Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Paweł II Papież Wolności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Paweł II Papież Wolności"— Zapis prezentacji:

1 Jan Paweł II Papież Wolności
Ks. Czesław Walentowicz

2

3 Po raz pierwszy w haśle Dnia Papieskiego użyto słowa papież
Bóg stworzył człowieka wolnym Wolność jest największym darem i przywilejem człowieka Papież Jan Paweł II wolności człowieka przypisywał najwyższe miejsce Wolność jest potrzebna człowiekowi nie mniej niż chleb i woda, miłość i pokój

4 Karol Wojtyła Jako młody człowiek, student doświadczył okrucieństwa II wojny światowej Jego kapłaństwo, biskupstwo, wreszcie wybór na papieża wypadły na czas zniewolenia przez system komunistyczny Sługa Boży widział jak bardzo brak wolności ogranicza człowieka

5 Racją bytu państwa jest suwerenność narodu, Ojczyzny
Tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta w Polsce okupacja Nie możemy zapomnieć ofiary życia tylu Polaków i Polek Nie możemy zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach „za wolność naszą i waszą”(2.X.1979)

6 Państwo jako wyraz samostanowienia poszczególnych ludów i narodów
Jest prawidłowym urzeczywistnieniem porządku społecznego i na tym polega jego moralny autorytet Jako syn Narodu o tysiącletniej kulturze, który przez całe stulecia był pozbawiony niepodległości państwowej Wiem jak wielkie jest znaczenie tej zasady(5.VI.1979)

7 Brak wolności osłabia, załamuje, degraduje ludzką godność

8 W czasie stanu wojennego tak bardzo Ojciec Święty zabiegał o naród, o Polskę Ojczyznę naszą

9 Człowiek jest wolny, w swojej wolności wybiera Boga, wybiera Chrystusa i Jemu służy

10 W swojej wolności człowiek może
Powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”?

11 Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca
Można przedłożyć sobie samemu i bliźniemu, i rodakom I Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu Czym żyliśmy wszyscy przez tysiąc lat?

12 Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło (10.VI.1979)

13 Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami
Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności Jest mu ona jednocześnie zadana

14 Wolności może człowiek używać dobrze lub źle, może przez nią budować, albo niszczyć

15 W Jasnogórskiej ewangelizacji
Zawiera się wezwanie do dziedzictwa synów Bożych Wezwanie do życia w wolności Do czynienia dobrego użytku z wolności Do budowania a nie do niszczenia

16 Iluż w ciągu tych sześciu wieków
Pielgrzymów przeszło przez to Jasnogórskie Sanktuarium Iluż się tutaj nawróciło, przechodząc od złego Do dobrego użycia swojej wolności(19.VI.1983)

17 Wolność jest domem, przestrzenią życia i ziemią obiecaną

18 Kandydat na ołtarze W swoim nauczaniu nie ograniczał się tylko do wolności zewnętrznej Wolność w sensie zewnętrznym jest spłyceniem tego zagadnienia

19 Praca stała się sojusznikiem
Pomaga żyć w prawdzie i wolności Wolności budowanej na prawdzie, która pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka(15.VI.1982)

20 Ojciec Święty stanął przy grobie męczennika, kapelana ludzi pracy

21 Wolność rozumiana jako samowola
Nadal zagraża demokracji i wolnym społeczeństwom Trzeba rozróżniać wolność od i wolność do… Człowiek powinien nieustannie się uwalniać

22 Uwalniać z niedojrzałości, naiwności, lenistwa, wad, niewierności, nałogów

23 W wolności człowiek ma prawo
Do pracy nad sobą i dla innych Do działań na rzecz wspólnego dobra Do prawdy, twórczości, ofiary, poświęcenia, wierności i miłości

24 Wolność do wielkości człowieka

25 Miejscem do pracy nad wolnością
Jest ludzkie sumienie Sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem W nim dokonują się wszystkie wybory Sumienie wzywa do wierności

26 Boże prawo i Ewangelia nie ograniczają wolności człowieka

27 Są gwarantem ludzkiej wolności

28 Być wolnym to służyć Chrystusowi
Poświęcać się dla innych, szczególnie dla potrzebujących Pomnażać dobro wspólne Spalać się w miłości Kościoła i Ojczyzny Dbać o całą ludzkość

29 Po I - pielgrzymce do Ojczyzny Polska odzyskała wolność

30 Papież przyniósł wolność Europie i wielu narodom świata

31 Tam, gdzie był Papież Ludzie czuli się wolni
Stawali się wolni przede wszystkim we własnych sercach i sumieniach Zapalał do troski o wolność państw i narodów

32 Jan Paweł II z całą mocą podkreślał, że wolność jest dana i zadana

33 Zewnętrzna wolność to dopiero…
Początek długiej drogi do prawdziwej wolności ducha Dopiero wolność ducha może zaspokoić ludzkie pragnienia Wolności nie można posiadać Nie można jej zużywać

34 Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć ją przez prawdę

35 Człowiek jest powołany
Do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie Jest to zwycięstwo nad grzechem Nad starym człowiekiem Do zwycięstwa nad sobą

36 Do zwycięstwa nad tym Co krepuje naszą wolę i czyni ją poddaną złu
Takie zwycięstwo oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, rozwój duchowy, zdolność przebaczania, rozwój duchowy(17.VI.1983)

37 Do was należy Położyć zaporę demoralizacji, wadom społecznym
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali Nie można być wolnym bez szacunku do wartości(18.VI.1983)

38 Jestem synem tego narodu
Odczuwam głęboko wszystkie jego dążenia, pragnienie życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości Solidarności Pragnienie życia swym własnym życiem (19.VI.1983)

39 Wolność jest przywilejem synów Bożych

40 Fałszywa wolność zniewala (VI ŚDM)

41 Poznacie prawdę A prawda was wyzwoli, uczyni wolnymi
Warunkiem prawdziwej wolności jest rzetelny stosunek do prawdy Jest to przestroga przed wolnością pozorną

42 Chrystus staje pośród was

43 Jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność

44 Papież Wolności

45


Pobierz ppt "Jan Paweł II Papież Wolności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google