Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMetodyki Zwinne Agile Project Management - SCRUM x© Michał Turek, AGH Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMetodyki Zwinne Agile Project Management - SCRUM x© Michał Turek, AGH Kraków."— Zapis prezentacji:

1 zMetodyki Zwinne Agile Project Management - SCRUM x© Michał Turek, AGH Kraków

2 SCRUM - geneza zPomysłodawcy dla podstawowych założeń metodyki (1986) -Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka, publikacja zFormalna definicja (1995) - Ken Schwaber zOgólny zarys założeń: yDostarczanie kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu (iteracyjny przyrost zawartości), yWłączanie się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy, ySamoorganizacja zespołu projektowego.

3 SCRUM Alliance zMożliwość certyfikacji szkoleń SCRUM zW Polsce certyfikat Certified Scrum Master można uzyskać po zdaniu egzaminu zEgzamin dostępny od 1 października 2009, płatny. Certyfikat: 2 lata

4 Agile Manifesto - przypomnienie zKorzyści i założenia : yLudzie i współpraca ponad proces i narzędzia; yDziałające oprogramowanie ponad wyczerpującą dokumentacją; yWspółpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu; yReagowanie na zmiany ponad trzymaniem się planu. zPriorytety: yOsiągnięcie zadowolenia klienta poprzez wczesne i nieprzerwane dostarczanie mu oprogramowania wysokiej jakości.

5 SCRUM - Role osób w projekcie  Scrum Master - szef zespołu SCRUM - odpowiedzialny za egzekwowanie praktyk i zasad Scrum, reprezentowanie zarządców wobec projektu, usuwanie przeszkód, reprezentuje zespół przed Product Owner  Product Owner - właściciel produktu - odpowiedzialny za decyzje w sprawie cech funkcjonalnych produktu oraz zarządzanie priorytetami w ich implementacji  Scrum Team - członkowie zespołu - każdy, kto należy do zespołu wykonującego czynności związane bezpośrednio z wytwarzaniem programowania (projektanci, programiści, testerzy, administratorzy baz danych, administratorzy systemu, graficy, etc). Pracują na równych prawach - z tym samym zespół jest tworem samoorganizującym się.

6 SCRUM - Podstawowe pojęcia zSprint - zProduct Backlog - wykaz prac produktu zSprint Backlog - wykaz prac sprintu zWorking Increment -

7 SCRUM - Daily Scrum  Szybkie spotkania -  Spotkanie przeglądu sprintu - ( sprint review meeting) ySpotkanie planowania sprintu - (sprint planning meeting) zCele i marszruta spotkań: yWiększa kontrol a nad projektem i wcześniejsze wykrywanie problemów ySkalowalność rozległości zespołu yNarzędzia (wykresy, wykazy) dla menedżera projektu (o nich potem)

8 Product Backlog zHierarchia zaległości produktu: zRola właściciela produktu (Product Owner) zKonieczne przejście z hierarchizacji na przypadki użycia UML, zWykorzystanie informacji zwrotnej od końcowego użytkownika oraz nowych informacji biznesowych i technicznych przy tworzeniu zaległości

9 Sprint Planning Meeting zPlanowanie sprintu: yosoby obecne: yplan spotkania: ynegocjacje: yCel sprintu (sprint goal)powinien być mierzalny, dzięki czemu można łatwo określić, kiedy został osiągnięty.

10 Stand-Up meetnig  W metodyce SCRUM spotkanie Stand-Up także występuje, tutaj nazywamy je scrumem powszednim.

11 SCRUM - Sprint Review Meeting zSpotkanie dokonujące przeglądu sprintu, odbywające się pod jego koniec zPrezentacja przyrostu produktu

12 Sprint - postępowanie zWłaściciel produktu określa początkowy wykaz prac produktu, plan edycji produktu, budżet itp. zZespół, wraz z szefem Scrum i właścicielem produktu, decydują o czasie trwania iteracji (i tego się trzymają) zPlanowana jest pierwsza iteracja: określa się wykaz prac sprintu, cel sprintu, zadania - po czym każdy udaje się do swoich zadań

13 SCRUM - mapa sprintu Product backlog Sprint backlog n dni 24 h Daily Scrum Working Increment Product version

14 SCRUM - Release Planning zPlanowanie liczby wersji: zPlanowanie liczby sprintów: zOkreślanie wielkości przyrostów produktu: zTworzenie modeli i dokumentacji projektowych do wersji

15 SCRUM - Spotkania Sprint Retrospective zPlanowanie udoskonaleń i analiza niepowodzeń

16 SCRUM - Estimating the Product Backlog zOkreślanie wielkości Project Backlog zOkreślanie zdolności do dostarczenia produktu dla Scrum Team

17 SCRUM - możliwości potencjalne w realizacji zPotentially Shippable Product Incremement - zModele i dokumentacja: zSprintu hartujący: zSprint wzmacniający:

18 SCRUM - Task Board zTablice zadań dla sprintu: Story, To do, In Process, To Verify, Done

19 SCRUM - Sprint Burndown Chart z„Wykres malejący” zMetody graficzne w szacowaniu przebiegu prac w ramach sprintu, zKorekty rozmiaru zadania podczas trwania sprintu, zSzacowanie wymiarów godzinowych dla zadań w ramach sprintu

20 SCRUM - Release Burndown Chart zMetody graficzne planowania liczby sprintów zPunkty abstrakcyjne pracy: godzina, dzień, metapunkt zDni idealne -

21 SCRUM a XP zDiametralne różnice na polu zastosowań: yScrum dotyczy strony zarządzającej, pozostawiając rozwiązania inżynierskie (projektowanie, kodowanie, zarządzanie konfiguracją, testowanie) samoorganizującemu się zespołowi yXP dotyczy posunięć inżynierskich i nie dostarcza żadnych specyficznych narzędzi do zarządzania projektem. yW praktyce metody często stosuje się razem, yMetody (idące w parze) stosuje się jako podstawę do rozwijania kolejnych metodologii

22 The Agile Manifesto (I) zOur highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. zWelcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.

23 The Agile Manifesto (II) zDeliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. zBusiness people and developers must work together daily throughout the project.

24 The Agile Manifesto (III) zBuild projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. zThe most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

25 The Agile Manifesto (IV) zWorking software is the primary measure of progress. zAgile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

26 The Agile Manifesto (V) zContinuous attention to technical excellence and good design enhances agility. zSimplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.

27 The Agile Manifesto (VI) zThe best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. zAt regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.


Pobierz ppt "ZMetodyki Zwinne Agile Project Management - SCRUM x© Michał Turek, AGH Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google