Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka nie tylko dla smyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka nie tylko dla smyka"— Zapis prezentacji:

1

2 Etyka nie tylko dla smyka
W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła jako jedna z 20 szkół województwa łódzkiego bierze udział w realizacji pilotażu projektu "Etyka nie tylko dla smyka". Projekt jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Do projektu przystąpiło 230 szkół z całej Polski.

3 Etyka nie tylko dla smyka
Projekt realizują : p. Dominika Rawicka w kl. 1 f p. Iwona Strumińska w kl. 2a p. Jolanta Cieślak w kl. 2d p. Lidia Fisiak w kl. 3b

4 Cele projektu to: przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o podstawę programową; kształtowanie postaw moralno-etycznych uczniów klas I-III; rozwijanie refleksji moralno-etycznej uczniów; kształtowanie umiejętności uczniów do podejmowania odpowiedzialnych wyborów moralno-etycznych; wychowanie społeczeństwa demokratycznego działającego w oparciu o zasady postępowania etycznego.

5 Etyka nie tylko dla smyka
Jak nauczyć dziecko rozumienia czym jest szacunek, tolerancja, współczucie, dobroć, życzliwość, honor, umiar, piękno, dobroć, szczodrość, odpowiedzialność, piękno, wytrwałość…? To zadanie dla nauczycieli, którzy za pomocą bajek, baśni, historyjek, zabaw, muzyki, plastyki będą kształtować postawy etyczno moralne. Bardzo ważnym ogniwem w nowym wyzwaniu, przed którym stanęły dzieci i nauczyciele jest udział w projekcie rodziców.

6 Mały słownik wartości etycznych
Dobroć przypisujemy komuś, kto świadomie działa na rzecz cudzego dobra. Wykazuje się zarówno życzliwością w nastawieniu i wrażliwością na cierpienie innych , jak też gotowością do podejmowania w pewnym zakresie działań na rzecz innych. Człowiek dobry przekracza elementarną zasadę etyki: „unikaj szkodliwych działań” na rzecz wysiłku realizacji dobra. We wskazaniach praktycznych koncentruje się na postulatach dotyczących unikania zła: „Nie kradnij”; „Nie kłam”. W pewnym sensie można powiedzieć, że „bycie dobrym” to wyższy poziom etyczny.

7 Mały słownik wartości etycznych
Sprawiedliwość  jest  jedną z tych dziwnych rzeczy, które najlepiej widać wtedy, kiedy ich brakuje. Zazwyczaj sprawiedliwość przywołujemy wtedy, gdy doznajemy niesprawiedliwości. Nazwanie czegoś niesprawiedliwym jest najpowszechniejszą formą protestu moralnego.  Za  sprawiedliwe uważa się porządek prawny i działanie, które pozostają w zgodzie z prawami naturalnymi.

8 Mały słownik wartości etycznych
Tolerancja to postawa szacunku wobec drugiego człowieka i respektowanie jego prawa do odmienności. Tolerancja nie opiera się na sympatii i solidarności z tym, co inne od nas i naszych poglądów, ale na cierpliwej zgodzie na to, że nasza wola nie musi być obowiązująca dla wszystkich ludzi. Niezwykle istotnym zagadnieniem etycznym jest problem granic tolerancji: czego nie wolno tolerować.

9 Mały słownik wartości etycznych
Uczciwość jest pojęciem określającym cechę jakiegoś czynu lub czyjegoś charakteru – odnosi się do postępowania zgodnie ze społecznie ustalonymi zasadami, na które świadomie się przystało. Człowiek może postępować uczciwie okazjonalnie lub w pewnych sferach życia. Jeśli chęć i wysiłek na rzecz uczciwego działania są trwałym i obejmującym wszystkie aspekty życia, to mówimy o uczciwości jako cesze charakteru. Uczciwość możemy określać jako szlachetność.

10 Mały słownik wartości etycznych
Wytrwałość definiowana jest przez słownik języka polskiego jako cierpliwe, konsekwentne dążenie do celu. Jako cecha charakteru wytrwałość –czyli zdolność do zmierzania do celu na przekór przeciwnościom – jest zazwyczaj moralnie pozytywnie oceniania, co zapewne ma swoje korzenie w heroicznych ideałach, które od zarania dziejów stanowiły element kultury etycznej Zachodu. Praktykowanie wytrwałości jest wyrazem siły wewnętrznej i zewnętrznej, a ponadto jej efekty mogą budzić szacunek jako triumf ludzkiej woli i człowieczej zdolności tworzenia.

11 Literatura: •„Z dzieckiem w świat wartości” Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska • „Wielka księga Młodego Filozofa” Peter Ekberg, Sven Nordqvist  • „Uczucia co to takiego ? Dzieci filozofują” Oscar Brenifier • „Bajki Filozoficzne Jak żyć razem?” Michel Piquemal  • „Bajki Filozoficzne” Michel Piquemal • „Filozofowie dla dzieci” Sophie Boizard  • „Filozofia dla dzieci – Szczęście” wg Niny Oscar Brenifier, Iris de Mouy • „Filozofia dla dzieci – Prawda”  wg Niny Oscar Brenifier, Iris de Mouy • „Skąd, dokąd, dlaczego? Ważne pytania o sens życia. Dzieci pytają – naukowcy odpowiadają” Abert  Biesinger Helga Kohler-Spiegel 


Pobierz ppt "Etyka nie tylko dla smyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google