Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Filozofii i Socjologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Filozofii i Socjologii"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Filozofia Socjologia Europeistyka Kognitywistyka Zarządzanie w politykach publicznych rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/WFiS.UMCS wfis.umcs.lublin.pl

2 rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/WFiS.UMCS
Wydział Filozofii i Socjologii Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS umożliwiają: dostosowanie programu studiów do własnych zainteresowań (ponad 30% punktów ECTS do wyboru) realizację indywidualnego programu studiów wybór spośród bogatej oferty zajęć fakultatywnych (także w języku angielskim) uczestnictwo w semestralnych i rocznych wyjazdach zagranicznych w ramach programu stypendialnego ERASMUS na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii realizację części programu w innych ośrodkach krajowych (program MOST) rozwój zainteresowań w licznych kołach naukowych facebook.com/WFiS.UMCS wfis.umcs.lublin.pl

3 rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/WFiS.UMCS
Wydział Filozofii i Socjologii rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii mają do dyspozycji: pracownie komputerowe darmowe oprogramowanie na użytek domowy darmowy dostęp do Internetu na Wydziale rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe i socjalne) miejsca w domach studenckich dostosowane do europejskich standardów z dostępem do Internetu udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich Akademicki Ośrodek Sportu (pływalnia, siłownia, sala fitness, sporty walki, ścianka do wspinaczki itd.) Akademicki Ośrodek Kultury Chatka Żaka (m.in.: radio, kino, teatr, taniec) facebook.com/WFiS.UMCS wfis.umcs.lublin.pl

4 Filozofia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Filozofia
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, oraz specjalność doradztwo i komunikacja społeczna Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Filozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości) to najogólniejsza dziedzina wiedzy o świecie i jego poznaniu, ludzkim życiu, dobru i złu. Filozofia wyrasta ze zdziwienia światem i ciekawości, poszerza horyzonty umysłowe i służy budowaniu racjonalnego obrazu świata. facebook.com/filozofia.UMCS filozofia.umcs.lublin.pl

5 Filozofia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Dla kogo przeznaczona jest oferta? Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych fundamentalnymi zagadnieniami dotyczącymi świata i człowieka. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie. Pozwalają poznać najważniejsze koncepcje filozoficzne wszystkich czasów i zdobyć określone sprawności intelektualne: analizy i rozwiązywania problemów prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji logicznego rozumowania jasnego i wyraźnego formułowania myśli otwartości na nowe idee krytycyzmu facebook.com/filozofia.UMCS filozofia.umcs.lublin.pl

6 Filozofia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Perspektywy zatrudnienia
Dzięki filozofii łatwiej odnajdziesz się na współczesnym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, wymagającym szybkiej adaptacji do nowych warunków i skutecznego działania. Będziesz przygotowany do pracy wymagającej krytycznego myślenia, planowania i organizacji pracy, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, współpracy w zespole, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i znajomości języków obcych. Absolwent filozofii po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich jest przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii lub nauczyciel etyki. facebook.com/filozofia.UMCS filozofia.umcs.lublin.pl

7 Socjologia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Socjologia
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny Specjalności: Animacja kultury i komunikowanie społeczne Asystent rodziny Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne Polityka regionalna i rozwój lokalny Socjologia gospodarki Stosunki międzynarodowe facebook.com/socjologia.UMCS socjologia.umcs.lublin.pl

8 Socjologia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Socjologia
Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki Specjalności: Ogólnosocjologiczna Gospodarka innowacyjna Socjologia dialogu cywilizacyjnego Socjologia migracji Socjologia stosowana Socjologia zdrowia społeczności lokalnej Socjologia życia publicznego facebook.com/socjologia.UMCS socjologia.umcs.lublin.pl

9 Socjologia rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Perspektywy zatrudnienia
Ośrodki badań rynkowych Badania opinii publicznej Administracja rządowa i samorządowa Organizacje pozarządowe Działy personalne (human resources) Instytucje pomocy społecznej Animacja kultury Public relations facebook.com/socjologia.UMCS socjologia.umcs.lublin.pl

10 Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Europeistyka – kierunek myślenia – studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu: • praktycznym (I stopień) • ogólnouniwersyteckim (II stopień) Europeistyka to studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne kształcące w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. 2 specjalności na I stopniu studiów: • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

11 Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, współczesnych procesów cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Oferujemy zajęcia fakultatywne, w tym prowadzone: • w językach obcych, • przez wykładowców z zagranicy, • przez doświadczonych specjalistów zatrudnionych w urzędach administracji oraz instytucjach kultury. facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

12 Oferujemy: Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Możliwość realizowania części programu studiów w wybranych uniwersytetach w kraju lub za granicą m.in. w ramach programów: • Erasmus • MOST Wybór ścieżek kształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami dzięki możliwości odbywania niektórych zajęć na innych wydziałach uniwersytetu. Zajęcia praktyczne realizowane w urzędach administracji i różnego rodzaju instytucjach (np.: kulturalnych, społecznych), fundacjach w formie praktyk, warsztatów i staży absolwenckich m.in. w: • Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, • Urzędzie Miasta w Lublinie, • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

13 Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Zdobędziesz umiejętności w zakresie: • krytycznego myślenia i argumentacji, • sztuki negocjacji i komunikacji społecznej, autoprezentacji, • przygotowania projektów badawczych i użytkowych, • analizy danych, obsługi projektów, zdobywania funduszy zewnętrznych, przygotowania strategii projektowych, • korzystania z technologii informatycznych. facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

14 Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę: • teoretyczną i faktograficzną z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie dyscyplin: nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia, filozofia, kulturoznawstwo, ekonomia, nauka o administracji, prawo, nauka o polityce, finanse, • z zakresu funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową, • dotyczącą współczesnych zjawisk i procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych (gender, mniejszości kulturowe, narodowe i ekonomiczne). Przygotowanie zawodowe do pracy w: instytucjach rządowych organizacjach kulturalnych i społecznych urzędach mediach wydawnictwach fundacjach facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

15 Europeistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych: problematyką europejską procesami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi współczesnej Europy funkcjonowaniem organizacji społecznych i kulturowych zdobyciem kompetencji i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów europejskich zdobyciem wiedzy z zakresu promocji i reklamy, autoprezentacji, zdolności negocjacyjnych kształceniem umiejętności językowych pogłębieniem wiedzy i doświadczeń w różnych ośrodkach akademickich i instytucjach w kraju i za granicą wpływem na własną ścieżkę kształcenia facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl

16 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Kognitywistyka Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Kognitywistyka (nauki o poznaniu, ang. cognitive science) to interdyscyplinarne badania naukowe nad umysłem i procesami poznawczymi (m.in. percepcja, pamięć, inteligencja, język, rozwiązywanie problemów, reprezentacja świata, emocje). Jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami. facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

17 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Czym jest poznanie?
Jakie są jego efekty? Czym jest reprezentacja? Jak działają procesy poznawcze? Jak je modelować komputerowo? Na kognitywistykę składają się: filozofia umysłu językoznawstwo kognitywne semiotyka kognitywna sztuczna inteligencja i sztuczne życie psychologia poznawcza neuronauka poznawcza facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

18 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Dla kogo przeznaczona jest oferta? Zapraszamy kandydatów zainteresowanych: zagadką umysłu i świadomości komunikacją za pomocą znaków tworzeniem elementów komputerowych systemów poznawczych funkcjonowaniem mózgu jako „organu poznającego” psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

19 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Kognitywistyka to studia dla studentów: ambitnych i dociekliwych chcących decydować o swoim wykształceniu (możliwość wyboru ponad 30% kursów zgodnie z własnymi zainteresowaniami) posługujących się językiem angielskim (część zajęć prowadzona jest w języku angielskim, w tym z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych) chcących współtworzyć współczesny świat (świat informacji, rzeczywistości wirtualnej, nowych technologii) facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

20 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Program studiów obejmuje: kursy w zakresie ogólnej kognitywistyki zajęcia fakultatywne (kursy prezentujące szczegółowe problemy kognitywistyki) kursy „ścieżek kształcenia” Znak, język, komunikacja Jak działa język? W jaki sposób znaki wpływają na naszą reprezentację świata? Jak za pomocą znaków kreować obrazy rzeczywistości? Sztuczna inteligencja i logika Ile się możemy dowiedzieć o ludzkim umyśle dzięki komputerom? Jak modelować komputerowo procesy mózgowe? facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

21 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Perspektywy zatrudnienia: na stanowiskach wymagających: zaawansowanych umiejętności obsługi aplikacji użytkowych umiejętności administracji systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych podstawowych umiejętności programistycznych i analitycznych (np. projektowanie stron internetowych i systemów informacyjnych) projektowania i redagowania tekstów i komunikatów zbierania i analizowania informacji kształtowania postaw odbiorców komunikatów kreowania wizerunku firmy, marki, wizerunku osobistego popularyzowania wiedzy sektor IT facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

22 Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl
Program kognitywistyki jest realizowany przez Instytut Filozofii UMCS, zajęcia prowadzą również pracownicy Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund. facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl

23 rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/ZWPP.UMCS
Zarządzanie w politykach publicznych Dla kogo przeznaczona jest oferta? Zapraszamy kandydatów zainteresowanych umiejętnościami planowania działań, tworzenia strategii i dokonywania ewaluacji w sferze życia publicznego, chcącymi pracować jako urzędnicy administracji publicznej, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi, politycy. Absolwenci będą potrafili kompleksowo analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym. facebook.com/ZWPP.UMCS zwpp.umcs.lublin.pl

24 rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/ZWPP.UMCS
Zarządzanie w politykach publicznych Co po studiach? W ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę posiadającą kompetencje niezbędne do sprawnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Administracja publiczna potrzebuje nowocześnie wykształconych pracowników, rozumiejących misję i etos pracy w służbie publicznej, posiadających wiedzę o krajowych i regionalnych uwarunkowaniach, gotowych do współpracy z samorządem, biznesem oraz organizacjami pożytku publicznego. Studia Zarządzanie w politykach publicznych wspierane są przez doświadczonych pracowników administracji publicznej. facebook.com/ZWPP.UMCS zwpp.umcs.lublin.pl

25 rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl facebook.com/ZWPP.UMCS
Zarządzanie w politykach publicznych Program studiów obejmuje siedem modułów, z których dwa specjalistyczne są wybierane przez studenta spośród następujących: Polityka regionalna Migracje i polityka ludnościowa Polityka zdrowotna Polityka społeczna Polityka gospodarcza Polityka kulturalna i edukacyjna Studia zawierają szeroką ofertę zajęć praktycznych, realizowanych w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych. facebook.com/ZWPP.UMCS zwpp.umcs.lublin.pl


Pobierz ppt "Wydział Filozofii i Socjologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google