Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych 2008."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych 2008

2 Standardy wymagań egzaminacyjnych Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności zapisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: I. odbiór tekstu słuchanego, II. odbiór tekstu czytanego III. reagowanie językowe.

3 I. Odbioru tekstu słuchanego Liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań z tego obszaru wynosi 10. Uczeń powinien zapoznać się z treścią zadań ułożonych do tekstu, aby wiedzieć, na czym się skoncentrować podczas słuchania; tekst jest odtwarzany dwukrotnie; uczeń słucha go uważnie, a następnie rozwiązuje zadania zgodnie z poleceniami; nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji można wywnioskować z kontekstu. 1) określa główną myśl tekstu; 2) określa kontekst sytuacyjny; 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje. Uczeń:

4 II. Odbioru tekstu czytanego Liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań z tego obszaru wynosi 20 Warunkiem poprawnego wykonania zadań z tego obszaru jest uważne przeczytanie tekstu; uczeń zrozumie tekst, gdy jego znajomość słownictwa i struktur gramatycznych będzie odpowiednio dobra, żeby pojąć jego ogólny sens i odszukać określone informacje; nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji można wywnioskować z kontekstu. 1) określa główną myśl tekstu; 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje; 4) określa intencje nadawcy tekstu; 5) określa kontekst sytuacyjny; 6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. Uczeń:

5 III. Reagowanie językowe Liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań z tego obszaru wynosi 20 Znając wiele sposobów wyrażania różnych funkcji językowych, mamy możliwość skutecznego i stosownego reagowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych; aby zaproponować drugiej osobie podjęcie jakiegoś działania lub uzyskać od niej jakieś informacje, wystarczyłoby znać tylko po jednym sposobie formułowania propozycji lub pytania; nie wiemy jednak, jak inna osoba zakomunikuje nam swoje oczekiwania; dlatego uczeń musi być przygotowany na rozumienie, rozpoznawanie i stosowanie rozmaitych sposobów reagowania językowego. 1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy; 2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji; 3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym. Uczeń:

6 Średni wynik poszczególnych klas

7 Poziom opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych standardów języka obcego

8 Klasa 3A

9 Klasa 3B

10 Klasa 3C

11 Klasa 3D

12 Klasa 3E

13 Klasa 3F

14 Klasa 3G

15 Wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Zadania do standardów, które wypadły najsłabiej, to zadania, które nie występują w podręczniku. Są to przede wszystkim odpowiedzi na pytania na temat zdjęcia oraz zadania polegające na tym, ze uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. Zadania takie wprawdzie są w podręczniku, jednak są one podzielone tematycznie. Uczniom sprawia więc trudność porównanie różnych kontekstów sytuacyjnych oraz dobranie reakcji do usłyszanych wypowiedzi (zad.4). Należy wprowadzić zadania tego typu i ćwiczyć ich wykonywanie na zajęciach. Należy tez zwrócić większą uwagę na słownictwo, a zwłaszcza wyrazy o kilku znaczeniach. W zadaniu 4.1 uczniowie szkoły udzielili tylko 27 prawidłowych odpowiedzi na 141 piszących. Wynikało to z niezrozumienia słowa starter w znaczeniu przystawka. Natomiast w zadaniu 5.4 udzielili 24 prawidłowych odpowiedzi, co spowodowane było mylnym przetłumaczeniem słowa order = zamówienie. Opracowała: Małgorzata Kosińska


Pobierz ppt "Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google