Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania ratownicze i zabezpieczające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania ratownicze i zabezpieczające"— Zapis prezentacji:

1 Działania ratownicze i zabezpieczające
Zagadnienia: Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych. Metody ochrony wałów. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu strażak ratownik OSP powinien umieć: patrolować budowle ochronne i rozpoznawać miejsca uszkodzeń uszczelniać przecieki podwyższać wały likwidować przebicia hydrauliczne zastosować metody ochrony wałów od strony wodnej uszczelniać śluzy 2 godz. zajęć teoretycznych 3 godz. zajęć praktycznych

2 Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych
rozmycie skarpy przez nurt wody osunięcie skarpy po zapadnięciu się podstawy wału zawodnienie korpusu wału utworzenie kanału przepływowego pęknięcie wzdłużne wału przebicie hydrauliczne przesunięcie korpusu wału przerwanie wału naniesienie materiałów i przeszkód PRZYCZYNY AWARII ŚLUZ WAŁOWYCH: NIESZCZELNOŚĆ NA STYKU KLAPA – KONSTRUKCJA ŚLUZY SKRZYWIENIE KLAPY ZANIECZYSZCZENIE LUB ZABLOKOWANIE KLAPY PRZECIEK POMIĘDZY BETONOWYM PRZEPUSTEM A GRUNTEM WAŁU

3 1. ROZMYCIE SKARPY PRZEZ NURT WODY 2
1. ROZMYCIE SKARPY PRZEZ NURT WODY 2. OSUNIĘCIE SKARPY PO ZAPADNIĘCIU SIĘ PODSTAWY WAŁU 3. ZAWODNIENIE KORPUSU WAŁU 4. UTWORZENIE KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO 5. PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE WAŁU 6. PRZEBICIE HYDRAULICZNE Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie Słubic w 1997r.

4

5 zapora Teton Dam Stanach w Zjednoczonych 11 osób śmiertelnych,

6

7 Patrolowanie Patrol składający się min. z dwóch ratowników i wyposażony: łączność kamizelki ratunkowe oświetlenie indywidualne Patrolowanie ma na zadanie monitorowanie stanu budowli ochronnych oraz terenu bezpośrednio do nich przyległych w celu zapobieganiu wystąpienia uszkodzeń

8 Zabezpieczenia workami z piaskiem
Ochrona wałów Zabezpieczenia workami z piaskiem są najszybszym i najprostszym sposobem ochrony obwałowań w razie grożącego uszkodzenia i zalania terenów przyległych. Zaleca się stosowanie worków jutowych lub nylonowych o szerokości ok. 50 cm i długości ok. 80 cm.   Worki muszą być napełnione piaskiem, który należy dowieźć na miejsce akcji, jeżeli nie ma jego składowiska w pobliżu. Worki należy napełniać maksymalnie w %, a ich ciężar powinien wynosić do 30 kg, a niekiedy w wyjątkowych przypadkach do 50 kg. Zapewnia to łatwe ich przenoszenie i szczelne układanie. Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych, worków na śmieci, toreb foliowych lub innego rodzaju reklamówek. Worki należy układać w ten sposób, że po ułożeniu pierwszego worka, następny kładziemy tak, aby jego wiązanie (podniesione w górę) ściśle przylegało do tyłu worka poprzedniego .Jeżeli zabezpieczenie wymaga ułożenia dwóch lub większej ilości ciągów z worków, to wtedy układamy je w sposób mijankowy.

9 Uszczelnianie przecieków, przebić hydraulicznych
Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie m.in. Słubic (1997r) i Gdańsk ( 2001r). Układanie w krąg – od zewnątrz ( gruntu stabilnego ) do środka - miejsca przecieku – rysunek z objaśnieniem. Przepływ wody filtracyjnej spowodowany różnicą ciśnień wody z jednej i drugiej strony wału. Wypływ czystej wody z wału nie jest groźny, groźne jest wypływanie wody mętnej, wraz z cząsteczkami gruntu. Pierwszym objawem przecieków jest wydostawanie się baniek powietrza, później następuje zawilgocenie nasypu oraz tworzą się małe źródełka, przekształcające się w wyraźne uformowane drogi filtracji. Czasami przyczyną przecieków są otwory wydrążone przez gryzonie.

10 Zabezpieczenie przed osuwaniem się korony wału
Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie m.in. Słubic (1997r) i Gdańsk ( 2001r). Gdy okres wysokich stanów wody trwa długo, przy równoczesnym trwaniu opadów i nieodpowiednim materiale w korpusie wału, może nastąpić takie jego nasycenie wodą, iż w wyniku tego procesu wał rozmaka. Rozmakanie prowadzi do pękania skarp i ich spełzania. Przeciwdziałać i zahamować ten proces można przez obciążenie workami z piaskiem między wbitymi w osuwającą się skarpę palami, które dodatkowo ją podtrzymują. Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie obciążać górnej jej części a jedynie dół, gdyż w przeciwnym razie niszczenie skarpy może zostać spotęgowane. Jeżeli w korpusie wału obserwuje się podłużne pęknięcia należy zaniechać wbijania pali, gdyż może to przyspieszyć osunięcie się skarp

11 Zabezpieczenie przed przesiąkami
Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie m.in. Słubic (1997r) i Gdańsk ( 2001r). Przesiąki mają charakter bardziej intensywny niż przecieki i zajmują najczęściej znaczne długości korpusu wału oraz mogą występować na długich i szerokich odcinkach podłoża obwałowań. W takich przypadkach można stosować różne zabezpieczenia łącznie z zabezpieczeniem korpusu folią dociążoną workami z piaskiem ( od strony wody ). Ponadto do najczęściej stosowanych zabezpieczeń doraźnych przed przesiąkami można zaliczyć: • dociążenie stopy skarpy odpowietrznej i terenu przyległego workami z piaskiem, • wykonanie ujęć źródlisk (przebić) w podłożu poprzez ich obudowę workami z piaskiem. W przypadku dociążenia stopy skarpy od powietrznej i terenu przyległego worki powinny być ułożone rzędami jeden za drugim, zgodnie ze spadkiem skarpy. Zaleca się układanie worków w ten sposób, aby odległości pomiędzy rzędami wynosiły około 0,5 - 1,0 m. Pozwala to na sprawne ułożenie worków i umożliwia swobodny odpływ filtrującej wody. Obecnie zaleca się układanie obciążenia z worków na włókninie filtracyjnej ułożonej wzdłuż skarpy na zakład 0,3-0,4 m.  Zapewnia to dociążenie skarpy, a jednocześnie redukuje do minimum wynoszenie przez przesiąkającą wodę drobnych cząstek gruntu. W przypadku ujęcia przebić w stopie wału, wskazane jest , aby miejsce źródliska przykryć włókniną filtracyjną, a następnie obudować workami z piaskiem

12 Przelanie się wody przez koronę wału
Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez koronę polega głównie na podwyższeniu korony, a o przyjęciu sposobu zabezpieczenia decydują: • materiały będące do dyspozycji, • spodziewane wielkości przyboru wody. Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez koronę Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez koronę polega głównie na podwyższeniu korony, a o przyjęciu sposobu zabezpieczenia decydują: • materiały będące do dyspozycji, • spodziewane wielkości przyboru wody. Podstawową zasadą przy układaniu worków na koronie wału jest to, aby ułożone worki znajdowały się jak najbliżej krawędzi korony od strony wody!. Podwyższenie wału workami ułożonymi w jednym ciągu stosujemy kiedy wysokość przelewającej się wody przez koronę wału jest niewielka, a umocnienie z worków nie będzie przekraczało 0,5 m. Gdy wysokość przelewającej się wody będzie wyższa, wtedy należy stosować dwa ciągi lub więcej ułożone w mur lub piramidę. Ciągi sąsiadujące ze sobą należy układać w sposób mijankowy, aby zwiększyć szczelność. Wysokość tego zabezpieczenia nie powinno przekraczać 1,5 m. Kiedy przy zabezpieczeniu korony wału mamy do dyspozycji również folię, to możemy użyć jej razem z workami z piaskiem, aby zwiększyć do maksimum szczelność podwyższenia korony wału. Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie m.in. Słubic (1997r) i Gdańsk ( 2001r).

13 Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego.

14 Wyłożenie skarpy odwodnej wału folią
Bez udziału nurków – przy niższym poziomie wody Z udziałem nurków – przy wysokim stanie wody worki na które nawinięta jest folia, 2. kierunek zwijania, 3. staczanie po skarpie, 4. obciążenie workami Uwaga: Wykonanie rysunków poglądowych na tablicy poparte objaśnieniami prowadzącego. Uwagi własne na podstawie udziału w działaniach ratowniczych na terenie m.in. Słubic (1997r) i Gdańsk ( 2001r).

15 Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
Zagadnienia: Ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią. Znaki umowne. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu strażak ratownik OSP powinien umieć: przeprowadzić bezpieczną ewakuację osób z terenów powodziowych, przeprowadzić akcję humanitarną na terenie powodziowym, rozpoznać osoby potrzebujące pomocy, dostarczyć zaopatrzenie dla ludzi i zwierząt, zastosować znaki umowne stosowane na terenie powodziowym. 1 godz. zajęć teoretycznych

16 Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca w którym występuje zagrożenie na obszar bezpieczny. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego zatopieniem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną w przypadku znacznych obszarów dotkniętych żywiołem.

17 Podczas planowania ewakuacji istotnymi informacjami są dane:
ile ludzi i zwierząt gospodarskich znajduje się na zagrożonym obszarze ile zostanie zatopionych miejscowości ile i jakie obiekty zostaną zalane jaka infrastruktura zostanie wyłączona z eksploatacji ile i na jakich odcinkach zostaną odcięte szlaki komunikacyjne

18 Znaki umowne przy kontakcie z załogą śmigłowca Y – yes N – no

19 Zasady ewakuacji na łodziach ratowniczych
ratownicy pomagają w bezpiecznym dostaniu się na łódź osoby ewakuowane zakładają kamizelki ratunkowe udzielenie instrukcji zachowywania się na łodzi informacja o miejscu zbiórki osób ewakuowanych po terenach zalanych pływanie z minimalną prędkością łodzie prowadzą uprawnione osoby

20 Rozpoznanie sytuacji na zalanym obszarze, w zalanym budynku
ewidencja ilości znajdujących się ludzi ocena możliwości i konieczności ewakuacji osób i mienia (kondycja fizyczna i psychiczna osób, występowanie zagrożeń wtórnych jak uszkodzenie budynków, rozlanie substancji niebezpiecznych itp.) ustalenie rzeczywistych potrzeb ludzi pozostających na terenach objętych powodzią

21 Ewakuacja zwierząt Duże zwierzęta gospodarskie można ewakuować transporterami pływającymi pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej ( trzoda chlewna, krowy, konie ) – załadunku dokonać można gdy transporter stoi na twardym gruncie. Małe zwierzęta ewakuujemy na łodziach ratowniczych po uprzednim zamknięciu w klatkach lub workach.

22 Dostarczanie zaopatrzenia dla powodzian:
Woda pitna w fabrycznie szczelnych pojemnikach ( butelki PET, pojemniki 5l ) żywność w szczelnych opakowaniach ( konserwy, słoiki, pojemniki plastikowe itp. ) pieczywo w workach foliowych, zapakowany w nieprzemakalne pojemniki Dostarczanie zaopatrzenia dla zwierząt: transport wody pitnej w odkażonych i sprawdzonych przez inspekcję sanitarną zbiornikach Suche mieszanki paszowe lub prasowane siano musi być podczas transportu zabezpieczone przed kontaktem z wodą powodziową


Pobierz ppt "Działania ratownicze i zabezpieczające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google