkę zacznij pisać od 4 linijki 7. Wykrzykniki zastąp gwiazdkami 8. Pisz ręką przeciwną

86 86 Proszę o odtworzenie instrukcji

87 Co to właściwie jest szczęśliwe życie od czego ono zależy? kto i kiedy tak naprawdę jest szczęśliwy? 87 Wydaje się, że z tej czwórki najwyraźniejsze pragnienie sukcesu przejawiał Watson – był najmłodszy, zaraz po doktoracie, zmienił właśnie specjalność z ornitologii (!!!), ponieważ wiedział, że DNA jest ważne. Zrobił doktorat u przyszłego noblisty z biochemii, Salvadora Lurii. W Cambridge dr Watson odkrył swego Sherlocka Holmesa w osobie Cricka, który nie mógł wprawdzie wciąż skończyć doktoratu, lecz miał wyraźne cechy genialności. Crick zdążył się już zajmować wieloma tematami i dawno przekroczył trzydziestkę. Był fizykiem, więc mógł zrozumieć rentgenowskie dyfraktogramy cząsteczek DNA.

88 REFLEKSJA – JAK USPRAWNIĆ SYSTEM WYDAWANIA POLECEŃ DLA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO? 88 Jakie funkcje zawiodły?

89 PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA – DŁUGIE SEKWENCJE POLECEŃ 89 Pamięć sekwencyjna

90 SKUPIENIE NAD FORMOWANIEM LITER PRZENIESIENIE UWAGI NA MOTORYKĘ – ZMNIEJSZENIE POJEMNOŚCI PAMIĘCI 90 Kontrola motoryczna

91 91 Wywoływanie do odpowiedzi

92 92

93 93

94 94 Jak działa efekt zaskoczenia

95 WHAT IT’S LIKE BEING DYSLEXIC? 95 Analiza filmu

96 Sławni dyslektycy 96

97 Artyści i architekci 97 Tommy Hilfiger Leonardo da Vinci Pablo Picasso Jørn Utzon (architect - designed Sydney Opera House) Andy Warhol

98 Ludzie biznesu 98 Sir Richard Branson Bill Gates William Hewlett (Co-Founder - Hewlett-Packard)

99 Ludzie filmu 99 Walt Disney Guy Richie Steven Speilberg Quentin Tarrantino

100 Ludzie muzyki 100 Beethoven Mozart Cher Noel Gallagher John Lennon Nigel Kennedy Robbie Williams

101 Pisarze i poeci 101 AA Gill John Irving Hans Christian Andersen Agatha Christie Edgar Allen Poe W.B. Yeats

102 Naukowcy 102 Ann Bancroft Alexander Graham Bell Thomas Edison Albert Einstein Michael Faraday Wright Brothers Sir Isaac Newton Henry Ford

103 FILM. THE POWER OF DYSLEXIA. 103 O Andersenie i innych dyslektykach

104 104 Trudno spotkać 2 osoby z dysleksją, które doświadczałyby problemów:

105 105 tego samego rodzaju o jednakowym zakresie identycznym stopniu nasilenia brak jednoznaczności w tym względzie wymaga indywidualnego traktowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (Jurek 2004)

106 106 Charakterystyka uczniów z dysleksją rozwojową

107 Żeby było sprawiedliwie musicie wszyscy zdać ten sam egzamin 107

108 108 Percepcja raz jeszcze

109 109 Co warto zapamiętać?

110 110 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DR PATRYCJA OSTROGSKA 1 Zrozumieć dysleksję. Cele prezentacji 2 Informacja Konfrontacja Symulacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google