Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa"— Zapis prezentacji:

1 w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Bataliony Chłopskie (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 160 tys. ludzi. Działająca w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce. Po Armii Krajowej była to największa formacja zbrojna podczas okupacji.

2 We wrześniu 1940 roku w Mikułowicach, trzech
działaczy ruchu ludowego z kielecczyzny Franciszek Kamiński, Stanisław Jagiełło (późniejszy komendant okręgu kieleckiego), Władysław Zwiejski opracowało regulamin Straży Chłopskiej. Instrukcja organizacyjna głosiła, że Straż Chłopska jest formą samoobrony mającą za zadanie: zabezpieczenie porządku i spokoju publicznego, ochronę mienia, ochronę działalności „Rocha”, współpracę z podziemnymi władzami państwowymi, prowadzenie prac ideowo –wychowawczych wśród członków SCh, tworzenie oddziałów przeznaczonych do utrzymania porządku wewnątrz kraju, tworzenie wydzielonych oddziałów do zabezpieczania działalności partyjno –politycznej ruchu ludowego.

3 8 października 1940 r. Franciszek
Kamiński został Komendantem Głównym, a Józef Niećko pełnomocnikiem do całokształtu działalności Straży Chłopskiej. Obawy przed utratą wpływów na wsi zdecydowały o utworzeniu samodzielnej formacji wojskowej, noszącej od wiosny 1941 nazwę Bataliony Chłopskie. Z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego pełnomocnikiem ds. Batalionów Chłopskich został Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”, szefem sztabu Kazimierz Banach ps. „Kamil Rosnowicz”. Komendantem Głównym Batalionów Chłopskich został Franciszek Kamiński ps. „Zenon Trawiński”, który jest autorem tekstu przysięgi.

4

5 w obliczu nieśmiertelnego ducha ojczyzny mojej, Polski,
„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w obliczu nieśmiertelnego ducha ojczyzny mojej, Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu polskiego postanawiam i ślubuję w swym sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu i we wszystkich okolicznościach walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie całkowitej wolności narodu polskiego i niepodległości państwowej Polski. Do walki tej staję świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach Batalionów Chłopskich, kierowanych przez znaną mi organizację ideowo polityczną zmierzającą do sprawiedliwej Polski Ludowej na chrześcijańskich zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki wszelkie zlecenia i rozkazy wykonywać będę rzetelnie i karnie, powierzonych mi tajemnic nie ujawnię przed nikim, nawet przed najbliższymi mi osobami. W wykonywaniu rozkazów oraz zachowaniu powierzonych mi tajemnic nie powstrzyma mnie nawet groza utraty życia. Stając w szeregach Batalionów Chłopskich do szeregów żadnej innej organizacji ideowo-politycznej nie wejdę i w żadnym wypadku z szeregów Batalionów Chłopskich samodzielnie nie wystąpię. Przyrzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać. Tak mi dopomóż Bóg.”

6 stoczyły wiele bitew i potyczek. Przeprowadziły
Bataliony Chłopskie w czasie II wojny światowej stoczyły wiele bitew i potyczek. Przeprowadziły 230 akcji sabotażowo – dywersyjnych na szlakach kolejowych, 1600 ataków na niemiecką administrację i policję. Zniszczyły 1600 zakładów pracujących na rzecz okupanta. Na szczególne uznanie zasługuje walka żołnierzy Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. W szeregach Batalionów Chłopskich aktywnie działały również kobiety. Utworzyły one Ludowy Związek Kobiet, który prowadził pracę kulturalną –oświatową, obsługiwał sieć łączności i kolportażu, opiekował się rodzinami aresztowanych i poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich. Wiele kobiet z Ludowego Związku Kobiet przeszło szkolenie sanitarne i niosło pomoc chorym i rannym partyzantom. 19 września 1945 roku podpisali oświadczenie o ujawnieniu. Stworzyło to warunki umożliwiające powrót żołnierzy Batalionów Chłopskich do normalnego życia i wyjścia z konspiracji.

7 r. - Uroczystość przekazania Sztandaru Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koła w Bejscach Publicznemu Gimnazjum w Czyżowicach W uroczystości uczestniczyli Członkowie OZŻBCH Koła W Bejscach Stanisław Mazurek Czesław Marzec Władysława Sowa Katarzyna Kańska Adam Falasa – członek wspierający Władysław Wieczorek – członek Związku Kombatantów Rzeczpospolite Polski i Byłych Więźniów Politycznych oraz rodziny nieżyjących członków zarządu Koła w Bejscach.

8

9

10

11 Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:30 Mszą Św
Uroczystość rozpoczęła się o godz.12:30 Mszą Św. celebrowaną przez księży parafii Bejsce – ks. Proboszcza Marka Zawłockiego oraz ks. Prefekta Stanisława Kostuchę, którzy podkreślili znaczenie sztandaru i patriotyzmu w przeszłości i czasach współczesnych.

12 Poczty sztandarowe: PSL w Bejscach, SSP w Bejscach, SSP w Dobiesławicach
i OSP w Czyżowicach

13 Dyrektor Szkoły Piotr Obrempalski przywitał Gości, przybliżył historię Batalionów Chłopskich,

14 a następnie odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru przez żołnierzy,
których reprezentowali: Stanisław Mazurek, Czesław Marzec i Adam Falasa. W imieniu Gimnazjum Sztandar przejęli Dyrektor Szkoły Piotr Obrempalski, Przewodnicząca Rady Rodziców Krystyna Wicher oraz uczeń Michał Minior,

15 którzy przekazali cenną pamiątkę w ręce uczniów:
Dominiki Obory, Agnieszki Pietras i Piotra Parady. Młodzież przyrzekła dbać o Sztandar i pamiętać o tych, których On reprezentuje.

16 Uroczystość swoja obecnością zaszczycili również:
Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak Starosta Powiatu kazimierskiego Jan Nowak Sekretarz Powiatu kazimierskiego Marek Krupa Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Stanisław Marzec Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała a także Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic, Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Bejsce oraz społeczność lokalna.

17 Swoimi przeżyciami oraz wspomnieniami z lat okupacji podzielił się
Prezes Koła w Bejscach Stanisław Mazurek.

18 Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak,
Głos zabrali Goście: Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Starosta Powiatu kazimierskiego Jan Nowak oraz Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała Pani Barbara Suwała odczytała list przysłany z tej okazji przez Świętokrzyską Kurator Oświaty Małgorzatę Muzoł.

19 Wyprowadzenie sztandarów.

20 Uroczystość zakończyły występy artystyczne młodzieży
Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, a Żołnierze BCh otrzymali wraz z podziękowaniem symboliczną różę.

21

22

23

24

25

26 Na zakończenie uroczystości zrobiono wspólne zdjęcie.

27 UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM NA ZAPROSZENIE POSŁA MIROSŁAWA PAWLAKA W DNIU R. ZWIEDZALI SEJM

28 UCZNIOWIE ZŁOŻYLI KWIATY I ZAPALILI ZNICZE NA GROBIE GEN
UCZNIOWIE ZŁOŻYLI KWIATY I ZAPALILI ZNICZE NA GROBIE GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO.


Pobierz ppt "w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google