Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA"— Zapis prezentacji:

1 USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Justyna Adamczyk

2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

3 Z A L E T Y 1)sami sobie nie damy wypowiedzenia,
2)nie grozi nam zwolnienie np. ze względu na wiek, 3)nie grozi nam walka o stanowisko, 4)nie musimy znosić złego humoru szefa albo oglądania twarzy niekoniecznie lubianych współpracowników, 5)nie mamy przełożonego, sami sobie wyznaczamy cele i zadania oraz regulujemy intensywność pracy, jej czas, miejsce itp.

4 M I N U S Y 1)z własnej firmy nie da się wyjść, zamknąć za sobą drzwi i nie myśleć, nie martwić się o nic, 2)sen z oczu spędzają najczęściej kwestie finansowe, szczególnie związane z zapewnieniem ciągłości zleceń, wypłatą wynagrodzeń, zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, 3)często pracuje się na okrągło, bez względu na dzień tygodnia i porę dnia, bez urlopu latami.

5 KROKI DO WŁASNEGO BIZNESU Krok 1 – POMYSŁ Krok 2 – ANALIZA Krok 3 - PLANOWANIE STRATEGICZNE Krok 4 - ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA Krok 5 - REALIZACJA

6 OD POMYSŁU DO BIZNESU Biznesplan - (na początek na własny użytek), wystarczy wrzucić hasło "biznes plan„ „biznes plan instrukcja” „biznes plan krok po kroku” w dowolną wyszukiwarkę internetową. Pojawi się wiele darmowych poradników Można też skorzystać z publikacji książkowych (wypożyczyć z biblioteki).

7 - projektu, Dzięki stworzeniu biznesplanu będziemy musieli
odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, dotyczących: - projektu, opisu produktu/usługi, które będą oferowane, ceny sprzedaży produktu/usługi, procesu produkcji towaru/świadczenia usługi, promocji, niezbędnych pozwoleń, certyfikatów, itp., rynku, typologii klientów, obszaru geograficznego działalności

8 mocnych i słabych stron proponowanego biznesu oraz szans i zagrożeń,
analizy konkurencji, logistyki i dystrybucji, planu inwestycji (z informacjami na temat niezbędnych do rozpoczęcia biznesu dóbr, dostawców itp.); prognoz ekonomicznych (zysk ze sprzedaży, wykorzystywane surowce i inne materiały, media, czynsz, zobowiązania finansowe, personel, amortyzacja, inne wydatki, podatki itd.), zapotrzebowań kapitałowych przedsiębiorstwa oraz źródła jego pokrycia.

9 Po napisaniu biznesplanu przychodzi kolej
na ważne decyzje wybrać nazwę firmy, wybrać formę prawną działalności, wybrać formę opodatkowania, zdecydować, czy chcemy być płatnikiem podatku VAT, określić rodzaj działalności zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności), ustalić datę rozpoczęcia działalności, ustalić miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wybrać bank, w którym będziemy mieć konto firmowe.

10 Wniosek EDG – 1 i tzw. „jedno okienko”
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składany jest na specjalnym formularzu (EDG-1) i jednocześnie stanowi wniosek o: wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli nadanie numeru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, czyli zgłoszenie do urzędu skarbowego, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany, czyli do ZUS lub KRUS

11 Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności
Gospodarczej organ ewidencyjny, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę: naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego, właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

12 Jakie miejsca powinniśmy jeszcze odwiedzić ?
B A N K Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy. Konto firmowe służy do rozliczeń z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą jak również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, o ile nie łamie to regulaminu banku. Jest to duże ułatwienie dla samozatrudnionych i osób prowadzących małe przedsiębiorstwa.

13 Tej czynności nie wykonają za ciebie urzędnicy.
URZĄD SKARBOWY Pamiętaj o wyborze formy opodatkowania (do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Tej czynności nie wykonają za ciebie urzędnicy. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i udać się z nim do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Możesz go również wysłać pocztą.

14 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jedno okienko nie pomoże przy zgłoszeniu siebie lub pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Tę sprawę musisz załatwić osobiście w ZUS, składając odpowiedni formularz. Zarówno ty, jak i twoi współpracownicy muszą mieć opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS będzie ściągał z ciebie comiesięczną składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po wypełnieniu wniosków otrzymasz numer konta, na który należy wpłacać składki.

15 SANEPID W przypadku niektórych rodzajów działalności
odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność, musi dokonać Sanepid. Dotyczy to m.in. prowadzenia: sklepu spożywczego, placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego, fryzjerskiego, masażu, fitness, etc. Po wybraniu lokalu należy zgłosić projekt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do rzeczoznawcy ds. sanitarno- higienicznych, aby otrzymać opinię.

16 Dodatkowo przyda się odwiedzenie punktu, gdzie wyrobimy pieczątkę firmy (nie jest to obowiązkowe ale często przydaje się w urzędach i bankach) oraz wizyta w biurze reklamy, drukarni (gdzie zostaną zaprojektowane i wykonane, np. wizytówki, ulotki, plakaty, akcesoria, gadżety, wizualizacja zewnętrzna (szyld, oklejenie drzwi wejściowych, szyb okiennych itp.)

17 Zawód technik … - w nim bardzo ważne są relacje między ludźmi
Zawód technik … - w nim bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego kandydaci do zawodu powinni być: uczciwi, rzetelni, dokładni, systematyczni w działaniu, odpowiedzialni. Nawyki potrzebne w pracy: zamiłowanie do porządku, wysoka kultura osobista, dbałość o aparycję Wymagania psychofizyczne: umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, dobry stan zdrowia, dobra pamięć, spostrzegawczość, dokładność i systematyczność w działaniu, umiejętność współdziałania. Ponadto umiejętności przywódcze, równowaga w sytuacjach stresowych, umiejętności podejmowania uzasadnionego ryzyka.

18 Technik ekonomista potrafi:
- posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, - interpretować ogólne prawa ekonomiczne, - korzystać z różnych źródeł prawa, - stosować podstawowe zasady zarządzania zasobami - rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi, - określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, sporządzać dokumentację biurową, prowadzić ewidencję księgową, stosować zasady rachunku ekonomicznego, posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości, wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych.

19 Czego uczyłam się w liceum handlowym przygotowując się do wykonywania zawodu technik handlowiec? Moduły: OBSŁUGA KLIENTA: wykorzystywać wiedzę z psychologii w kontaktach z klientami, stosować środki komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu handlu, wyodrębniać segmenty rynku, prowadzić badania marketingowe, prowadzić negocjacje z klientami i kontrahentami, organizować proces sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym, prowadzić racjonalną gospodarkę zapasami, posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami, sprzętem technicznym i urządzeniami biurowymi podczas działalności handlowej, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU stosować terminologię towaroznawczą i marketingową, korzystać z różnych źródeł informacji handlowe, dokonywać oceny jakościowej produktów, rozróżniać wady towarów, udzielać informacji dotyczącej towarów, planować asortyment, wykonywać czynności logistyczne, prowadzić dokumentację magazynów, kalkulować ceny, tłumaczyć z języków obcych podstawowe informacje zamieszczone na towarach.

20 ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM stosować przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawnych dotyczących prawa pracy, korzystać z różnych źródeł prawa, rozliczać się z urzędem skarbowym i z ZUS, prowadzić korespondencję dotyczącą spraw osobowych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO posługiwać się podstawową terminologią z zakresu finansów i rachunkowości, ewidencjonować i interpretować typowe operacje gospodarcze, obliczać zużycie składników majtku trwałego, wyceniać składniki majątku, ustalać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego metodą statystyczną i księgową, prowadzić współpracę z bankami, dokonywać rozliczać gotówkowych i bezgotówkowych, przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację, stosować komputerowe programy finansowo-księgowe ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM wyjaśniać istotę planowania i analizy działalności ekonomicznej, rozróżniać planowanie strategiczne i operacyjne, opracowywać strategię rozwoju firmy, opracowywać plan rzeczowy i finansowy, sporządzać biznes plan, stosować metody analizy ekonomicznej, gromadzić, rejestrować, przetwarzać, prezentować informacje.

21 Kształcenie w zawodzie kosmetologa
Działalność usługowa: j.w Kosmetyka pielęgnacyjna: organizacji stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym, wykonywania masażu kosmetycznego, pielęgnowania zdrowej skóry, pielęgnowania kończyn górnych, pielęgnowania kończyn dolnych, pielęgnowania oczu i ich oprawy, pielęgnowania twarzy i ciała Kosmetyka lecznicza: pielęgnowania skóry zmienionej patologicznie (np.trądziki, zmiany w obrębie stóp) wykorzystywania światła w kosmetyce, wykorzystywania prądu w kosmetyce, fal radiowych, ultradźwięków, stosowania zabiegów cieplnych Kosmetyka upiększająca: wykonywania usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia, wykonywania makijażu, wykonywania manicure Sposobów radzenia sobie ze stresem, pozytywnego nastawienia do otoczenia, osiągania korzyści ze współpracy oraz bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej

22 Jeśli jesteś nastolatką lub nastolatkiem ...
Zazwyczaj jeden problem - szybko zlikwidować pryszcze lub zapobiec ich pojawieniu się . Błędem jest przekonanie, że tłustą skórę z trądzikiem należy przemywać silnie wysuszającymi środkami. Takie zabiegi tylko wysuszają naskórek, powodując jego łuszczenie, co dodatkowo potęguje stan zapalny. Nie używajcie mydła i kosmetyków zawierających alkohol, ponieważ prowadzi to do nadmiernego przesuszenia naskórka i zwiększonej produkcji łoju. Czyli błędne koło: im mocniej wysuszamy, tym bardziej skóra nastawiona jest na wydzielanie łoju. Najczęściej proponowanymi zabiegami dla nastolatków są oczyszczania oraz różne formy złuszczania naskórka (kwasy, kawitacja), które skutecznie i co najważniejsze, bezpiecznie usuwają problemy dojrzewającej skóry.

23 Unikaj samodzielnego czyszczenia twarzy.
Ten „zabieg” nie tylko nie likwiduje problemu, ale wręcz go nasila. Nie usuwaj sam/a zaskórników i innych zmian, bo może to doprowadzić do blizn lub stanów zapalnych skóry.

24 Dobre nawyki pielęgnacyjne przyswojone w młodości procentują przez całe życie.
W sieci istnieje tyle rad i wskazówek, często sprzecznych, że łatwo się w tym zagubić.

25 Nigdy nie kładź się spać z nieumytą skórą
Nigdy nie kładź się spać z nieumytą skórą. Używaj delikatnych preparatów myjących (woda, mleczka, śmietanki) Do porannego mycia możesz zastosować tonik bezalkoholowy, lub chłodną wodę z kranu. Na dzień stosuj krem nawilżający nawet, jeśli masz skórę tłustą lub trądzikową. Każda skóra potrzebuje nawilżenia. 4. Jeśli skóra po umyciu jest „ściągnięta”, a po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach już lśni od nadmiaru sebum, to dowód, że używasz kosmetyków nadmiernie wysuszających lub matujących. Przede wszystkim zmień preparat myjący (nie alkoholowy tylko łagodny) Młode dziewczyny stosujące makijaż mogą sięgać po produkty niekomedogenne (o bazie beztłuszczowej nie zatykające porów) 5. Nigdy nie wyciskaj zmian ropnych, zapalnych, grudkowych. Łatwo popaść w nawyk nieustannego wyciskania i wydrapywania, a to już otwarta droga do trądziku neuropatycznego (czyli chorobliwe dążenie do perfekcji u osób mających zaburzony obraz siebie)

26 6. Nie opalaj się nadmiernie, słońce, a tym bardziej solarium, nie są sprzymierzeńcem. 7. Raz w tygodniu zrób peeling, następnie przemyj twarz tonikiem dla przywrócenia kwaśnego pH skórze. Możesz tez nałożyć maskę np. z glinki lub maskę nawilżającą. 8. Nie jedz słodyczy, ciężkostrawnych oraz ostrych potraw, unikaj chipsów, czekolady. 9. Pij dużo wody i soków warzywnych i owocowych (PRAWDZIWYCH! Nie z półki sklepowej) 10. Uzupełnij dietę o ziarna zbóż i nasiona ( słonecznika, dyni, migdałów) 11. Uprawiaj sport na świeżym powietrzu. 12. Nie używaj pudrów, fluidów i kremów matujących, toników antybakteryjnych, masek wysuszających i mydeł. Taka pielęgnacja pozbawi Twoja skórę naturalnej bariery ochronnej w tym płaszcza lipidowego, a to otworzy drogę dla bakterii, podrażnień i alergii.

27 13. Wiosną i latem stosuj preparaty z filtrami ochronnymi przed słońcem. 14. Jesienią i zimą zabezpieczaj skórę preparatami ochronnymi (odżywcze, półtłuste ze wskazaniem na cerę jaką posiadasz) 15. Pamiętaj, pewne mankamenty urody to naturalna sprawa, nikt nie jest idealny, ciesz się swoją młodą skórą. 16. Uśmiechaj się. Nie pozwól, aby ciągła troska o perfekcyjny wygląd zdominowała Twoje życie. Mniej znaczy więcej Twoja skóra nigdy nie będzie w tak dobrej kondycji jak teraz. Wyjątkiem są oczywiście zmiany trądzikowe i zaskórniki, z którymi trzeba walczyć za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kosmetyków. Zapewne zauważyłaś już, że zbyt duża ilość podkładu potrafi zrobić z twarzy maskę. Twój makijaż powinien być kwintesencją świeżości. Jedyne, czego tak naprawdę potrzebujesz to dobra maskara, korektor na krosty i błyszczyk, czasem możesz do tego zestawu dorzucić róż do policzków.

28 Ponieważ podkład obciąża cerę, szczególnie tą wrażliwą, najlepiej jest używać kosmetyków mineralnych. Do szkoły doskonale sprawdzą się delikatnie połyskujące cienie do powiek i błyszczyki. Podkreślą one twoje piękno i dodadzą cerze blasku. Najlepsze dla nastolatek są kosmetyki, które tylko delikatnie koloryzują, a nie pokrywają skóry w całości. Do makijażu oczu używaj cieni w ciepłych kolorach, pastelowych, różowych, brzoskwiniowych. Naturalniej będziesz wyglądać w brązowej maskarze. Jeśli masz naturalnie czarne rzęsy, wybierz maskarę przezroczystą. Nie przesadzaj z ilością kosmetyków. Jedna warstwa cienia, maskary, czy podkładu w zupełności wystarczy. Na usta balsam nawilżający lub błyszczyk w naturalnym kolorze. Paznokcie ładnie opiłowane, czyste, pomalowane odżywką ew. lakier pastelowy (niedopuszczalne jest noszenie poodpryskiwanego, szpecącego manicure)

29 Kiedy nastolatka wygląda ciężko i staro?
ciemne, matowe cienie ciemne matowe szminki eyeliner czarna maskara czarna kredka ciemny podkład

30 Wpływ czynników zewnętrznych na skórę i jej przydatki:
Światło słoneczne – jego widma Promieniowanie podczerwone – długość fali powyżej 800 nm rozszerza naczynia krwionośne i przenika przez ciało. Promieniowanie widzialne – nm jest nieszkodliwe, wywołuje wrażenia świetlne u ludzi i zwierząt Promieniowanie ultrafioletowe 200 – 400 nm UVC – 200 – 290 nm, zatrzymywane przez warstwę ozonową, uszkadza informację genetyczną komórki (unieczynnia enzymy, hamuje syntezę DNA) jest bakteriobójcze i najgroźniejsze. UVB – 290 – 320 nm, dociera do naskórka i częściowo bierze udział w jego pigmentacji (opaleniźnie), wywołuje rumień i potrafi parzyć, wysusza naskórek, przyspiesza powstawanie zmarszczek, zmniejsza naszą odporność na wirusy oraz wywołuje zmiany patologiczne na skórze, aż do nowotworów. UVA – 320 – 400 nm – dociera do skóry właściwej, niszczy włókna kolagenowe, skóra traci elastyczność, wywołuje szybką opaleniznę, przebarwienia. Wnika w głąb włosa uszkadzając keratynę (suchość, łamliwość, brak połysku), powoduje reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne.

31 Pożyteczne działanie promieniowania UV
Pobudzenie syntezy witaminy D, Lepsze ukrwienie i odżywienie skóry, Polepszenie przemiany materii, Zwiększenie wydzielania się melatoniny, w konsekwencji ochrona przed stresem, depresją czy przygnębieniem, Wzrost efektywności pracy serca, polepszenie działania układu krążenia, Poprawienie samopoczucia Zmniejszenie zmian łuszczycowych Działanie przeciwłojotokowe

32 2. Dym nikotynowy - zawiera około 4 tysięcy związków chemicznych z czego ponad 40 to substancje rakotwórcze (np. formaldehyd, tlenek węgla, uretan, kadm, cyjanowodór, nikotyna). Wpływ dymu nikotynowego na skórę: Przewlekłe niedotlenienie i niedokrwienie tkanek Zaburzenie karatynizacji naskórka (złuszczania) co powoduje nieregularne pogrubienia skóry Powiększenie porów skórnych Suchość naskórka Zabijanie witamin: A, C, E, B1, B2. kwasu foliowego Utrata zdrowego różowego zabarwienia skóry w konsekwencji nawet żółtawo-szary odcień Spowolnienie gojenia się ran a nawet powstawanie blizn po głębszych zabiegach kosmetycznych Powstawania stanów zapalnych skóry Powstawanie bruzd wokół ust Rozszerzenie naczyń krwionośnych Zwiększenie ryzyka zachorowania na raka Brunatno – żółte przebarwienia skóry oraz paznokci u ręki, którą palacz trzyma papierosa

33 ŁADNA SKÓRA – TO ZDROWA SKÓRA


Pobierz ppt "USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google