Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania ratownicze i zabezpieczające Zagadnienia: Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych. Metody ochrony wałów. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania ratownicze i zabezpieczające Zagadnienia: Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych. Metody ochrony wałów. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu."— Zapis prezentacji:

1 Działania ratownicze i zabezpieczające Zagadnienia: Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych. Metody ochrony wałów. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu strażak ratownik OSP powinien umieć: patrolować budowle ochronne i rozpoznawać miejsca uszkodzeń uszczelniać przecieki podwyższać wały likwidować przebicia hydrauliczne zastosować metody ochrony wałów od strony wodnej uszczelniać śluzy

2 Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych rozmycie skarpy przez nurt wody osunięcie skarpy po zapadnięciu się podstawy wału zawodnienie korpusu wału utworzenie kanału przepływowego pęknięcie wzdłużne wału przebicie hydrauliczne przesunięcie korpusu wału przerwanie wału naniesienie materiałów i przeszkód

3 1. ROZMYCIE SKARPY PRZEZ NURT WODY 2. OSUNIĘCIE SKARPY PO ZAPADNIĘCIU SIĘ PODSTAWY WAŁU 3. ZAWODNIENIE KORPUSU WAŁU 4. UTWORZENIE KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO 5. PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE WAŁU 6. PRZEBICIE HYDRAULICZNE

4

5

6

7 Patrolowanie Patrol składający się min. z dwóch ratowników i wyposażony: łączność kamizelki ratunkowe oświetlenie indywidualne Patrolowanie ma na zadanie monitorowanie stanu budowli ochronnych oraz terenu bezpośrednio do nich przyległych w celu zapobieganiu wystąpienia uszkodzeń

8 Ochrona wałów Zabezpieczenia workami z piaskiem są najszybszym i najprostszym sposobem ochrony obwałowań w razie grożącego uszkodzenia i zalania terenów przyległych. Zaleca się stosowanie worków jutowych lub nylonowych o szerokości ok. 50 cm i długości ok. 80 cm. Worki muszą być napełnione piaskiem, który należy dowieźć na miejsce akcji, jeżeli nie ma jego składowiska w pobliżu. Worki należy napełniać maksymalnie w 70 - 80 %, a ich ciężar powinien wynosić do 30 kg, a niekiedy w wyjątkowych przypadkach do 50 kg. Zapewnia to łatwe ich przenoszenie i szczelne układanie. Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych, worków na śmieci, toreb foliowych lub innego rodzaju reklamówek.

9 Uszczelnianie przecieków, przebić hydraulicznych

10 Zabezpieczenie przed osuwaniem się korony wału

11 Zabezpieczenie przed przesiąkami

12 Przelanie się wody przez koronę wału Zabezpieczenie przed przelaniem się wody przez koronę polega głównie na podwyższeniu korony, a o przyjęciu sposobu zabezpieczenia decydują: materiały będące do dyspozycji, spodziewane wielkości przyboru wody.

13

14 Bez udziału nurków – przy niższym poziomie wody Z udziałem nurków – przy wysokim stanie wody 1.worki na które nawinięta jest folia, 2. kierunek zwijania, 3. staczanie po skarpie, 4. obciążenie workami Wyłożenie skarpy odwodnej wału folią

15 Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią Zagadnienia: Ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią. Znaki umowne. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu strażak ratownik OSP powinien umieć: przeprowadzić bezpieczną ewakuację osób z terenów powodziowych, przeprowadzić akcję humanitarną na terenie powodziowym, rozpoznać osoby potrzebujące pomocy, dostarczyć zaopatrzenie dla ludzi i zwierząt, zastosować znaki umowne stosowane na terenie powodziowym.

16 Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca w którym występuje zagrożenie na obszar bezpieczny. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego zatopieniem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną w przypadku znacznych obszarów dotkniętych żywiołem.

17 Podczas planowania ewakuacji istotnymi informacjami są dane: ile ludzi i zwierząt gospodarskich znajduje się na zagrożonym obszarze ile zostanie zatopionych miejscowości ile i jakie obiekty zostaną zalane jaka infrastruktura zostanie wyłączona z eksploatacji ile i na jakich odcinkach zostaną odcięte szlaki komunikacyjne

18 Znaki umowne przy kontakcie z załogą śmigłowca Y – yes N – no

19 Zasady ewakuacji na łodziach ratowniczych ratownicy pomagają w bezpiecznym dostaniu się na łódź osoby ewakuowane zakładają kamizelki ratunkowe udzielenie instrukcji zachowywania się na łodzi informacja o miejscu zbiórki osób ewakuowanych po terenach zalanych pływanie z minimalną prędkością łodzie prowadzą uprawnione osoby

20 Rozpoznanie sytuacji na zalanym obszarze, w zalanym budynku ewidencja ilości znajdujących się ludzi ocena możliwości i konieczności ewakuacji osób i mienia (kondycja fizyczna i psychiczna osób, występowanie zagrożeń wtórnych jak uszkodzenie budynków, rozlanie substancji niebezpiecznych itp.) ustalenie rzeczywistych potrzeb ludzi pozostających na terenach objętych powodzią

21 Ewakuacja zwierząt Duże zwierzęta gospodarskie można ewakuować transporterami pływającymi pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej ( trzoda chlewna, krowy, konie ) – załadunku dokonać można gdy transporter stoi na twardym gruncie. Małe zwierzęta ewakuujemy na łodziach ratowniczych po uprzednim zamknięciu w klatkach lub workach.

22 Dostarczanie zaopatrzenia dla powodzian: Woda pitna w fabrycznie szczelnych pojemnikach ( butelki PET, pojemniki 5l ) żywność w szczelnych opakowaniach ( konserwy, słoiki, pojemniki plastikowe itp. ) pieczywo w workach foliowych, zapakowany w nieprzemakalne pojemniki Dostarczanie zaopatrzenia dla zwierząt: transport wody pitnej w odkażonych i sprawdzonych przez inspekcję sanitarną zbiornikach Suche mieszanki paszowe lub prasowane siano musi być podczas transportu zabezpieczone przed kontaktem z wodą powodziową


Pobierz ppt "Działania ratownicze i zabezpieczające Zagadnienia: Rodzaje uszkodzeń budowli ochronnych. Metody ochrony wałów. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google