Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/

Коpie: 1
"Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/"— Zapis prezentacji:

1 "Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/

2 Zaburzenia treści: zaburzenia procesu uogólniania i abstrakcji brak logiki w budowanych tekstach nieprawidłowości w ukierunkowaniu myślenia (schizofazja) Objawowa klasyfikacja zaburzeń mowy według Leona Kaczmarka -cz. 1

3 Objawowa klasyfikacja zaburzeń mowy według Leona Kaczmarka -cz. 2 Zaburzenia języka (formy językowej): - niemota - afazja - alalia - agramatyzm - przejęzyczenia (lapsus)

4 Objawowa klasyfikacja zaburzeń mowy według Leona Kaczmarka -cz. 3 Zaburzenia substancji: a) w płaszczyźnie suprasegmentalnej (akcent, tempo, rytm, melodia): - jąkanie - rynolalia (nosowanie) - mowa bezkrtaniowców - afonia - bradylalia (zwolnione tempo mowy) - tachylalia (b. szybkie tempo mówienia) - giełkot (mowa bezładna - tachylalia + chaotyczny sposób językowego formułowania myśli) b) w płaszczyźnie segmentalnej (głoski): - dyslalia - dysortofonia c) w płaszczyźnie supra- i segmentalnej: - palatolalia (rynolalia+ dyslalia złożona) - mutyzm (zamilknięcie)

5 PODZIAŁ DYSLALII ZE WZGLĄDU NA NIEPRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK-cz.1 W obrębie dyslalii wyodrębniamy następujące wady wymowy: sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (=głosek trzech szeregów: ś,ź,ć,dź; s,z,c,dz; sz,ż,cz,dż ); W ramach sygmatyzmu wyróżnia się następujące sposoby realizacji dźwięków: 1. deformacje (mówimy wtedy o sygmatyzmie właściwym), 2. substytucje (parasygmatyzm), czyli zastępowanie jednych głosek dentalizowanych innymi, realizowanymi prawidłowo. 3. elizje (mogisygmatyzm), czyli głoski dentalizowane nie są w ogóle realizowane

6 PODZIAŁ DYSLALII ZE WZGLĄDU NA NIEPRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK-cz.2 Sygmatyzm właściwy (=sigmatismus,=seplenienie) czyli deformacje są wynikiem zmiany miejsca artykulacji głosek, co powoduje zniekształcenie ich brzmienia. W zależności od miejsca, w którym jest realizowana wadliwa artykulacja, wyróżnia się różne typy seplenienia: międzyzębowe (= sigmatismus interdentalis), boczne: prawoboczne i lewoboczne (=s. lateralis), przyzębowe (s. addentalis), wargowo-zębowe (labio-dentalis), świszczące (s. stridens), itd.

7 PODZIAŁ DYSLALII ZE WZGLĄDU NA NIEPRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK-cz.3 Parasygmatyzm (=parasigmatismus) Najczęściej obserwuje się następujące substytucje: szereg szumiący sz, ż, cz, dż zastępowany szeregiem syczącym s, z, c, dz (szafasafa; czapka capka) szeregi syczący i szumiący s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż zastępowane przez szereg ciszący ś, ź, ć, dź (sanki sianki; czapka ciapka) spółgłoski dentalizowane trące s, z, ś, ź, sz, ż mogą też być zastępowane przez przytarte c, dz, ć, dź, cz, dż (zima cima) spółgłoski dentalizowane dźwięczne mogą być zastępowane przez odpowiednie bezdźwięczne (koza kosa, żyto szyto) pewne głoski dentalizowane mogą być mylone z innymi (zazwyczaj z tymi, przez które były zastępowane we wcześniejszej fazie rozwoju); są to objawy sygmatyzmu fizjologicznego, rozwojowego (szafa safa; szafa siafa ).

8 PODZIAŁ DYSLALII ZE WZGLĄDU NA NIEPRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK-cz.4 rotacyzm - deformacja (=nieprawidłowa realizacja) głoski r ; najczęściej spotykamy rotacyzm języczkowy (=uvularny)- wibruje języczek (uvula) pararotacyzm –substytucja (=zastępowanie głoski inną głoską) głoski r (rak lak) kappacyzm - deformacja głoski k ; parakappacyzm- zastępowanie głoski k inną głoską (kot tot); gammacyzm - deformacja głoski g; paragammacyzm- zastępowanie głoski g inną głoską (guma duma); lambdacyzm - deformacja głoski l; paralambdacyzm- zastępowanie głoski l inną głoską (lampa jampa); betacyzm - deformacja głoski b ; parabetacyzm- zastępowanie głoski b inną głoską (bałwan wałwan); mowa bezdźwięczna - realizacja głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, bez drgań wiązadeł głosowych, np. g k (guma kuma); b p (bałwan pałfan). Przyczyną bezdźwięczności jest zwykle zaburzenie słuchu fonemowego, tj.nieróżnicowanie dźwięków o tym samym miejscu artykulacji. Przy mowie bezdźwięcznej z reguły występuje obniżenie napięcia mięśniowego: wargi i policzki są wiotkie, głos jest cichy, monotonny, bezbarwny.


Pobierz ppt ""Granice mojego języka są granicami mojego świata". /cyt. z "Traktatu logiczno - filozoficznego" Ludwika Wittgensteina/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google