Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WADA WYMOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WADA WYMOWY."— Zapis prezentacji:

1 WADA WYMOWY

2 Dzieci sześcioletnie powinny wymawiać prawidłowo wszystkie głoski i budować zdania logiczne, poprawne pod względem gramatyki i składni oraz akcentu, rytmu i melodii. Badania wykazują jednak, że co czwarte dziecko wadliwie wymawia podstawowe dźwięki mowy. Nie każde jednak odstępstwo od ogólnopolskiej normy wymawianiowej jest wadą wymowy. Do wad nie zaliczamy m.in. Nieprawidłowości artykulacyjnych wynikających z nieukończonego rozwoju mowy (do 5 roku życia), wymowy gwarowej oraz błędów wymowy (potrafimy je sami skorygować).

3 NIEZAKOŃCZONY ROZWÓJ MOWY
stwierdzamy , gdy dziecko do końca 5 roku życia dokonuje substytucji (zamiany) głosek , ale w obszarze głosek języka polskiego np. głoska „sz” jest zastępowana przez głoskę „s”, głoska „cz” jest zastępowana przez głoskę „c”. Pięcioletnie dziecko ma prawo opuszczać , przestawiać i zamieniać głoski na łatwiejsze, ale nie może (bez względu na wiek) ich deformować, czyli zniekształcać, np. wymawiać międzyzębowo, bocznie, welarnie.

4 OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY możemy stwierdzić, gdy dziecko powyżej 5 roku życia dokonuje substytucji (zamiany) głosek, ale wciąż są to zamiany w obrębie głosek języka polskiego.

5 WADA WYMOWY Jest to zniekształcenie głoski.
Stwierdzamy ją wtedy, gdy dziecko lub człowiek dorosły realizuje głoskę spoza głosek języka polskiego. Wadę stwierdzamy tylko u dzieci bez uszkodzeń organicznych, tzn. nie stwierdzamy wady wymowy u dzieci np. z rozszczepem podniebienia. Największą grupę wad wymowy na etapie nauczania początkowego stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią. Jest to nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu, a nawet niemal wszystkich głosek od razu. Wymowa jest wtedy niewyraźna, mało zrozumiała, aż do bełkotu.

6 PRZYCZYNY WAD WYMOWY Najczęstsze przyczyny wad wymowy są to nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych lub zaburzenia słuchu fonematycznego. Mogą być związane z budową aparatu mowy dziecka : niska sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego); wady zgryzu i anomalie zębowe (wymowa międzyzębowa); upośledzenie słuchu fizjologicznego (zaburzenia artykulacji, melodii, intonacji, elizje); nieprawidłowa budowa aparatu mowy (rozszczep podniebienia, warg, zbyt duży lub mały język, skrócone wędzidełko); przerost trzeciego migdałka (nosowanie, wymowa międzyzębowa); dysfunkcja słuchu fonematycznego (odpowiadającego za procesy analizy i syntezy słuchowej).

7 NAJCZĘSTRZE WADY WYMOWY W NASZEJ SZKOLE
Rotacyzm – reranie (wymowa boczna, wargowa, wargowo-zębowa, gardłowa, brak głoski r Wymowa bezdźwięczna(brak realizacji głosek dźwięcznych b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż ) Nosowanie (nosowa wymowa głosek ustnych lub odwrotnie a, e, o, i, b, c, d, k, s, t, w, z , związanego z nieprawidłową budową podniebienia miękkiego Seplenienie wymawianie głosek sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz

8 Do czynników środowiskowych (tkwiących w rodzinie) należą:
- mówienie do dziecka językiem nianiek (spieszczanie); - nadmierny rygoryzm lub liberalizm co do mowy dziecka; - ograniczone kontakty z matką do 2. roku życia - zaniedbania zdrowotne matki w ciąży (niedożywienie, używki); - niewłaściwa atmosfera rodzinna; - nieprawidłowe wzorce wymowy w domu; - brak okazji do rozwijania mowy (rozmowy, czytanie książek, oglądanie ilustracji, gry językowe).

9 SKUTKI SPOWODOWANE WADĄ WYMOWY
W znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Kłopoty w nauce czytania i pisania (agramatyzmy, nieprawidłowa budowa zdań, uporczywe literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu; w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, spógłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, końcówkami fonetycznymi –ą -om, inne). Zaburzenia osobowości (poczucie niższej wartości, osamotnienia, stany lękowe np. lęk przed wypowiadaniem się, nerwowość, unikanie kontaktów z gośćmi, rówieśnikami). Osłabiają wydolność umysłową dziecka i wpływają ujemnie na jego stosunek do nauki, szkoły i kolegów.

10 KILKA PORAD DLA RODZICÓW
Śledzić uważnie proces rozwoju mowy swojego dziecka, czy nie pojawiają się niepokojące objawy, np. -nieprawidłowość w budowie narządów mowy,  -brak gaworzenia we właściwym czasie, -brak mowy u 3-letniego dziecka.  Od urodzenia mówić do dziecka językiem dorosłych, a spieszczeń używać tylko w zabawach. Nie wymagać od dziecka posługiwania się mową dorosłych, ale też nie naśladować jego języka. Utrudnia to dziecku naukę mowy. Nie przestawiać dziecka leworęcznego na rękę prawą bez konsultacji z psychologiem. Zapobiegać chorobom uszu, przewlekłym stanom kataralnym i wadom zgryzu (karmić butelką do 1.roku życia ! smoczki- też! ) Starać się słuchać, co dziecko do nas mówi, ponieważ chętnie słuchane - chętnie mówi. Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.

11 RODZAJE ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH
Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia artykulacyjne Ćwiczenia słuchu fonemowego Ćwiczenia logorytmiczne

12 ODDECHOWE

13 BAŃKI

14 DMUCHAMY W LISTKI

15 ARTYKULATORÓW W celu usprawnienia narządów artykulacyjnych naszych dzieci

16 START 8)

17 MINKI 8)

18 UŚMIECHY I JĘZYCZEK

19 PRZED LUSTERKIEM 8)

20 ĆWICZYMY

21 ĆWICZYMY JĘZYK

22

23 SŁOMKA W ĆWICZENIACH

24 BALONIK

25 ĆWICZENIA JĘZYKA

26 ARTYKULACYJNE Sylabowanie wyrazów Poszerzanie słownika
Układanie poprawnych form wypowiedzi Powtarzanie głosek sprawiających trudności Tworzenie rymów wyrazowych

27 SŁUCHU FONEMOWEGO Rozpoznawanie głosek w wygłosie , śródgłosie i wygłosie Tworzenie ,,echa ‘’ Wywoływanie głosek dźwięcznych Cmokanie, parskanie, naśladowanie dźwięków zwierząt, otoczenia, odróżnianie głosów kolegów /koleżanek

28 RELAKSACYJNE /LOGORYTMICZNE
Wypowiadanie głosek w połączeniach ruchowych Klaskanie na dany dźwięk Gry i zabawy z zakresu rozwijania słownika np. kalambury słownie i ruchowe

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WADA WYMOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google