Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl Twój klucz do sukcesu! Kierunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl Twój klucz do sukcesu! Kierunki."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl Twój klucz do sukcesu! Kierunki studiów:  Europeistyka  Filozofia  Kognitywistyka  Kreatywność społeczna  Socjologia  Zarządzanie w politykach publicznych

2 Nowoczesne programy studiów oraz szeroki wachlarz specjalizacji dostosowanych do aktualnych wymagań rynkowych. Doświadczone i doceniana w środowisku naukowym kadra dydaktyczna Zajęcia praktyczne Zdobywanie umiejętności praktycznych i praktyki zawodowej Bardzo dobra infrastruktura dydaktyczna Możliwość uczestniczenia w programach wymiany studenckiej Przyjazna atmosfera Wydział Filozofii i Socjologii wfis.umcs.lublin.pl Dlaczego warto studiować na Wydziale Filozofii i Socjologii:

3 Wydział Filozofii i Socjologii Możliwości rozwoju w czasie studiów: działalność w kołach naukowych udział w badaniach naukowych działalność naukowa w czasopismach studenckich możliwości zindywidualizowanej pracy nad osobistym rozwojem i budowaniem własnego światopoglądu dzięki szerokiej ofercie zajęć fakultatywnych udział w szkoleniach, treningach i warsztatach, podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl

4 Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii mają do dyspozycji: pracownie komputerowe darmowe oprogramowanie na użytek domowy darmowy dostęp do Internetu na Wydziale rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe i socjalne) miejsca w domach studenckich dostosowane do europejskich standardów z dostępem do Internetu Akademicki Ośrodek Sportu (pływalnia, siłownia, sala fitness, sporty walki, ścianka do wspinaczki itd.) Akademicki Ośrodek Kultury Chatka Żaka (m.in.: radio, kino, teatr, taniec) Wydział Filozofii i Socjologii facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl

5 Europeistyka (kierunek praktyczny) studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu: praktycznym (I stopień) ogólnouniwersyteckim (II stopień) Europeistyka to studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne kształcące w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. 2 specjalności na I stopniu studiów: zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna Europeistyka – kierunek myślenia facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl

6 facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności: komunikacyjne i interpersonalne praktyczne do organizowania wydarzeń kulturalnych i społecznych pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia kulturalne i społeczne zarządzania wiedzą i informacją Możliwości zatrudnienia po studiach: instytucje rządowe stowarzyszenia i fundacje organizacje kulturalne i społeczne media, urzędy wydawnictwa, fundacje Europeistyka – kierunek myślenia

7 Filozofia Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki specjalności: Filozofia teoretyczna doradztwo i komunikacja społeczna Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Filozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości) to najogólniejsza dziedzina wiedzy o świecie i jego poznaniu, ludzkim życiu, dobru i złu. Filozofia wyrasta ze zdziwienia światem i ciekawości, poszerza horyzonty umysłowe i służy budowaniu racjonalnego obrazu świata. Filozofia facebook.com/filozofia.UMCSfilozofia.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl

8 Zdobywasz umiejętności: formułowania, analizy i rozwiązywania problemów planowania i organizacji prowadzenia dyskusji logicznego rozumowania krytycznego myślenia facebook.com/filozofia.UMCSfilozofia.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Filozofia Możliwości zatrudnienia po studiach: instytucje kultury branża reklamowa doradztwo personalne i biznesowe specjalista ds. wizerunku i Public Relations szkolnictwo (nauczyciel filozofii lub etyki)

9 Kognitywistyka Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Kognitywistyka (nauki o poznaniu, ang. cognitive science) to interdyscyplinarne badania naukowe nad umysłem i procesami poznawczymi (m.in. percepcja, pamięć, inteligencja, język, rozwiązywanie problemów, reprezentacja świata, emocje). Specjalności: sztuczna inteligencja i logika znak, język i komunikacja Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl

10 Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności: zbierania i analizowania informacji projektowania stron www i system informacyjnych obsługi aplikacji użytkowych projektowania i redagowania tekstów i komunikatów specjalistycznych Możliwości zatrudnienia po studiach: sektor IT administracja systemami operacyjnymi, sieciami bazami danych specjalista ds. kreowania wizerunku firmy, marki i wizerunku osobistego agencje reklamowe i media

11 facebook.com/Kreatywnosc.UMCS kreatywnoscumcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Kreatywność Społeczna Kreatywność społeczna Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób chcących wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione na współczesnym rynku pracy: kreatywność w myśleniu i działaniu nieszablonowość nowatorstwo, konkurencyjność krytycyzm, innowacyjność przedsiębiorczość, skuteczność

12 wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności: znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych Możliwości zatrudnienia po studiach: instytucje publiczne i kulturalne placówki oświatowe organizacje społeczne, media, branża reklamowa specjalista ds. kreowania wizerunku facebook.com/Kreatywnosc.UMCS kreatywnoscumcs.lublin.pl Kreatywność Społeczna

13 Socjologia Socjologia (kierunek praktyczny) Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny Specjalności:  Animacja kultury i komunikowanie społeczne  Asystent rodziny  Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne  Polityka regionalna i rozwój lokalny  Socjologia gospodarki  Stosunki międzynarodowe facebook.com/socjologia.UMCSsocjologia.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

14 Socjologia facebook.com/socjologia.UMCSsocjologia.umcs.lublin.pl wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności: budowania pozytywnych relacji interpersonalnych gromadzenia i analizowania danych prezentowania raportów zarządzania kompetencjami w organizacji Możliwości zatrudnienia po studiach: działy Public Relations i Human Resources ośrodki badań społecznych i rynkowych działy marketingu i reklamy organizacje rządowe i pozarządowe

15 Zarządzanie w politykach publicznych (kierunek praktyczny) Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki Program studiów obejmuje siedem modułów, z których dwa specjalistyczne są wybierane przez studenta spośród następujących: Polityka regionalna Migracje i polityka ludnościowa Polityka zdrowotna Polityka społeczna Polityka gospodarcza Polityka kulturalna i edukacyjna facebook.com/ZWPP.UMCS zwpp.umcs.lublin.pl Zarządzanie w politykach publicznych wfis.umcs.lublin.pl

16 facebook.com/ZWPP.UMCS zwpp.umcs.lublin.pl Zarządzanie w politykach publicznych wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności: wiedzę o politykach publicznych rozeznanie w strukturach administracji samorządowej i państwowej umiejętność dostarczania i pomnażania wiedzy projektowania i realizowania zadań publicznych Możliwości zatrudnienia po studiach: administracja publiczna organizacje rządowe i pozarządowe w rolach doradczych i eksperckich na stanowiskach menadżerskich


Pobierz ppt "Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl Twój klucz do sukcesu! Kierunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google